Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 10

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 2023 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2013 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2013 2022 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXI/125/2013 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok.
2013 1992 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXI/128/2013 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 19 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach i nadania Statutu
2013 1993 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2013 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 19 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyce
2010 1655 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/2010 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wilczyce.
2009 1467 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/2009 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2009 rok
2009 1468 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2009 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 26 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2009 879 2009-03-26 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2008 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2009 rok
2009 870 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXII/128/2008 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wilczyce na 2009 rok oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 869 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2008 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Gminy Wilczyce na 2008 rok