Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 13

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 2170 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 27/VII/2018 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zagnańsk
2013 1000 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr 140/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Zagnańsk
2011 609 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr 158/2010 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 25 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2109 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr 103/2010 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 1309 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr 6/2009 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 16 lutego 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr 127/2008 Rady Gminy w Zagnańsku dnia 25 września 2008r. w sprawie Zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jaworze na terenie gminy Zagnańsk
2009 1311 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr 28/2009 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie zmiany załącznika w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1307 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr 2/2009 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1308 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr 3/2009 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Zagnańsku Nr 2/2007 z dnia 26 lutego 2007r w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i uchwały nr 72/2007 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 19 listopada 2007r w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Zagnańsku Nr 2/2007 z dnia 26 lutego 2007r w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 832 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr 158/2008 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2009 rok
2009 675 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr 156/2008 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
2009 676 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr 157/2008 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 269 2009-01-28 Uchwała Uchwała nr 139/2008 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 117 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr 129/2008 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok