Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 257

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4806 2019-12-04 Uchwała Uchwała nr XIX/144/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok
2019 4805 2019-12-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej
2019 4804 2019-12-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 4803 2019-12-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia takiej stawki
2019 4802 2019-12-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/135/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4801 2019-12-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna
2019 4800 2019-12-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/33/2019 z dnia 28 marca 2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna
2019 4799 2019-12-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz warunków udzielenia bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami lokali mieszkalnych od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna
2019 4250 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/33/2019 z dnia 28 marca 2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna
2019 4164 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok
2019 4165 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2019 r. w sprawie pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna
2019 3880 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 1 października 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej
2019 3879 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wyodrębnienia Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku – Kamiennej ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Skarżyska – Kamiennej pod nazwą Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy w Skarżysku Kamiennej
2019 3878 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok
2019 3588 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XV/94/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 10 września 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej instrumentem płatniczym
2019 3587 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XV/90/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 10 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Orla I” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
2019 3585 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XV/88/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/38/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2019 3584 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XV/87/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2019 3583 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XV/83/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia samorządowego programu "Ogólnopolska Karta Seniora - edycja Miasta Skarżyska-Kamiennej"
2019 3582 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XV/75/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok
2019 2986 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skarżysko-Kamienna
2019 2985 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok
2019 2887 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany w części miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Centrum”, „Centrum część B” i „Centrum część C” na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej
2019 2650 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok
2019 2651 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 2502 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr X/59/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok
2019 2430 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr XI/55/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy "Rondo im. 4 czerwca 1989 r." rondu u zbiegu ulic: Krakowskiej i Alei Jana Pawła II w Skarżysku-Kamiennej
2019 2354 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr XII/52/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok
2019 2191 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/21/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Tysiąclecia – Piłsudskiego” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
2019 1989 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr IX/43/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy w Skarżysko-Kamienna”
2019 1987 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr IX/40/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2019 1986 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr IX/39/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Skarżysko-Kamienna wraz z określeniem granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie gminy Skarżysko-Kamienna
2019 1985 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr IX/38/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1984 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr IX/36/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok
2019 1578 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Skarżysko-Kamienna
2019 1577 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/34/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1576 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/33/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna
2019 1575 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/27/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Skarżyska-Kamiennej
2019 1574 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/26/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior + przy ulicy Norwida 17 i Rynek 12 w Skarżysku – Kamiennej
2019 1573 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/25/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w 2019 roku
2019 1572 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/24/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/4/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2019 1571 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/23/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Skarżysko – Kamienna na rok 2019 oraz określenia sezonu kąpielowego
2019 1570 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/22/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok
2019 1318 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VII/19/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok
2019 953 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr VI/14/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/29/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skarżysko-Kamienna
2019 952 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr VI/12/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/20/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
2019 951 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr VI/11/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok
2019 587 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr V/5/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2019 585 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr V/3/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia takiej stawki
2019 584 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr V/1/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok
2018 4705 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok
2018 4671 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/16/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok
2018 4672 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/17/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
2018 4673 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Skarżyska-Kamiennej"
2018 4339 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4338 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie odpłatności za uczestnictwo w Klubie Senior + przy ulicy Rynek 12 w Skarżysku – Kamiennej
2018 4337 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok
2018 3997 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LXIV/93/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Skarżyska-Kamiennej
2018 3890 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LXIII/90/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zasad używania herbu miasta Skarżysko-Kamienna
