Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 103

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 1722 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/348/2014 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 1259 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/338/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 630 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLII/335/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego, na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 629 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLII/334/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 627 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLII/330/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 34 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXX/317/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy WIŚLICA na 2014 rok
2013 4486 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXX/325/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie: upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 4485 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXX/323/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/314/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 4484 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXX/320/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3444 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/303/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 26 września 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2423 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/273/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1826 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXX/258/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/249/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 luty 2013r., w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiślica oraz warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2013 1825 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXX/257/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/155/09 Rady Gminy Wiślica z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wiślica
2013 1824 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXX/251/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1124 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/234/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2012 3563 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/216/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/23/10 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 1785 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XXI/174/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/137/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2012 667 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XVI/129/2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie opłat za korzystanie z szaletu publicznego.
2012 553 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3830 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 26 października 2011r. w sprawie: przyjęcia Statutu Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wislicy.
2011 3799 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/111/2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.  uchwala się co następuje:
2011 3800 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/113/2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 3368 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/112/2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 3369 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/114/2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 3234 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2930 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XII/96/2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 29 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2828 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/84/2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2818 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr XI/91/2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w zespole, szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2011 2498 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr X /82/ 2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2191 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/65 /2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 22 czerwca 2011r. W sprawie : zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2192 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy.
2011 1973 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/61/2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 10 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1702 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/60/2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 10 maja 2011r. w sprawie określenia wysokosci stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 1703 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VII /63/ 2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 10 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/215/06 z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wiślica
2011 1454 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr VI/52.2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1008 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr V/46/2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Chotlu Czerwonym
2011 1007 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr V/43/2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy w Wiślicy na 2011 rok
2011 1010 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr V/49/2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 1009 2011-04-13 Uchwała Uchwała nr V/47/2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Hołudzy
2011 670 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/35/2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych oraz określenia zasad obowiązujących przy zakupie lub przyjęciu darowizny aparatury i sprzętu medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy
2011 479 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/19/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2011 480 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/20/10 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sport w gminie Wiślica.
2011 133 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/23/10 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 115 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr II/7/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 9 grudnia 2010r. W sprawie : zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3785 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/282/ 2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3786 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/283/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3787 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/284/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych gminy na 2011 r.
2010 3698 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr II/13/10 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 3697 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr II/12/10 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 3700 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr II/15/10 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2010 3699 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr II/14/10 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 3130 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLV/277/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3036 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/270/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 15 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3037 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/273/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 15 września 2010r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie gminy Wiślica
2010 3038 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/275/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 15 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy w Wiślicy Nr XXXXII/260/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia: - „Planu odnowy miejscowości Sielec” na lata 2010-2020 uchwalonego przez zebranie wiejskie wsi Sielec, - „Planu odnowy miejscowości Kobylniki” na lata 2010-2020 uchwalonego przez zebranie wiejskie wsi Kobylniki, - „Planu odnowy miejscowości Hołudza” na lata 2010-2020 uchwalonego przez zebranie wiejskie wsi Hołudza, - „Planu odnowy miejscowości Gluzy” na lata 2010-2020 uchwalonego przez zebranie wiejskie wsi Gluzy, - „Planu odnowy miejscowości Chotel Czerwony” na lata 2010-2020 uchwalonego przez zebranie wiejskie wsi Chotel Czerwony, - „Planu odnowy miejscowości Brzezie” na lata 2010-2020 uchwalonego przez zebranie wiejskie wsi Brzezie,
2010 2516 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/264/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2276 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXXII/261/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1908 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXXI/258 /2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 11 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1731 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXX/256/ /2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1441 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/242 /2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1442 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/252/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały NR XXXVIII/238/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 27.01.2010 roku w sprawie uchwalenia ”Gminnego Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Wiślica”.
2010 929 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/237/10 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 928 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/232/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok.
2010 930 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/238 /2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia „Gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wiślica”
2010 932 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/240/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010
2010 931 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/239/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/215/06 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Wiślica
2010 369 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/227 /09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 120 2010-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/213/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 121 2010-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
2009 4238 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 3896 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/215/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 3897 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/218/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2010 rok
2009 3600 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3324 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 18 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3325 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 18 września 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Wiślica
2009 3011 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2809 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/186/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonywania zadań zleconych
2009 2811 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Wiślica w dziedzinie sportu i kultury
2009 2812 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/192/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wiślica
2009 2808 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2810 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wiślica
2009 2445 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2197 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/175/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2196 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/173/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany do uchwały Rady Gminy z dnia 24 marca 2009r. Nr XXIX/162/09
2009 1726 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 24 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiślica na 2009 rok
2009 1729 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/2009 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr. XXVI/143/2008 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2009 rok
2009 1727 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/163/2009rok. Rady Gminy w Wiślicy z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów, wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
2009 1576 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/153/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
2009 1579 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zmiany w uchwale nr VI/35/2007 z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2009 1577 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/2009 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr. XXVI/143/2008 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2009r.
2009 1578 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wiślica
2009 831 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/148//08 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 727 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2008 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2009 rok
2009 696 2009-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/08 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz Innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008
2009 695 2009-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/08 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 539 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XXV/133/08 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiślicy na 2009 rok
2009 542 2009-02-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Przewodniczącego Rady Gminy w Wiślicy z dnia 5 lutego 2009r. dotyczącego stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXV/128/08 z dnia 28 listopada 2008 roku. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Wiślica oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
2009 543 2009-02-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2 Przewodniczącego Rady Gminy w Wiślicy z dnia 5 lutego 2009r. dotyczącego stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXV/133/08 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiślicy na 2009r.
2009 537 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XXV/128/08 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Wiślica oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
2009 538 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XXV/129/08 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego
2009 407 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXV/127/08 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmiany do uchwały Rady Gminy z dnia 30 października 2008r. Nr XXIV/124/08
2009 135 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/08 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 58 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/08 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/140/08 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok Rada Gminy w Wiślicy, uchwala co następuje: