Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 83

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 3607 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2011 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 2838 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr XI/60/11 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 16 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.
2011 1700 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 12 maja 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Skarżysku Kościelnym oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 528 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.
2011 43 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr I/3/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie zmian do Uchwały Nr L/289/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.
2010 3880 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/281/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 28 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał Rady Gminy Skarżysko Kościelne.
2010 3641 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr L/289/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.
2010 3638 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/282/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.
2010 3640 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr L/286/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXVIII/208/09 z dnia 03 grudnia 2009 roku dot. uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2010.
2010 3639 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/284/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 28 września 2010r. w sprawie zasad podnajmowania lokali socjalnych na terenie gminy Skarżysko Kościelne.
2010 2475 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr Nr XLVI/266/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010r.
2010 2217 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLV/262/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.
2010 2216 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/246/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010r.
2010 2074 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/251/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXIX/164/05 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
2010 2075 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/256/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 27 maja 2010r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Skarżysko Kościelne przedszkoli publicznych
2010 1646 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/238/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.
2010 1649 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/243/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2010 1648 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/242/2010 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowani prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
2010 1647 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/240/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skarżysko Kościelne i jej jednostkom podległym
2010 1552 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XL/221/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.
2010 1553 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XLI/228/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 4 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.
2010 1554 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XLII/234/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.
2010 1519 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XLII/235/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 31 marca 2010r. w sprawie: zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVI/184/09 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30.09.2009 r. ( Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2009 r. Nr 477, poz. 3474 ).
2010 1515 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr Nr XL/225/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Skarżysko Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego, na 2010 rok.
2010 1520 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XLII/236/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 31 marca 2010r. w sprawie: określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych oraz określenia zasad obowiązujących przy zakupie lub przyjęciu darowizny aparatury i sprzętu medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym.
2010 1517 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr Nr XL/227/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXI/99/08 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26.09.2008r dotyczącej okreslenia zasad i trybu udostepniania lokali uzytkowych (pomieszczeń), wchodzacych w skład gminnego zasobu nieruchomości.
2010 1516 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr Nr XL/226 /10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXVIII/208/09 z dnia 03 grudnia 2009 roku dot. uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2010.
2010 1518 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XLI/231/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 4 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Skarżysko-Kamienna i Gminy Skarżysko Kościelne w celu realizacji przez MPW i K Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej projektu pod nazwą „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym” oraz wydzielenia na ten cel odpowiednich środków.
2010 686 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/210/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.
2010 626 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIX/213/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Skarżysko Kościelne.
2010 625 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/211/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok.
2010 628 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIX/219/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXV/124/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku dot. uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2009.
2010 627 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/214/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym
2010 389 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/208/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2010
2010 390 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/209/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXV/124/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku dot. uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2009
2010 183 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/207/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok
2009 3884 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/189/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 października 2009r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Skarżysko Kościelne
2009 3797 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/199/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2009 3796 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/197/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Skarżysko Kościelne
2009 3795 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/196/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok
2009 3800 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/202/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/145/09 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie utworzenia świetlicy środowiskowej w sołectwie Świerczek
2009 3799 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/201/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 października 2009r. w sprawie utworzenia Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Skarżysko Kościelne
2009 3798 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/200/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXIX/164/05 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
2009 3655 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/193/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 października 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 3653 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/191/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Skarżysko Kościelne
2009 3652 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/190/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 3654 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/192/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2009 3656 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/194/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian do uchwały Nr X/43/2007 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 16 listopada 2007r. w spawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
2009 3657 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/195/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian do uchwały Nr X/44/2007 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym dnia 16 listopada 2007r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2009 3477 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/185/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 września 2009r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym
2009 3479 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/187/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 września 2009r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2009 3478 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/186/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy sołectwa Skarżysko Kościelne I
2009 3476 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/184/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 września 2009r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym
2009 3475 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/183/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok
2009 3047 2009-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/177/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok
2009 3048 2009-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/179/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Skarżysko Kościelne
2009 2691 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/172/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok
2009 2692 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXV/124/08 z dnia 18 grudnia 2009 roku dot. uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2009
2009 2484 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/164/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok
2009 1735 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/161/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków; motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 1733 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/159/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok
2009 1734 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/160/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian do Uchwały Nr X/43/07 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 16 listopada 2007r w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
2009 1662 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXX/155/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 13 marca 2009r. w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych
2009 1661 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXX/154/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 13 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Skarżysko Kościelne
2009 1441 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/140/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok
2009 1447 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/147/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie nadania nazw ulic dla terenów sołectwa Lipowe Pole Skarbowe
2009 1444 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/144/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym do prowadzenia postępowań polegających na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych
2009 1442 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/141/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 1446 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/146/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXV/124/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku dot. uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2009
2009 1445 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/145/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie utworzenia Świetlicy Środowiskowej w sołectwie Świerczek
2009 1443 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/143/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie zmian do uchwały NR XXI/99/08 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26.09.2008r., dotyczącej określenia zasad i trybu udostępniania lokali użytkowych (pomieszczeń) wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości
2009 1130 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/135/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 19 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok
2009 1074 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/139/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Skarżysko Kościelne od właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalanej przez Radę Gminy w Skarżysku Kościelnym
2009 903 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/2008 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżysko Kościelne na 2009r.
2009 868 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/134/08 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym
2009 867 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/08 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XVII/80/08 z dnia 20 maja 2008 roku dot. uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2008
2009 866 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/2008 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok
2009 690 2009-02-27 Uchwała Uchwała nr XXV/124/08 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2009
2009 671 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXV/125/2008 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok
2009 470 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/08 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków; motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia na rok 2009
2009 471 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/2008 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok
2009 379 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/116/2008 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok
2009 53 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXII/113/2008 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 23 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok