Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 949

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4333 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/169/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
2019 4251 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/162/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 4233 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XIII/161/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/48/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2019 4232 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XIII/160/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/17/2018 Rady Miasta Sandomierza z  dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz oraz nauczycieli emerytów i rencistów objętych przez te jednostki pomocą socjalną.
2019 4231 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XIII/154/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 4236 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XIII/166/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4235 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XIII/164/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2019 4234 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XIII/163/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 października 2019 r. zmieniającą uchwałę Nr XXIV/267/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w  sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 4230 2019-11-08 Uchwała Uchwała nr XIII/152/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
2019 3776 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/143/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r.
2019 3777 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/144/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
2019 3778 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/147/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 oraz określenia rodzajów usług, zasad przyznawania i odpłatności za usługi świadczone w ramach Programu dla mieszkańców Gminy Sandomierz
2019 3580 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XI/138/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
2019 3302 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/136/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/695/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Sandomierz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2019 3301 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/133/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/382/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz zasad korzystania z tych przystanków
2019 3300 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/129/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
2019 3299 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/128/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
2019 3298 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr X/127/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
2019 2627 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX/119/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r.
2019 2628 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX/120/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2629 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr IX/121/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym
2019 2425 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/103/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r.
2019 2429 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/115/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza
2019 2428 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/113/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza
2019 2427 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/107/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu i nadania statutu
2019 2426 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/104/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
2019 2177 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/102/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu sezonowego targowiska „Mały Rynek” w Sandomierzu
2019 2176 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/101/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Sandomierz dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej
2019 2117 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/99/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Sandomierzu
2019 2116 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/98/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Sandomierzu
2019 2115 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/96/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowego Nr 6 w Sandomierzu i nadania statutu
2019 2114 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/95/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
2019 2113 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/94/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Sandomierz
2019 2112 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/92/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
2019 2111 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/91/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
2019 2110 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/90/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
2019 2109 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/89/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
2019 1772 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/86/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/50/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1771 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/76/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2019
2019 1770 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/75/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR LXII/803/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w  szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz
2019 1769 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/74/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Sandomierz
2019 1768 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/73/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2019
2019 1767 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/69/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Sandomierzu
2019 1766 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/68/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Sandomierzu
2019 1765 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/66/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
2019 1764 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/65/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
2019 1763 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/64/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
2019 1762 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/63/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok
2019 1761 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/62/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
2019 1237 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/53/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/267/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w  sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 1236 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/52/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/262/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016 r w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2019 1235 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/51/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości
2019 1234 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/50/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1233 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/49/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/264/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza
2019 1232 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/48/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2019 1231 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
2019 822 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 821 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok
2019 137 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 138 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Sandomierza do ustalenia stawek opłat za korzystanie z usług i urządzeń na targowiskach miejskich oraz stawek opłat parkingowych na parkingach zlokalizowanych poza pasem drogowym na terenie Sandomierza
2019 136 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
2019 135 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2019 134 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2019 133 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2019 132 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2019 131 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok
2018 4538 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/21/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXIV/849/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 roku w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 4537 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/88/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru pensum dla nauczycieli realizujących, w ramach stosunku pracy, obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Miasta Sandomierza
2018 4529 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 4532 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 4531 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 4530 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 4533 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 4534 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 4535 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/165/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, w szkołach dla ktorych organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz
2018 4536 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz oraz nauczycieli emerytów i rencistów objętych przez te jednostki pomocą socjalną
2018 3752 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LXVI/854/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza oraz nadania jej statutu
2018 3743 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LXVI/856/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXIV/848/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 roku w sprawie regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza
2018 3742 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LXIV/848/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza
2018 3727 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXVI/870/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza
2018 3726 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXVI/869/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
2018 3725 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXVI/867/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sandomierz
2018 3724 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXVI/862/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3723 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXVI/861/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3722 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXVI/860/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3721 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXVI/859/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3720 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXVI/858/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3719 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXVI/857/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3718 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LXVI/855/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXIV/847/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 roku w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza
2018 3405 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LXV/853/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r.
2018 3404 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/849/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 3403 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/847/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza
2018 3402 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/846/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr LIX/768/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 3401 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/840/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3400 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/839/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok
2018 3399 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/838/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3398 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/837/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3397 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/836/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3396 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/835/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3395 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/834/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3394 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/833/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3393 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/832/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3392 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/831/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3391 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/830/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3390 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/829/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3389 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/828/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3388 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LXIV/827/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3093 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/808/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2018 3105 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/825/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Sandomierz
2018 3104 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/824/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/87/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Sandomierza
2018 3103 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/823/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza
2018 3102 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/821/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3101 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/819/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3100 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/818/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3099 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/817/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3098 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/816/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3097 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/815/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3096 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/814/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 3095 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/813/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
2018 3094 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/811/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok
2018 3092 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/807/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr LV/737/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Sandomierza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3091 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LXIII/806/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr LV/736/2018 Rady Miasta Sandomierz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Sandomierza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2676 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr LXII/796/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 2677 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr LXII/798/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych w Sandomierzu w ramach pomocy de minimis
2018 2675 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr LXII/794/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 2673 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr LXII/790/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 2674 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr LXII/793/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 2681 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr LXII/804/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/342/2009 Rady Miasta Sandomierza z  dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/285/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz, zmienionej uchwałą Nr XLV/391/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 stycznia 2010 r.
