Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 12

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 2291 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr XII/ 62/ 2015 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i transportu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych
2011 474 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/ 12/ 2010 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
2009 1835 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/162/2009 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1836 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/165/2009 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szydłów
2009 1466 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/158/2009 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009
2009 1465 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/157/2009 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009
2009 1463 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/155/2009 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1464 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/156/2009 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2009 1003 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/151/2008 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok
2009 1002 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/148/2008 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wydatków budżetu gminy na 2008 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2009 1000 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/146/2008 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 1001 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/147/2008 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2009 rok