Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 622

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5036 2019-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 4504 2019-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wyłączenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą na Osiedlu Pułanki 10 ze struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim i przekazania jego zadań Środowiskowemu Domowi Samopomocy „Przystań” w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą ul. Iłżecka 33
2019 4503 2019-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i mieszkaniach chronionych
2019 4505 2019-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 15 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metod ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz ustalenia wysokości stawek tych opłat
2019 4507 2019-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 15 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 4506 2019-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 15 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 4175 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2019 4174 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 4173 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia kosztu jednej godziny usług opieki wytchnieniowej świadczonych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019
2019 4176 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zamiaru dokonania zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2019 4179 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 4178 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 4177 2019-11-06 Uchwała Uchwała nr XXI/125/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2019 3893 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XX/103/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 3721 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XIX/101/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 3559 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 3558 2019-09-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 3038 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 3037 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 3036 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół, prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2019 2649 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XVI/78/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 2648 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XVI/74/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Ostrowcu Świętokrzyskim
2019 2601 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XV/71/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 2600 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XV/70/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019
2019 2564 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr xIV/57/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2019 – 2022
2019 2484 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XIV/56/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
2019 2483 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XIV/55/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 – 2023
2019 2482 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XIV/54/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2487 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 2486 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 2485 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr XIV/62/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
2019 2086 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr XIII/51/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 2069 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr XIII/47/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski obowiązującego w 2019 r. oraz określenia sezonu kąpielowego
2019 2070 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr XIII/48/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2019 1675 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr XII/42/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 1674 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr XII/39/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2019 1673 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr XII/38/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad systemu taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień do samorządowych ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen urzędowych za usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
2019 1672 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr XII/34/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w  sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2019 1375 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr XI/31/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 1268 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr X/27/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego instrumentem płatniczym
2019 1269 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr X/28/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 994 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IX/12/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 998 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IX/20/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 997 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IX/17/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych i mieszkaniach chronionych
2019 996 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IX/16/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 995 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IX/14/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 806 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr VIII/6/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 530 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr VII/4/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 55 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr VI/29/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.
2019 23 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr VI/35/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
2019 22 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr VI/34/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
2019 21 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr VI/26/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym
2019 20 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr VI/25/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 19 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr VI/24/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci pod nazwą: „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4409 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr V/22/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2019 roku
2018 4408 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr V/21/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 4407 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr V/20/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 4406 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr V/18/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 4405 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr V/17/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" w Ostrowcu Świętokrzyskim
2018 4404 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr V/16/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski przez organy inne niż Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 4265 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr IV/10/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
2018 3803 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LXIX/111/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
2018 3802 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LXVIII/107/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
2018 3801 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LXVIII/106/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
2018 3800 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LXVIII/98/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2018 3620 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr LXVII/96/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
2018 3470 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXVI/94/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
2018 3322 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr LXV/93/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 3321 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr LXV/92/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2018 3055 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LXIV/90/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
2018 3054 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LXIV/86/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3053 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LXIV/85/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
2018 3052 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LXIV/84/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2018 3051 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LXIV/83/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Rady Powiatu Ostrowieckiego i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz w wyborach Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
2018 3050 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LXIV/82/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3049 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LXIV/81/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmianiająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe okregi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3048 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LXIV/80/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w  sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2018 2794 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr LXII/78/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
2018 2793 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr LXII/77/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2018 2792 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr LXII/76/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ostrowiec Świętokrzyski lub jej jednostkom organizacyjnym
2018 2791 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr LXII/75/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 2790 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr LXII/74/208 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych i mieszkaniach chronionych
2018 2789 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr LXII/69/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2018 2788 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr LXII/68/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2018 2499 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LXI/65/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
2018 2264 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr LX/61/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
2018 2263 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr LX/51/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2018 2262 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr LX/49/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2018 1966 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr LIX/45/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 11 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
2018 1840 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/43/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
2018 1839 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/40/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/82/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 1838 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/39/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2018 1837 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/36/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2018 1836 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/35/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski obowiązującego w 2018 r. oraz określenia sezonu kąpielowego
2018 1835 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/34/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1684 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr LVII/32/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
2018 1374 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LVI/30/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
2018 1373 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LVI/29/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” w Ostrowcu Świętokrzyskim
2018 1372 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LVI/23/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski przez organy inne niż Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 1371 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LVI/22/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 943 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr LV/17/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 945 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr LV/20/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
2018 944 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr LV/18/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
2018 942 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr lv/11/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, do nowego ustroju szkolnego
2018 941 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr LV/9/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych i mieszkaniach chronionych
2018 940 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr LV/8/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Osiedla „25-Lecia PRL”
2018 939 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr LV/7/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2018 938 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr LV/6/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie jednostek pomocniczych – osiedli i zarządzenia wyborów do Rad Osiedlowych
2018 517 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr LIV/3/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
2018 498 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr LIV/1/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.