2018 3889 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LXIII/89/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 3888 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LXIII/87/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok
2018 3804 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LXI/80/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Legionów-Krakowska” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
2018 3623 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LXII/85/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/74/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skarżysko-Kamienna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 3622 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LXII/82/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok
2018 3440 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LXI/76/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR LI/21/2018 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w 2018 roku
2018 3439 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LXI/74/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skarżysko-Kamienna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 3438 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LXI/69/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów
2018 3437 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LXI/67/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok
2018 3160 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LX/66/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rady miasta, rady powiatu i sejmiku województwa oraz prezydenta miasta
2018 2997 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr LI/21/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w 2018 roku
2018 2998 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr LIX/63/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR LI/21/2018 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w 2018 roku
2018 2976 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr LIX/59/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok
2018 2693 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr LVIII/53/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok
2018 2325 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LVI/48/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z fontann miejskich w Skarżysku-Kamiennej
2018 2323 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LVI/43/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z siłowni plenerowych, placów zabaw, terenów rekreacyjnych i Miasteczka Ruchu Drogowego na terenie Gminy Skarzysko-Kamienna
2018 2322 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LVI/42/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Skarżysko – Kamienna w roku 2018
2018 2321 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LVI/39/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok
2018 2125 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LIV/36/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Skarżysko – Kamienna w roku 2018
2018 2124 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LIV/29/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok
2018 1931 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr LIII/28/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału miasta Skarżyska-Kamiennej na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1930 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr LIII/26/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok
2018 1328 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LI/24/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Skarżyska-Kamiennej na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1326 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LI/18/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok
2018 910 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr L/13/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok
2018 909 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/11/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/76/2015 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie przygotowania i wdrożenia w mieście Skarżysko-Kamienna budżetu obywatelskiego
2018 769 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/10/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku-Kamiennej
2018 768 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/8/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok
2018 459 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok
2018 40 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/110/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „11 Listopada - Piłsudskiego” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej
2018 12 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/124/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 10 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/119/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/19/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie zasad zbywania, nabywania i wydzierżawiania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2018 9 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/113/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
2017 4153 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/111/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok
2017 4154 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/115/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok
2017 3807 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/108/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ” Skwer im. Franciszka Tatkowskiego" skwerowi przy ul. Sikorskiego w  Skarżysku-Kamiennej
2017 3806 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/107/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy" Rondo im. Andrzeja i Marty Bałtruszajtisów" rondu u zbiegu ulic: Sokolej i Wiejskiej w Skarżysku-Kamiennej
2017 3805 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/106/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania dla ciągu pieszego usytuowanego na działkach o nr 23/2 i  20 oraz 85/2 i 68/2 (arkusz mapy 7 i 8 obręb 0003 Place) w Skarżysku-Kamiennej nazwy " Aleja im. ks. bpa Edwarda Materskiego"
2017 3803 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/97/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok
2017 3534 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XLV/94/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Centrum część C” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej
2017 3280 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XLV/91/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok
2017 3281 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XLV/96/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi pomiędzy ulicami Franciszkańską i Rynek imienia "Antoniego Biernackiego"
2017 3044 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/73/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa gatunku Dąb szypułkowy – Quercus robur uznanego za pomnik przyrody
2017 3043 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/70/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok
2017 2760 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/69/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej
2017 2758 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/64/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok
2017 2759 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/68/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XLII/100/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna służebnościami gruntowymi i przesyłu
2017 2440 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XLII/58/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok
2017 2441 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XLII/63/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie nazwy ulicy usytuowanej na działkach ewidencyjnych nr 57/6, 63/1, 63/2 (arkusz mapy nr 59, obręb 0007 Bór) i nr 140 (arkusz mapy nr 55, obręb 0007 Bór) w Skarżysku-Kamiennej.