2018 2682 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr LXII/805/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia miejsc, w których prowadzona jest targowiskowa sprzedaż na terenie Sandomierza
2018 2680 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr LXII/803/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz
2018 2678 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr LXII/799/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy na terenie miasta Sandomierza
2018 2679 2018-07-19 Uchwała Uchwała nr LXII/802/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 2273 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr LX/783/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 2272 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr LX/782/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 2275 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr LX/787/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/748/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2018 2274 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr LX/784/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 2229 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LIX/776/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza
2018 2218 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LIX/762/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 2219 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LIX/763/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 2220 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LIX/764/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok
2018 2217 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LIX/761/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 2214 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LIX/758/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 2215 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LIX/759/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 2216 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LIX/760/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 2221 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LIX/765/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 2226 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LIX/771/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/263/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2018 2227 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LIX/772/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
2018 2228 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LIX/773/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług oraz wprowadzenia regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu
2018 2225 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LIX/770/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sandomierz
2018 2222 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LIX/766/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 2223 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LIX/768/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 2224 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LIX/769/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Sandomierz
2018 1974 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr LVIII/755/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 1818 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LVII/749/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/472/2017 Rady Miasta Sandomierza z  dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego
2018 1813 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LVII/741/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 1812 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LVII/740/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 1811 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LVII/739/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok
2018 1814 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LVII/742/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 1817 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LVII/748/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2018 1816 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LVII/744/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 1815 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LVII/743/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 1440 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LV/737/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Sandomierza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1439 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LV/736/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Sandomierza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1316 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LIV/730/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2018
2018 1315 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LIV/728/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/382/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz zasad korzystania z tych obiektów
2018 1314 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LIV/727/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów artystycznych osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury
2018 1313 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LIV/724/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 1312 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LIV/723/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 1311 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr LIV/722/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 1028 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LIII/709/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 1027 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LIII/708/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 1024 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LIII/705/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 1023 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LIII/704/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 1022 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LIII/703/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 1021 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LIII/702/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 1030 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LIII/713/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług oraz wprowadzenia regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu
2018 1029 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LIII/712/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
2018 1026 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LIII/707/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 1025 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LIII/706/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 1020 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LIII/701/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok
2018 621 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LI/695/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Sandomierz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 614 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LI/687/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 615 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LI/688/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 613 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LI/686/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok
2018 611 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LI/684/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 612 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LI/685/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 616 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LI/689/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 620 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LI/694/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Sandomierz
2018 622 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LI/698/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza
2018 619 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LI/692/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 617 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LI/690/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 618 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LI/691/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.
2018 17 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr L/677/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym
2018 20 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr L/681/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza
2018 19 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr L/680/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody
2018 18 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr L/679/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości
2018 16 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr L/676/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z szaletów miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Sandomierza
2017 4160 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr L/669/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 4159 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr L/668/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 4158 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr L/667/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017r.
2017 4163 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr L/674/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok
2017 4162 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr L/671/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 4161 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr L/670/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3877 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/666/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu „Sandomierska Karta Mieszkańca”
2017 3876 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/665/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sandomierz
2017 3875 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/662/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2016-2021”.
2017 3874 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/661/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie „zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz”
2017 3873 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/660/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług oraz wprowadzenia regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu
2017 3872 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/659/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o. o. zadań własnych Gminy Sandomierz w zakresie: zimowego utrzymania dróg i chodników, utrzymania czystości i porządku, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz utrzymania zieleni miejskiej i zadrzewień
2017 3871 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/652/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3870 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/651/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3869 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/650/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3868 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/649/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3867 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/648/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3866 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/647/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017r.
2017 3865 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/646/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3863 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/658/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu
2017 3862 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/657/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na Rynku Starego Miasta, Małym Rynku oraz innych miejscach na terenie Sandomierza, w których prowadzona jest sprzedaż
2017 3861 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/656/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenie inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim "Mój Rynek" w Sandomierzu
2017 3860 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/654/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 3859 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/653/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 3403 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/641/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji" Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sandomierza na lata 2012-2032".
