Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 68

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 243 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XI/74/11 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska oraz jego regulaminu
2012 242 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XI/70/11 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Stopnica konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Stopnica
2012 241 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XI/69/11 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stopnica
2011 3703 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/78/11 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 803 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/ 27 /10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/70/09 Rady Gminy Stopnica z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminy wpłat pobranej opłaty targowej
2011 801 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/ 21 /10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010rok.
2011 802 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/22/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2011 252 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr I/7/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010rok.
2011 253 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 14 grudnia 2010r. Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy
2011 254 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010rok.
2010 3466 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/43/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010rok.
2010 3465 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/38/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 21 września 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stopnica.
2010 3470 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/51/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 21 września 2010r. w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w Gminie Stopnica
2010 3469 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/46/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010rok.
2010 3468 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/45/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3467 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVIII/44/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010rok.
2010 2773 2010-10-08 uchwala Uchwala nr XXXVII/20/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 2544 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/28/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2359 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVI/18/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 18 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010rok.
2010 2358 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVI/17/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 18 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010rok.
2010 1743 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/13/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010rok.
2010 1742 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/8/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010rok.
2010 1741 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/7/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1726 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/6/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
2010 1080 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/3/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy
2010 1078 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/1/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
2010 1079 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/2/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 19 stycznia 2010r. sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2010 rok
2010 357 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/44/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 22 września 2009r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Stopnica
2010 143 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/72/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwał Nr XXX/64/09, XXX/65/09 z dnia 3 listopada 2009r.
2010 147 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/78/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 144 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/73/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 146 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/75/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zmian planu finansowego zakładu budżetowego na 2009 rok
2010 145 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/74/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 4139 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXX/63/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009rok.
2009 4141 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXX/65/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009rok.
2009 4140 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXX/64/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 4102 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/55/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 6 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2009 4101 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/54/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 6 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3947 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/67/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010r.
2009 3949 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/69/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 3950 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/70/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminy wpłat pobranej opłaty targowej
2009 3948 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/68/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2010r.
2009 3596 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/40/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 22 września 2009r. w sprawie utworzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Stopnica
2009 3598 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/47/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 22 września 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkola prowadzonego przez Gminę Stopnica
2009 3597 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/46/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 22 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stopnica na lata 2007-2012" oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy"
2009 3599 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/51/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 22 września 2009r. w sprawie zmian planu finansowego zakładu budżetowego na 2009 rok
2009 2964 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/30/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2963 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/28/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2965 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/31/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2967 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/36/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2966 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/35/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stopnica
2009 2490 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXV/26/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 19 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2193 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/23/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1826 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/17/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1827 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/18/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 27 marca 2009r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Mietlu
2009 1828 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/19/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 27 marca 2009r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Klępiu Górnym
2009 1829 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/20/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 27 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Stopnica
2009 1824 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/15/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 27 marca 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2009 1825 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/16/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2009 1333 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXI/1/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2009 rok
2009 1334 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXII/13/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1134 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/53/08 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Stopnica na 2009 rok
2009 472 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr XIX/43/08 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Czyżowie
2009 473 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr XIX/44/08 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Smogorzowie
2009 475 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr XIX/47/08 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 476 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr XIX/48/08 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2008 rok
2009 30 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/30/08 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 22 października 2008r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy
2009 29 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/29/08 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 22 października 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej