Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 27

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 3104 2009-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/148/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Skotnikach
2009 3107 2009-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/153/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 3106 2009-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/150/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zawierzbiu
2009 3105 2009-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/149/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Śmiechowicach
2009 3103 2009-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/147/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Samborzec na rok 2009
2009 2961 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/144/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok
2009 2962 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/145/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Samborzec na rok 2009
2009 2772 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/143/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Samborzec na rok 2009
2009 2542 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/137/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 27 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Samborzec na rok 2009
2009 2543 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/138/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 27 maja 2009r. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Samborzec środków stanowiących „fundusz sołecki”
2009 2342 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/135/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Samborzec na rok 2009
2009 2343 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/136/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania zmian z planie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Samborcu na 2009 rok
2009 2330 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/134/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
2009 1841 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/130/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 25 marca 2009r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Samborzec na rok 2009
2009 1840 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/129/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 25 marca 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Samborzec na rok 2009
2009 1470 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/124/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2009 rok
2009 1471 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/127/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy w Samborcu Nr XXVI/99/05 w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Samborzec
2009 1472 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/128/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu i nadania statutu
2009 1469 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/122/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Samborzec do kategorii dróg gminnych
2009 1365 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/120/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/14/06 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Samborzec na lata 2007-2013
2009 1353 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/118/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Samborzec
2009 1291 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/121/2009 Rady Gminy w Samborcu z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Samborzec dla części miejscowości Chobrzany
2009 864 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXX/116/08 Rady Gminy w Samborcu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Samborzec na rok 2008
2009 863 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXX/115/2008 Rady Gminy w Samborcu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 292 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/104/08 Rady Gminy w Samborcu z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie remontów bieżących na drogach powiatowych w 2009r.
2009 291 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/103/08 Rady Gminy w Samborcu z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 0803 T Sandomierz - Szewce w miejscowości Skotniki”
2009 175 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXX/117/08 Rady Gminy w Samborcu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Samborzec