2017 3346 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/645/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 3345 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/642/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza
2017 3344 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/640/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XVII/148/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2017 3343 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/639/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu
2017 3342 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/636/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3341 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/635/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3340 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/634/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3339 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/633/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3338 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/632/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3337 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/631/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3336 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/630/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3335 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/629/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3334 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/628/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3333 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/627/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3332 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/626/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3030 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/618/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz – Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Przystanek Błonie” oraz nadania jej statutu
2017 3029 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/608/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3028 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/607/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3027 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/606/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3018 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/623/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza
2017 3017 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/622/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu oraz nadania mu statutu
2017 3016 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/619/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2017 3015 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/613/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenie inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim "Mój Rynek" w Sandomierzu
2017 3014 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/612/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na Rynku Starego Miasta, Małym Rynku oraz innych miejscach na terenie Sandomierza, w których prowadzona jest sprzedaż
2017 3013 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/611/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/224/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 czerwca 2005r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu
2017 3012 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/609/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
2017 3011 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/605/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3010 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/604/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3009 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/602/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3008 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/601/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 3007 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/600/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2713 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/591/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/495/2017 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2017
2017 2712 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/590/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości
2017 2711 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/585/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2710 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/584/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2709 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/583/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2708 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/582/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2707 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/581/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2706 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/580/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2705 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/579/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2704 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/578/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok
2017 2703 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/577/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok
2017 2702 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/576/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2391 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLV/572/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza
2017 2390 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLV/571/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/382/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz zasad korzystania z tych obiektów
2017 2389 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLV/569/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu
2017 2388 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLV/567/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2387 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLV/566/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2386 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLV/565/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2385 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLV/564/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2382 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLV/561/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2381 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLV/560/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2384 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLV/563/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2383 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLV/562/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2245 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/557/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/382/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz zasad korzystania z tych obiektów
2017 2244 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/555/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2243 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/554/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2242 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/553/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2241 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/552/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2240 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/551/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 2239 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/550/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1981 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/530/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1980 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/529/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1983 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/532/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1982 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/531/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1977 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/526/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1976 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/525/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017r.
2017 1979 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/528/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1978 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/527/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1989 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/ 541/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/382/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz zasad korzystania z tych obiektów
2017 1988 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/537/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1991 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/543/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r.
2017 1990 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/ 542/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych i dworca, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz
2017 1985 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/534/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1984 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/533/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1987 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/536/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1986 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/535/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1715 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XL/515/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2017 1714 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XL/510/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1713 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XL/509/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1712 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XL/508/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1711 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XL/507/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1710 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XL/506/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1709 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XL/505/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1708 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XL/504/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1570 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie opłaty miejscowej
2017 1560 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/472/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1565 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/478/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1566 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/479/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1567 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/480/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1562 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/475/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1561 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/474/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1564 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/477/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1563 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/476/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2017 1568 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/481/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2017 1575 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/497/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/231/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02 marca 2016 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Sandomierza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2017 1574 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/496/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania dotyczącego udzielania dotacji celowych dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Miejskiej Sandomierz na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska
2017 1577 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/499/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Sandomierskiego Centrum Kultury
2017 1576 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/498/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym
2017 1571 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/493/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu
2017 1569 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/482/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 1573 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/495/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sandomierz na rok 2017 r.
2017 1572 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/494/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej
2017 1158 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/461/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla "KAMIEŃ PLEBAŃSKI" w Sandomierzu i terenów przyległych
2017 847 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/463/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 846 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/462/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 849 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/467/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej.
2017 848 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/464/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 509 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/459/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową
2017 507 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/454/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 508 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/457/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/36/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Sandomierz oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
2017 506 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/453/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 505 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/452/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 504 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/451/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 503 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/450/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
2017 502 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/449/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 501 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/447/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza
2017 253 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/440/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2017 252 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/437/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok
2017 251 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/433/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2017 250 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/432/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2017 249 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/431/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 4139 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/422/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu
2016 4138 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/416/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 4137 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/415/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 4136 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/414/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 4135 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/413/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 4134 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/412/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 4133 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/411/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 4132 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/410/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 4131 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/409/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 4130 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/408/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 4129 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/407/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 4128 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/406/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia miejsc, w których prowadzona jest targowiskowa sprzedaż na terenie Sandomierza
2016 3560 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/397/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2016 3559 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/391/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 3558 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/390/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 3557 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/389/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 3556 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/388/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 3555 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/387/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 3554 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/386/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 3553 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/385/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 3552 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/384/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3476 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/382/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz zasad korzystania z tych obiektów
2016 3475 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/377/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 3474 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/376/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 3473 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/375/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 3472 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/374/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 3471 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/373/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 3470 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/372/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 3469 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/371/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 3468 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/370/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 3467 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/369/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 3466 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/368/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok
2016 3465 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/367/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zasad używania herbu Sandomierza
2016 3042 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/353/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 3041 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/352/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 września 2016r. w sprawie nadania nazw ulic
2016 3038 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/364/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 września 2016r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
2016 3007 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/365/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 września 2016r. o zmianie uchwały Rady Miasta Sandomierza w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz" Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu" w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Sandomierz "Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu" oraz o zmianie nazwy jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz z Samorządowego Centrum Oświaty w Sandomierzu na Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
2016 3006 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/361/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 3005 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/360/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 3004 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/359/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 3003 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/358/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 3002 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/357/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 3001 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/356/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 3000 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/355/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2951 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/351/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza
2016 2744 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/350/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sandomierz na rok 2016r.