2017 2212 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XLI/51/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok
2017 1869 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XL/38/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok
2017 1684 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/27/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok
2017 1476 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/19/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2017 1475 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/18/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2017 1474 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/16/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok
2017 1479 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/25/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1478 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/22/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy „Rondo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” rondu u zbiegu ulic: Paryskiej - Metalowców - Norwida w Skarżysku - Kamiennej
2017 1477 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/20/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe prowadzonych przez gminę Skarżysko-Kamienna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów
2017 852 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/9/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok
2017 853 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/14/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
2017 447 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/1/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok
2017 301 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/120/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Skarżysko-Kamiennej za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej
2017 300 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/113/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok
2017 299 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/111/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
2017 298 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/109/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok
2016 4111 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/102/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/106/2010 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej w wyniku przekształcenia Centrum Integracji Społecznej działającego w formie gospodarstwa pomocniczego przy Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna
2016 3990 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/103/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej
2016 3599 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/98/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok
2016 3600 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/104/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 3598 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/97/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 3597 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/96/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3255 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXX/86/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok
2016 2974 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/70/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 8 września 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej położoną na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej ulicę Kopernika na odcinku od ulicy Rycerskiej do granicy miasta Skarżyska-Kamiennej w celu zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych
2016 2975 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/73/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok
2016 2811 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/72/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 8 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 2810 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/68/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok
2016 1973 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/55/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1974 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/61/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/29/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skarżysko-Kamienna
2016 1972 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/54/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1971 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/52/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok
2016 1735 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XXV/41/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok
2016 1495 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/40/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Nr XII/90/2015 z dnia 16.07.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku Kamiennej
2016 1494 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/38/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie regulamin parkingu niedozorowanego działającego na terenie Gminy Skarżysko- Kamienna
2016 1493 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/37/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Skarżysko-Kamienna
2016 1492 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/36/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej
2016 1491 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/35/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok
2016 1278 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XXII/29/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skarżysko-Kamienna
2016 1154 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/27/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/76/2015 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie przygotowania i wdrożenia w mieście Skarżysko-Kamienna budżetu obywatelskiego
2016 1152 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/24/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok
2016 1155 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/28/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2016r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2016-2020
2016 1157 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/33/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu ręcznego autobusami komunikacji miejskiej w ramach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2016 1156 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/32/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skarżysko-Kamienna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 747 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/21/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna
2016 746 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/15/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok
2016 749 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/23/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 748 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/22/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały NR XXXI/107/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Miasta Skarżyska-Kamiennej na sektory
2016 553 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XX/8/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok
2016 554 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XX/11/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez gminę Skarżysko-Kamienna oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów
2016 366 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XIX/1/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok
2016 48 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/161/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok
2016 49 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok
2016 50 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/168/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/16/2010 z dnia 4 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Skarżysko - Kamienna i Gminy Skarżysko Kościelne w celu realizacji projektu pod nazwą ,,Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku - Kamiennej i Skarżysku Kościelnym" oraz wydzielenia na ten cel odpowiednich środków.
2015 4143 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XVII/160/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/150/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2015 4142 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XVII/156/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok
2015 4139 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/159/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3955 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/150/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2015 3734 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/147/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3511 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/142/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok
2015 3512 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/149/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/90/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiego Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej
2015 3515 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/154/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego dostarczenia wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków przez ,,MESKO" Spółka Akcyjna ul. Legionów 122 w Skarżysku-Kamiennej, na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna
2015 3065 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XV/118/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2015 3066 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XV/128/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
2015 3064 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XV/116/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok
2015 2862 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok
2015 2614 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 3 września 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 2612 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/58/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej oraz nadania jej Statutu
2015 2611 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr XLIII/72/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie opłaty targowej
2015 2610 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok
2015 2363 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr XII/92/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/40/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skarżysko-Kamienna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2015 2305 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr XII/89/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej
2015 2306 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr XII/90/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiego Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku Kamiennej
2015 2307 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr XII/91/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej
2015 2269 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr XI/83/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna
2015 2268 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr XI/80/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok
2015 2270 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr XI/85/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu płatnego parkingu na terenie stanowiącym własność gminy