2018 2 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr LIII/128/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie konsultacji społecznych
2018 3 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr LIII/129/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2017 4142 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr LIII/130/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
2017 4143 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr LIII/135/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.
2017 3953 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr LII/123/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.
2017 3949 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr LII/119/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 3948 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr LII/117/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 3947 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr LII/116/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" w Ostrowcu Świętokrzyskim
2017 3950 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr LII/120/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 3954 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr LII/124/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.
2017 3952 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr LII/122/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 3951 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr LII/121/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2018 roku
2017 3550 2017-11-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznicy kolejowej do dawnej cukrowni „Częstocice”
2017 3518 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr LI/108/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.
2017 3452 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
2017 3453 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr L/106/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.
2017 3178 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/99/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 11 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.
2017 3177 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/98/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 11 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.
2017 3176 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/97/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz w mieszkaniach chronionych
2017 3175 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/95/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 11 października 2017 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2017 2571 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/83/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2017 2570 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/81/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.
2017 2569 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/79/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.
2017 2346 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/67/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.
2017 2347 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/68/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.
2017 2340 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/66/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2339 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/65/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”
2017 2338 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/61/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 2337 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/60/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 2323 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr XLV/43/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie „Zmiany części „Zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, położonej w rejonie ulic Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczki”” – uzupełnienie w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.III.4130.21.2016 z dnia 18 października 2016 r.
2017 2201 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/58/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.
2017 2200 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/57/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.
2017 2199 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/55/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych
2017 2198 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/54/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2017 2197 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/53/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2017 2196 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/51/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 2007 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XLV/44/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych wpływających na wysokość dodatku mieszkaniowego
2017 2008 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XLV/46/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego „Gutwin’’ wchodzącego w skład jednostki budżetowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim
2017 2009 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XLV/49/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.
2017 1746 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/29/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.
2017 1293 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/25/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.
2017 1292 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/19/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określania kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1291 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/18/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określania kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1290 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/17/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, do nowego ustroju szkolnego
2017 1289 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/16/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego
2017 1288 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/15/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2017 870 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XLI/12/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.
2017 858 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XLI/3/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz zmieniająca uchwałę zmieniającą tę uchwałę
2017 859 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XLI/4/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2017 56 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XL/141/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 55 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XL/138/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski przez organy inne niż Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2017 54 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XL/137/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski
2017 59 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XL/147/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.
2017 58 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XL/145/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.
2017 57 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XL/142/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom
2016 4053 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/134/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 3928 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/125/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Ostrowcu Świętokrzyskim
2016 3929 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/131/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.
2016 3711 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/119/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 3710 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/118/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2017 roku
2016 3709 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/117/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 3203 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/114/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.
2016 3202 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/111/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2016 3156 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/87/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/60/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznicy kolejowej do dawnej cukrowni „Częstocice”
2016 3154 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/86/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 września 2016r. w sprawie zmiany części „Zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, położonej w rejonie ulic Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczki”
2016 2871 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/105/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.
2016 2870 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/97/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2016 2869 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/96/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 września 2016r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2016 2868 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/94/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski
2016 2867 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/93/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski
2016 2866 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/92/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2865 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/91/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2864 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/90/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 września 2016r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”
2016 2601 2016-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/84/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 17 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.
2016 2361 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/60/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznicy kolejowej do dawnej cukrowni „Częstocice”
2016 2283 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/82/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 2282 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/81/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2281 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/80/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2280 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/79/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”.
2016 2279 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/77/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.
2016 2278 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/76/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego
2016 1905 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/69/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski
2016 1906 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/74/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.
2016 1904 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/63/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy
2016 1903 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/62/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2016 1505 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/56/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.
2016 1504 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/55/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.
2016 1226 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/39/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.
2016 971 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XXX/35/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 17 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.
2016 970 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XXX/28/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 17 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2016 781 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/25/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2016 782 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/26/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.
