Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 21

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 328 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/211/2014 Rady Gminy w Złotej z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Złota
2011 3891 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XI/60/2011 Rady Gminy w Złotej z dnia 27 października 2011r. w sprawie opłat za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Złota.
2011 150 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy w Złotej z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1592 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV / 179 / 2010 Rady Gminy w Złotej z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy Złota
2009 3809 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/09 Rady Gminy w Złotej z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3376 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/09 Rady Gminy w Złotej z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3049 2009-09-23 Uchwała Uchwała nr XXV/141/09 Rady Gminy w Złotej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2630 2009-08-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/09 Rady Gminy w Złotej z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Złota oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
2009 2631 2009-08-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/09 Rady Gminy w Złotej z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2087 2009-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/09 Rady Gminy w Złotej z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 2085 2009-07-07 Uchwała Uchwała nr XXII/126/09 Rady Gminy w Złotej z dnia 16 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 1116 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXI/113/08 Rady Gminy w Złotej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2009 rok
2009 1114 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXI/119/08 Rady Gminy w Złotej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2009 1111 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXI/116/08 Rady Gminy w Złotej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności i wynagrodzenia za inkaso
2009 1110 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXI/115/08 Rady Gminy w Złotej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2009 1113 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXI/118/08 Rady Gminy w Złotej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Złota
2009 1112 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXI/117/08 Rady Gminy w Złotej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały NR XX/106/08 Rady Gminy w Złotej z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2009 486 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XX/107/08 Rady Gminy w Złotej z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Złota oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
2009 487 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XX/108/08 Rady Gminy w Złotej z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego
2009 488 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XX/112/08 Rady Gminy w Złotej z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2009 59 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/08 Rady Gminy w Złotej z dnia 20 października 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok