Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 193

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3186 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/56/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 3185 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/55/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarłów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3188 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/57/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdysyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3187 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/54/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 sierpnia 2019 r. zaliczenia drogi rolniczej do kategorii dróg gminnych, oraz ustalenia jej przebiegu na terenie Gminy Tarłów
2019 3023 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr IX/47/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji przez Gminę Tarłów Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019
2019 2513 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Tarłów
2019 2512 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 maja 2019 r. zmiany w załączniku do Uchwały Nr V/25/19 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarłów w 2019 roku
2019 2152 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 15 kwietnia 2019 r. poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 1979 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr V/21/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1837 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych wysokości miesięcznych stawek czynszu najmu lub dzierżawy lokali użytkowych, mieszkalnych i gruntów stanowiących własność Gminy Tarłów
2019 1836 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarłów w 2019 roku
2019 1835 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Tarłów
2019 1471 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr IV/17/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1470 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr III/14/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony pred bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok i ich części
2019 1469 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr III/11/2019 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2019 rok
2019 448 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr II/4/18 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Tarłów
2019 449 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 408 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w domu i szkole” na lata 2019 - 2023
2019 407 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w domu i szkole” na lata 2019 – 2023
2018 4600 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr LVII/290/2018 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2018 4599 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr LVII/287/2018 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3942 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LVI/285/2018 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3809 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LIV/281/2018 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3354 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LIII/276/18 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarłów
2018 3353 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LIII/271/18 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr VIII/42/15 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2018 3249 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LIII/274/2018 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3248 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LIII/273/18 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 2938 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr LII/267/2018 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2940 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr LII/270/18 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tarłów
2018 2939 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr LII/269/18 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Tarłów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2937 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr LII/264/18 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarłowie
2018 2774 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr LI/262/2018 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2260 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/254/2018 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2261 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr L/258/2018 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1607 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/247/18 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarłów w 2018 roku
2018 1589 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/249/18 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tarłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1588 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/248/18 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tarłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1064 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/244/2018 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1063 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/243/2018 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy w Tarłowie Nr XLV/238/2018 z dnia 30 stycznia 2018 dotyczącej: ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tarłów dla publicznych szkół, gimnazjów oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1065 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/246/2018 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy w Tarłowie Nr XXXII/166/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Tarłowie
2018 1048 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLV/234/2018 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1051 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/241/2018 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr LIV/338/2014 z dnia 30 września 2014 roku Rady Gminy w Tarłowie w sprawie ustalania regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarłów
2018 1049 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLV/238/2018 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 stycznia 2018 r. ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tarłów dla publicznych szkół, gimnazjów oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1050 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/239/2018 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 493 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/230/ 2017 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2018 rok
2018 434 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/228/ 2017 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2017 4035 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/226/17 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2017 4034 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/224/17 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2017 4033 2017-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/221/17 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Tarłów
2017 3457 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XLII/216/17 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 3456 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XLII/215/17 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarłów
2017 3121 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XL/211/17 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XIII/68/15 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarłów
2017 2300 2017-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/185/17 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2301 2017-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/200/17 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXXV/185/17 z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1796 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/186/17 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarłów w 2017 roku
2017 1797 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/187/17 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarłowie
2017 1234 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/180/17 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarłowie
2017 375 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/166/2016 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Tarłowie
2016 4044 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/158/2016 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Tarłów
2016 3871 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/162/2016 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2016 3870 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/161/2016 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2016 3449 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/2016 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 7 października 2016r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Tarłowie
2016 2014 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2016 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 24 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarlowie
2016 2013 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2016 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 24 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarłowie
2016 2012 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2016 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 24 marca 2016r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwieząt na terenie Gminy Tarlów w 2016 roku
2016 2011 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/113/2016 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 24 marca 2016r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Tarłów
2016 2010 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/2016 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu określającego zasady przyznawania dofinansowania do transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z budynków i posesji zlokalizowanych na terenie Gminy Tarlów"
2015 4024 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2015 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2015 3823 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2015 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3822 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2015 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 26 listopada 2015r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2015 3821 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2015 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2015 3305 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XIII/68/15 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 września 2015r. uchwalenia Statutu Gminy Tarłów
2015 3304 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2015 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie poboru od odób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 3303 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2015 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3302 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2015 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarłów w 2015 roku
2015 3274 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/57/2015 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Rady Gminy w Tarłowie nr/ XXXIV/215/13 z dnia 5 marca 2013r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarłów
2015 2404 2015-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/53/2015 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zaliczenia drogi rolniczej do kategorii dróg gminnych, oraz ustalenia jej przebiegu na terenie Gminy Tarłów
2015 2403 2015-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/52/2015 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie określenia wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tarłów
2015 2251 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2015 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 1381 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/34/2015 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 6 marca 2015r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Tarłowie
2015 1364 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/24/2015 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Tarłów - sołectwom
2015 1363 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr LV/343/14 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 13 października 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarłów
2015 1362 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr LIV/338/14 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 września 2014r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2015 1361 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr LI/322/14 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarłowie
2015 1360 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr L/316/2014 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg rolniczych do kategorii dróg gminnych, oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Tarłów
2015 1359 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr L/302/14 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarłów w 2014 roku
2015 1358 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr L/297/14 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy skwerkowi położonemu w Tarłowie
2015 1357 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/294/14 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Tarłów
2014 3480 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/7/2014 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2014 3479 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/6/2014 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2014 1494 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/283/2014 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 18 marca 2014r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarłów w 2014 roku
2014 1392 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/282/2014 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 18 marca 2014r. w sprawie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2014 1086 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLV/274/2014 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie zaliczenia drogi rolniczej do kategorii drogi gminnej, oraz ustalenia jej przebiegu na terenie Gminy Tarłów.
2014 1085 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/269/13 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarłów
2014 1031 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/279/14 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Tarłowie Nr XXVI/162/12 z dnia 29 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Tarłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granice i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 1030 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XLV/278/14 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 1029 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XLV/277/14 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 ”
2014 771 2014-02-20 Postanowienie Postanowienie nr 1/2014 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu do Edytora Aktów Prawnych XML
2013 4414 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XLII/254/2013 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Tarłowie nr XXXV/221/13 z dn. 27 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarłów w 2013 roku
2013 4413 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/13 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarłów w 2013 roku
2013 4321 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/265/2013 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4320 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/261/2013 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 4301 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/262/2013 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2013 4303 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/264/2013 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru i terminów płatności oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia
2013 4302 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/263/2013 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2013 4300 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/260/2013 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
2013 3243 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr XL/242/2013 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2013 3242 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr XL/241/2013 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarłowie
2013 3241 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr XL/238/2013 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3239 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/234/2013 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3238 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/233/13 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 3237 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/2013 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli pedagogów, psychologów , logopedów i doradców zawodowych
2013 3236 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/229/2013 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian regulaminu udzielania pomocy materialnej o charkterze socjalnym
2013 3235 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/226/2013 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2189 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/225/13 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 2188 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/2013 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2187 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2013 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1703 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/2013 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1702 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/2013 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1705 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216 /13 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie zaliczenia dróg rolniczych do kategorii dróg gminnych ,oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Tarłów.
2013 1704 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215 /13r Rady Gminy w Tarłowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXIX /183/12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28.11.2012r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarłów.
2013 1133 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/2013 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2013 rok
2013 938 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXX/195/12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 826 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/194/12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Tarłów
2013 825 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2012 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013 824 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Tarłów
2013 823 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/2012 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013 816 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/2012 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013 765 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 24 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 308 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 238 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia minimalnych wysokości miesięcznych stawek czynszu najmu lub dzierżawny lokali użytkowych, mieszkalnych i gruntów stanowiących własność gminy TARŁÓW.
2013 237 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/176/12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarłów
2013 240 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr NrXXIX/184/12r Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarłów.
2013 239 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr NrXXIX/183/12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarłów.
2012 3987 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 3986 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3759 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2012 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3758 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2012 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2012 3757 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/2012 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
2012 2968 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXV/156/2012 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 13 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2969 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXV/159 /12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 13 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Tarłów
2012 2970 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/2012 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 29 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2950 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/2012 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2936 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVI /163/ 12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 29 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Tarłów na stałe obwody głosowania ,ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 2935 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/ 162/12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 29 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Tarłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granice i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 2934 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg rolniczych do kategorii dróg gminnych ,oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Tarłów.
2012 2933 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarłów oraz zasad zwrotu kosztów pogrzebu
2012 2122 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXII/144/12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli pedagogów
2012 2121 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXII/143/12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Tarłowie
2012 2120 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXII/140/12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: Uchylającą uchwałę Nr I/7/2006 z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
2012 2105 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2012 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2104 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2012 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1451 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXI/134/12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Tarłów, za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
2012 1450 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXI/123/2012 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1449 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XX/113/2012 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1215 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2011 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2012 1216 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2012 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1217 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr NrXIX/110/12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Tarłów.
2012 999 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr Nr XVIII/105/2011 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2012 rok
2012 995 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2011 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 994 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XV/82/2011 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 796 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2011 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 797 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2011 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 258 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2011 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 grudnia 2011r. Rady Gminy w Tarłowie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 257 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2011 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 grudnia 2011r. Rady Gminy w Tarłowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 256 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2011 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 grudnia 2011r. Rady Gminy w Tarłowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2012 255 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2011 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 grudnia 2011r. Rady Gminy w Tarłowie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru i terminów płatności oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia
2012 254 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVII/92/2011 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 grudnia 2011r. Rady Gminy w Tarłowie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
2011 3155 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2011 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3156 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2011 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 27 września 2011r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli. szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
2011 3157 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2011 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmian do statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarłowie.
2011 2841 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2011 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2840 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr XII/62/2011 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2842 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr XIII/70/11 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniającą uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od posiadania psów w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 2844 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr XIII /75 /11 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Tarłów, za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.
2011 2843 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr XIII/74/11 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zaliczenia drogi rolniczej do kategorii drogi gminnej na terenie Gminy Tarłów.
2011 2342 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/53/2011 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2343 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/55/11 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg rolniczych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Tarłów
2011 2344 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/57/11 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Tarłowie.
2011 2053 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr IX/45/11 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Tarłowie
2011 2054 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr IX/46/11 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tarłów
2011 2055 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr IX/48/2011 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 359 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/209/2010 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 358 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr Nr XLII/205/2010 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 29 października 2010r. Rady Gminy Tarłów z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 357 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr XLI/201/2010 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 29 września 2010r. Rady Gminy Tarłów z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2551 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/196/ 2010 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Tarłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 r.
2010 1204 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/192/2010 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1110 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/2010 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2010 rok
2009 2832 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXX/162/2009 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w uchwale: w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru i terminów płatności oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia
2009 2833 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXX/163/09 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1864 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/135/2009 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1865 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/141/09 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1740 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/09 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 6 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu - istniejących dróg gminnych na terenie gminy Tarłów