2016 780 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/18/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2016 779 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/17/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
2016 503 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/5/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 504 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/7/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2013-2018
2016 505 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/13/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.
2016 233 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/2/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.
2016 197 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XXV/186/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r.
2016 163 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/1/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 162 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/184/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r.
2016 161 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/183/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym
2016 160 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/181/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.
2016 159 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.
2016 158 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski przez organy inne niż Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
2015 4124 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2015 4111 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 10 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Ostrowcu Świętokrzyskim
2015 3954 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r.
2015 3840 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym
2015 3839 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 3841 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/162/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad systemu taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień do samorządowych ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen urzędowych za usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
2015 3843 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/166/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r.
2015 3842 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/163/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg gminnych.
2015 3838 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2015 3574 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/159/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy
2015 3573 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/158/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3572 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2016 roku
2015 3571 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 3570 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/155/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3091 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r.
2015 2867 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
2015 2871 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r.
2015 2870 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2015 2869 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2015 2868 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2015 - 2018
2015 2706 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18 września 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" w Ostrowcu Świętokrzyskim
2015 2705 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2015 2640 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 8 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r.
2015 2639 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 8 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 2638 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 8 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 2260 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 15 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r.
2015 2109 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XV/92/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków celowych i zasiłków okresowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu
2015 2108 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XV/87/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum
2015 2107 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XV/86/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 2112 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XV/102/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r.
2015 2111 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XV/100/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2013-2018
2015 2110 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XV/99/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych przyległych do nieruchomości wspólnej wspólnot mieszkaniowych, warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat przy zbywaniu tych lokali i nieruchomości
2015 1842 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
2015 1843 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r.
2015 1580 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r.
2015 1579 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski
2015 966 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XI/49/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2015r. zmieniająca podział miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
2015 965 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XI/48/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2015 964 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XI/45/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski
2015 967 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XI/50/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 970 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r.
2015 969 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XI/54/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2015 968 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XI/51/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 744 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr X/37/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów razem z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.
2015 704 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr X/39/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r.
2015 703 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr X/25/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy
2015 541 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IX/23/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 6 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r.
2015 540 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr VIII/8/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r.
2015 444 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr VIII/15/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2015 447 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr VIII/18/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Programu „Ostrowiecka Rodzina 3+” oraz szczegółowych warunków jego realizacji
2015 446 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr VIII/17/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2015 445 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr VIII/16/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Zakładu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim i Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim
2014 3621 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr VI/15/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.
2014 3518 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr V/11/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.
2014 3454 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr V/10/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2015 roku
2014 3453 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr V/9/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 3452 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr V/8/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3222 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr LXV/170/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 17 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.
2014 3042 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr LXIV/167/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.
2014 3002 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr LXIV/169/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Zakładu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim i Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim
2014 2952 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr LXIII/143/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego, Dobra.
2014 2704 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LXIII/159/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.
2014 2703 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LXIII/155/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
2014 2702 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LXIII/154/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2014r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz ustalenia wysokości stawek tych opłat.
2014 2701 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LXIII/147/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2014r. w sprawie ustanowienia Programu „Ostrowiecka Rodzina 3+” oraz szczegółowych warunków jego realizacji
2014 2700 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LXIII/146/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2014r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr LVIII/109/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18 lipca 2014 r. zmieniającej podział miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
2014 2699 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LXIII/145/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Rady Powiatu Ostrowieckiego i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz w wyborach Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
2014 2612 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr LXI/140/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.
2014 2468 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr LX/136/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 8 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.
2014 2413 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr LIX/124/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2014 2412 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr LIX/123/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia zmienionego ze względu na nową sieć komunikacji miejskiej Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2024.
2014 2414 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr LIX/129/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Zakładu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim i Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim
2014 2416 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr LIX/133/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.
2014 2415 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr LIX/132/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z parków gminnych
2014 2263 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr LVII/85/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla „Śródmieście” w Ostrowcu Świętokrzyskim
2014 2262 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr LVII/84/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Las Rzeczki, Iłżecka, Grabowiecka
2014 2171 2014-07-22 Uchwała Uchwała nr LVIII/119/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.
2014 2170 2014-07-22 Uchwała Uchwała nr LVIII/111/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2014 2169 2014-07-22 Uchwała Uchwała nr LVIII/110/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2168 2014-07-22 Uchwała Uchwała nr LVIII/109/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18 lipca 2014r. zmieniająca podział miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
2014 2167 2014-07-22 Uchwała Uchwała nr LVIII/108/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2014 2046 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LVII/104/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.
