Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 59

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3687 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2019 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/127/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2019 3686 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2019 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 3192 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XII/98/2019 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej działającego jako Gminny Ośrodek Zdrowia w Tuczępach
2019 3177 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XII/96/2019 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2463 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr X/84/2019 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Tuczępy
2019 2462 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr X/82/2019 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2362 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr X/87/2019 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Tuczępy, za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe”
2019 638 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 25 stycznia 2019 r. sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na 2019 rok
2018 4203 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tuczępy, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2018 4202 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego na terenie Gminy Tuczępy
2018 4201 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tuczępy
2018 4199 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 4198 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4200 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 3594 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/320/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3444 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/318/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3005 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/316/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2837 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XLV/312/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich powołania
2018 2836 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XLV/307/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2520 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/304/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuczępach
2018 2519 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/302/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2018 2518 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/301/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Tuczępy do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych
2018 2517 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/300/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Tuczępy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Tuczępy
2018 2516 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/299/2018 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2010 3119 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/223/2010 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczępy na 2010 rok
2010 2631 2010-09-22 uchwala Uchwala nr XXV/214/2010 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tuczępy na lata 2010-2015
2010 2490 2010-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/217/2010 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz planów finansowych gminnych osób prawnych, będących samorządowymi instytucjami kultury i Gminnego Ośrodka Zdrowia za pierwsze półrocze roku budżetowego
2010 2488 2010-09-07 Uchwała Uchwała nr XXV/207/2010 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczępy na 2010 rok
2010 2360 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XXV/211/2010 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
2010 1729 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/2010 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczępy na 2010 rok
2010 1730 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/206/2010 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Tuczępy
2010 1727 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/2010 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/191/2010 z dnia 29 stycznia 2010r. Rady Gminy w Tuczępach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na 2010 rok.
2010 1728 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/199/2010 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie przeniesień w planie dochodów budżetu gminy Tuczępy na 2010 rok
2010 923 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/193/2010 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2010 925 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/2010 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmianyuchwały Nr XVII/136/2009 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2010 922 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/2010 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na 2010 rok
2010 924 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/194/2010 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/103/08 Rady Gminy w Tuczępach w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2010 270 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXII/180/2009 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczępy na 2009 rok
2010 269 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXII/179/2009 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu gminy Tuczępy na 2009 rok
2010 271 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXII/181/2009 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/173/2009 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczępy na 2009 rok.
2009 4103 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/185/09 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 4106 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/188/09 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 4104 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/186/09 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 4105 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/187/09 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2010 rok
2009 3895 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/176/2009 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/79/2008 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych budynków komunalnych Domu Nauczyciela: Kargów, Tuczępy, Niziny
2009 3894 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/174/2009 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 października 2009r. w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu gminy Tuczępy na 2009 rok
2009 3892 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/172/2009 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 października 2009r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 rok
2009 3893 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/173/2009 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczępy na 2009 rok
2009 3357 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr XX/166/2009 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 11 września 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/158/2009 Rady Gminy Tuczępy z dnia 7 sierpnia 2009 roku w sprawie przeniesień w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3356 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr XX/165/2009 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 11 września 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/157/2009 Rady Gminy Tuczępy z dnia 7 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3355 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr XX/164/2009 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 11 września 2009r. w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu gminy Tuczępy na 2009 rok
2009 3359 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr XX/169/2009 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 11 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/108/2001 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 marca 2001 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 3358 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr XX/167/2009 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 11 września 2009r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 rok
2009 3004 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XIX/157/2009 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 7 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3003 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XIX/156/2009 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 7 sierpnia 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2009 3005 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XIX/158/2009 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 7 sierpnia 2009r. w sprawie przeniesień w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3006 2009-09-16 Uchwała Uchwała nr XIX/160/2009 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 7 sierpnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia zawartego porozumienia z Gminą Szydłów w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Remont drogi gminnej Grzymała - Solec Stary łączącej się z drogą powiatową Nr 0146T Sieczków - Grzymała gmina Tuczępy a drogą wojewódzką Nr 765 gmina Szydłów” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
2009 2273 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/09 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych
2009 531 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2008r. Rady Gminy w Tuczępach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuczępach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej