Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 10

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 1153 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/26/2016 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 31 marca 2016r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej
2012 1666 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XXII/44/2012 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr LIV/101/2010 Rady Miasta Skarżysko-Kamiennej z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie działalności i rozwoju sportu szkolnego w placówkach oświatowych podległych gminie Skarżysko-Kamienna
2011 2719 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XII/87/2011 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 1 września 2011r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2011 810 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/100/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pn. Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej oraz nadania utworzonej jednostce Statutu.
2010 3716 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr LIV/101/2010 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie :działalności i rozwoju sportu szkolnego w placówkach oświatowych podległych gminie Skarżysko-Kamienna
2010 1221 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/13/2010 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 4 marca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przez niepubliczne szkoły i przedszkola prowadzone przez osoby fizyczne i prawne.
2010 1224 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/24/2010 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 4 marca 2010r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXII/46/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zasad dofinansowania przez Gminę Skarżysko- Kamienna usługi demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i ścian budynków stanowiących własność osób fizycznych realizowanej ze środków budżetu gminy
2009 1165 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/2/2009 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżysko-Kamienna na 2009 rok
2009 1083 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/31/2009 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Skarżysko-Kamienna od właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalanej przez Radę Miasta Skarżyska-Kamiennej
2009 734 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/140/2008 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Skarżysko-Kamienna od właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalanej przez Radę Miasta Skarżyska-Kamiennej