2014 2045 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LVII/103/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.
2014 2044 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LVII/101/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg gminnych
2014 2043 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LVII/99/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu ręcznego autobusami komunikacji miejskiej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
2014 2042 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LVII/98/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad systemu taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień do samorządowych ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen urzędowych za usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
2014 2041 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LVII/97/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski
2014 1962 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr LVII/90/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy oraz zmiany nazwy ulicy
2014 1733 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr LVI/82/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.
2014 1701 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr LVI/78/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
2014 1702 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr LVI/79/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2014 1703 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr LVI/81/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2014 1700 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr LVI/77/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 2014r. w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim
2014 1501 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr LV/69/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.
2014 1500 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr LV/67/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ostrowiec Świętokrzyski lub jednostkom jej podległym
2014 1499 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr LV/66/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2014 1337 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr LIV/57/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.
2014 1014 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr LIII/45/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2014 1015 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr LIII/48/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.
2014 1013 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr LIII/34/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2014 1012 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr LIII/33/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1011 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr LIII/32/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmiany podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
2014 1010 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr LIII/31/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2014 862 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr LII/6/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2024”.
2014 839 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr LII/28/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.
2014 838 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr LII/27/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2014 837 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr LII/26/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
2014 836 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr LII/25/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 835 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr LII/14/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2014 834 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr LII/13/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie nadania nazw ulicom
2014 833 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr LII/12/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2014 832 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr LII/10/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, przyznawania nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, finansowanych z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
2014 234 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr LI/4/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.
2014 233 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr LI/3/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do przyznawania pomocy społecznej w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020
2014 232 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr LI/2/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pod nazwą: „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2014-2020”
2013 4464 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr L/204/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.
2013 4463 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr L/199/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.
2013 4462 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr L/198/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2013 4232 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/190/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.
2013 4231 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/189/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.
2013 4230 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/188/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 4229 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/187/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 rok
2013 4228 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/186/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2013 4227 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/185/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 4226 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/184/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 4225 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/183/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2013 4224 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/179/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego
2013 3854 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/174/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.
2013 3853 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/166/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2013 3557 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/160/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.
2013 3556 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/159/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.
2013 3555 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/142/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2013 3554 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/141/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Ostrowcu Świętokrzyskim
2013 3353 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLV/139/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.
2013 3149 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/134/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.
2013 3148 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/133/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.
2013 3134 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/116/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 września 2013r. w sprawie Zakładu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim i Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim
2013 3135 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/119/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.
2013 2775 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/112/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.
2013 2774 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/106/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, nie stanowiących jej własności.
2013 2607 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XLII/103/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.
2013 2514 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/48/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
2013 2492 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XLI/100/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 10 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.
2013 2491 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XLI/83/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w mieście Ostrowcu Świętokrzyskim
2013 2252 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/76/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.
2013 2251 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/73/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach położonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2013 2250 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/70/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udostępniania lokali użytkowych znajdujących się w obiektach Inkubatora Przedsiębiorczości i Centrum Biurowo – Konferencyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim
2013 2249 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/69/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Inkubatora Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
2013 2248 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/68/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 2247 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/53/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim
2013 2246 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/52/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w  Ostrowcu Świętokrzyskim
2013 2245 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/51/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie nadania statutu dla Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim
2013 2244 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/50/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2013 2243 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/49/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2013 2110 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/46/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.
2013 2075 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/27/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Świętokrzyska, Drukarska, Szewieńska, Stefana Żeromskiego.
2013 1722 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/44/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.
2013 1721 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/42/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
2013 1720 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/41/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1719 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/29/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2013 1306 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/25/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.
2013 1305 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/17/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 907 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/14/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.
2013 696 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/159/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.
2013 695 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/152/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad systemu taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen urzędowych za usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
2013 694 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/151/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2013 – 2018
2013 693 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/150/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim
2013 363 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/156/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.
2013 364 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/157/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.
2013 365 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/161/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.
2013 324 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/140/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”
2013 15 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/145/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.
2012 3908 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/126/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2012 3896 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/79/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012r. uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2012 3798 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/144/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2012 3797 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/143/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3796 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/142/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2012 3795 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/141/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3638 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/121/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprwie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2012 3637 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/114/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3335 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/135/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 3334 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/134/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3337 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/138/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.