2015 2272 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr XI/88/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 2271 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
2015 1972 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr X/76/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie przygotowania i wdrożenia w mieście Skarżysko-Kamienna budżetu obywatelskiego
2015 1908 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr X/77/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok
2015 1840 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr IX/60/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok
2015 1841 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr IX/62/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 maja 2015r. w sprawie udzielenia przedsiębiorcom zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Skarżysko-Kamienna w celu udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji początkowych lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową
2015 1509 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok
2015 1510 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Skarżyska-Kamiennej przyjętego uchwałą Nr XIV/101/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 października 2011 roku
2015 1511 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej oraz nadania jej Statutu
2015 1177 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/36/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/95/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie podziału miasta Skarżyska-Kamiennej na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2015 1176 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok
2015 1179 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 1178 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/12/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie podziału miasta Skarżyska-Kamiennej na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 803 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/24/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Skarżysko-Kamienna
2015 802 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/20/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok
2015 407 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr V/1/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok
2015 408 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr V/8/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2015 159 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr IV/15/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok
2015 158 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr IV/13/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok
2014 3615 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/5/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok
2014 2924 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LVI/104/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich i Klubie Dziecięcym prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2014 2921 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr LVI/97/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok
2014 2673 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LV/88/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 września 2014r. w sprawie nadania nazwy Skwer Braci Zygmuntowiczów dla terenu pomiędzy ul. Okrzei a Tysiąclecia
2014 2672 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LV/87/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 września 2014r. w sprawie nadania nazwy Braci Bernasów rondu na skrzyżowaniu ulic: 3 Maja - Piękna
2014 2674 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LV/89/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 września 2014r. w sprawie nadania nazwy Skwer Bziński dla terenu przy zbiegu ulic: Legionów - Niepodległości
2014 2676 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LV/93/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rady miasta, rady powiatu i sejmiku województwa oraz prezydenta miasta.
2014 2675 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LV/90/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 r.
2014 2424 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr LIV/67/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok
2014 2426 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr LIV/82/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Skarżysko-Kamienna.
2014 2221 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr LIII/65/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2014 2220 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr LIII/63/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/89/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 września 2008 roku dotyczącej zatwierdzenia regulaminu przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze pomocy socjalnej w ramach zmniejszania różnic i umożliwiania pokonywania barier w dostępie do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
2014 2218 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr LIII/52/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok
2014 2013 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LII/47/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok
2014 1935 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr L/41/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ośrodek Rekreacyjny Bzin” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej
2014 1872 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr LI/43/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok
2014 1639 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr L/40/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 maja 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skarżysko-Kamienna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2014 1638 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr L/39/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ul. Św. Brata Alberta
2014 1637 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr L/31/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014r.
2014 1416 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/25/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014r.
2014 1054 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/13/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
2014 851 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/11/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014r.
2014 475 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/1/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014r.
2014 476 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/7/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 93 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLV/99/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Skarżyska-Kamiennej
2014 91 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLV/91/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2013 rok
2013 4267 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/84/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2013 rok
2013 4031 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/81/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Bilskiego-Bobowskich” na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej
2013 3809 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/74/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 3763 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/82/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 października 2013r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna.
2013 3762 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/73/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/104/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3761 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/72/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 października 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 3760 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/71/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3759 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/70/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 3758 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/67/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2013 rok
2013 3431 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XLII/66/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 września 2013r. w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Słoneczna
2013 3429 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XLII/58/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2013 rok
2013 3430 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XLII/63/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 września 2013r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej do kategorii dróg gminnych
2013 2991 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XLI/55/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2013 rok
2013 1796 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/26/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr LII/74/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli placówek oświatowych niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna.
2013 1795 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/24/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 marca 2013r. w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w 2013 roku
2013 1794 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/21/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 marca 2013r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skarżysko - Kamienna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 1793 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/20/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 marca 2013r. w sprawie: cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej na terenie miasta Skarżyska -Kamiennej
2013 1292 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/12/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie podziału miasta Skarżyska-Kamiennej na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1011 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/2/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska - Kamiennej na 2013 rok
2013 310 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/102/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna
2012 3952 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/101/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 2013 rok
2012 3941 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/107/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Miasta Skarżyska-Kamiennej na sektory
2012 3792 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/106/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2012 3791 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/105/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2012 3790 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/104/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3789 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/103/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2012 3062 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/85/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 października 2012r. zmiany Statutu Miasta Skarżyska - Kamiennej przyjętego uchwałą Nr XIV/101/2011 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 27.X.2011 roku w części dotyczącej załącznika Nr 5
2012 2179 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/64/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za  2011 rok.