2016 2743 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/349/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/264/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza
2016 2742 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/348/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości
2016 2741 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/347/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym na Pl. 3 Maja w Sandomierzu
2016 2740 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/345/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie przyznania dotacji celowej Parafii pod wezwaniem Świętego Józefa w Sandomierzu
2016 2739 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/342/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2738 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/341/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2737 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/339/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2736 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/338/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2735 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/337/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2734 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/336/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2733 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/335/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2729 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/331/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2728 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/330/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 2730 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/332/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2732 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/334/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2731 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/333/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 2379 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/311/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2380 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/312/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2377 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/309/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2378 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/310/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2381 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/313/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2384 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/316/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2385 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/317/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 2382 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/314/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2383 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/315/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2376 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/308/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok
2016 2209 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/306/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Sandomierz
2016 2208 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/305/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu
2016 2207 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/303/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad zbywania przez Burmistrza Miasta Sandomierza udziałów i akcji Gminy Miejskiej Sandomierz w spółkach prawa handlowego.
2016 2206 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/300/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2205 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/299/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2204 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/298/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2203 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/297/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2202 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/296/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2201 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/295/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2200 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/294/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 2199 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/293/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2198 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/292/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 2197 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/291/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2196 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/290/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2195 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/289/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 2194 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/288/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok
2016 2193 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/287/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 2093 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/304/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie funkcjonowania targowiska miejskiego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu w dniach 22-24 lipca 2016 roku.
2016 2094 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/307/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz
2016 1849 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/284/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 1848 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/283/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 1779 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/273/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 1780 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/274/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 1778 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/272/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 1776 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/270/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 1777 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/271/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 1784 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/279/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 maja 2016r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym na Pl. 3 Maja w Sandomierzu
2016 1785 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/280/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia pomników przyrody
2016 1783 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/278/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 maja 2016r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu
2016 1781 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/276/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 maja 2016r. w sprawie „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2016-2021”
2016 1782 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/277/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej
2016 1577 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/259/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 1578 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/261/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2016 1579 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/262/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2016 1574 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/255/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 1575 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/257/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 1576 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/258/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 1583 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/266/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia terminu, częsotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1584 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/267/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1585 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/268/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 1580 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/263/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2016 1581 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/264/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza
2016 1582 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/265/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/252/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Sandomierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2016 1391 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/238/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 1386 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/233/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 1399 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/253/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały: w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2016 1398 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/252/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sandomierz na rok 2016r.
2016 1397 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/251/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminu placów zabaw na terenie Miasta Sandomierza
2016 1396 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/250/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wstęp do obiektu użyteczności publicznej w Sandomierzu: Podziemnej Trasy Turystycznej
2016 1395 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/249/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej
2016 1394 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/248/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia miejsc, w których prowadzona jest targowiskowa sprzedaż na terenie Sandomierza
2016 1393 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/242/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2016 1392 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/239/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 1390 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/237/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 1389 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/236/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 1388 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/235/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 1387 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/234/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 1385 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/232/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 981 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XXII/228/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Sandomierza
2016 980 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XXII/225/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/193/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz" Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu" w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Sandomierz "Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu"
2016 941 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXII/220/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 927 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/211/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 931 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/231/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Sandomierza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 930 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/230/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Sandomierza
2016 928 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/212/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 929 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/213/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 926 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/210/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 925 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/209/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016r. w sprawie powołania Sandomierskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu
2016 567 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/201/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 564 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/198/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 569 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/207/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza
2016 568 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/206/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 566 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/200/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.
2016 565 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/199/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
2016 299 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/189/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2016 295 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XIX/182/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz
2016 300 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/196/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok
2016 298 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/188/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2016 297 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/187/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2016 296 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/186/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2016 128 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/197/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/133/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 września 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sandomierz
2016 103 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/193/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz „Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu” w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Sandomierz „Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu”
2016 102 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/185/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
2016 101 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/184/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.