2012 3336 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/136/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia wysokości podatku rolnego w 2013 roku
2012 3140 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/113/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 11 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim
2012 3021 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/124/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.
2012 3020 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/123/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVI/110/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2012 roku, zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.
2012 2953 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/98/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2012 2954 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/106/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2012 2955 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/109/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2012r. zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia trybu i zasad korzystania z parków gminnych
2012 2907 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/91/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siennieńska, Armii Krajowej, Iłżecka, Rzeczki
2012 2763 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/92/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2012 2764 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/110/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.
2012 2765 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/112/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.
2012 2284 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/68/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, przyznawania nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, finansowanych z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2012 2285 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXV/80/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2012 2215 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXV/87/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.
2012 2214 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXv/86/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.
2012 2213 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXV/84/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski
2012 2212 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski
2012 2124 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/41/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
2012 2123 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/39/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego
2012 2044 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/55/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2012 2022 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/40/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, w tym pedagogów (psychologów).
2012 1979 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/70/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach położonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2012 1980 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/77/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.
2012 1904 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/38/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy
2012 1837 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/57/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.
2012 1836 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/54/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2012 1788 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/60/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, nie stanowiących jej własności.
2012 1735 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXII/34/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.
2012 1734 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXI/31/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.
2012 1375 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXI/27/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2012 1374 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXI/17/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski
2012 864 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XX/11/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.
2012 863 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XX/6/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2012 663 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/207/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.
2012 578 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/195/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2012 577 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/194/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim
2012 576 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/193/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2012 581 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/199/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2012 580 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/197/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Ostrowcu Świętokrzyskim
2012 579 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/196/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim
2012 544 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/204/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr XVII/188/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2011 roku, zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.
2012 545 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/205/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.
2012 546 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/206/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.
2012 161 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/188/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.
2012 81 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/203/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy inforamcji i deklaracji podatkowych
2011 3419 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/184/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3418 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/183/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 3420 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/185/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3422 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/187/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia wysokości podatku rolnego w 2012 roku
2011 3421 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/186/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
2011 3293 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/164/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2011 3294 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/167/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.
2011 3295 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/170/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.
2011 3056 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIV/157/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.
2011 3055 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIV/149/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 października 2011r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym
2011 3058 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XV/160/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.
2011 3057 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIV/158/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.
2011 2658 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XIII/143/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim
2011 2657 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XIII/142/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.
2011 2660 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XIII/146/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.
2011 2659 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XIII/145/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.
2011 2490 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr XII/131/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
2011 2491 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr XII/132/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 2298 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr XI/105/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.
2011 2299 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr XI/106/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.
2011 2296 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr XI/100/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad systemu taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen urzędowych za usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
2011 2297 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr XI/101/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu ręcznego autobusami komunikacji miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim wykonywanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2011 2300 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr XI/107/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2011 2303 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr XI/128/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.
2011 2304 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr X/129/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu zakładu budżetowego „Targowiska Miejskie” w Ostrowcu Świętokrzyskim
2011 2301 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr XI/108/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy placowi i nowo powstałym ulicom
2011 2302 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr X/126/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.
2011 1937 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr X/71/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 1938 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr X/72/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1936 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr X/69/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Opiekuńczo- Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim
2011 1934 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr X/67/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2011 1935 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr X/68/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2011 1942 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
2011 1943 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr X/97/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.
2011 1941 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr X/91/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dróg gminnych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
2011 1939 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr X/73/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2011 1940 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr X/90/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.
2011 1889 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr X/93/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2008 – 2032”.
2011 1443 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2011 1442 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
2011 1444 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy
2011 1446 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.
2011 1445 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.
2011 1114 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr VII/28/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono obowiązki kierownika szkolenia praktycznego.
2011 1115 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr VII/36/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2011 1116 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.
2011 684 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr VI/6/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych i zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
2011 685 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr VI/7/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2011 686 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr VI/23/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.
2011 591 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr V/13/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.
2011 544 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr V/16/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 r.
2011 260 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 r.
2011 48 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 3807 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr LXII/786/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2010 3806 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr LXII/783/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz przyznawania nagród i wyróżnień dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników, finansowanych z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
2010 3805 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr LXII/781/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Grabowiecka, Graniczna
2010 3810 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr LXII/807/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 r.