Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 29

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 2001 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr XL/242/2018 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2018 rok
2011 1292 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 2092 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XL/199/2010 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Solec - Zdrój na 2010 rok
2010 1906 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/184/2010 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 4 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój.
2010 1905 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/183/2010 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 4 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój.
2010 1680 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/180/2010 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Solec - Zdrój na 2010 rok
2010 1679 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/177/2010 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 19 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Solcu-Zdroju i nadania temu Zakładowi Statutu.
2010 1678 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/175/2010 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 22 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Solec - Zdrój na 2010 rok
2010 1681 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/181/2010 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 19 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Solec-Zdrój.
2010 1565 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/182/2010 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 4 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego sołectwa Solec-Zdrój.
2010 1388 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVIII/185/2010 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 4 maja 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2010 1193 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/170/10 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Solec-Zdrój.
2010 1194 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/171/10 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 22 marca 2010r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów.
2010 976 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/169/2010 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Solec - Zdrój na 2010 rok
2010 975 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/167/10 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 12 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2010 695 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/163/2010 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 11 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec - Zdrój na 2010 rok
2010 391 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/155/09 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Solec-Zdrój
2010 393 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/158/2009 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy na 2009 rok
2010 392 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/157/09 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 28 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .
2009 4184 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr Nr XXXII/153/2009 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy na 2009 rok
2009 4183 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr Nr XXXII/149/09 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
2009 4182 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/147/09 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych.
2009 4148 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/139/09 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie gminnych terenów rekreacyjnych w Solcu-Zdroju oraz zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń na nich się znajdujących
2009 4149 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr Nr XXXI/142/2009 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy na 2009 rok
2009 3828 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/148/09 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 3663 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr Nr XXXI/140/09 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 3 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój
2009 3662 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXX/137/09 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 5 października 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy na 2009r.
2009 3618 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr Nr XXXI/141/09 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień przedmiotowych w tym podatku
2009 1192 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/120/09 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie