Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 30

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 3307 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/251/2018 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 18 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały LXV/219/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2016 3803 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/131/2016 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sadowie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017.
2011 1231 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr V/15/11 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadowie na 2011 rok
2011 891 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V/20/11 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadowiu
2011 892 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V/23/11 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi świadczone przez przedsiębiorców w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sadowie
2011 695 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr V/21/11 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznego punktu przedszkolnego prowadzonego na terenie gminy Sadowie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
2010 3907 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr II/7/10 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 14 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/141/09 z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 3350 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/185/10 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 2615 2010-09-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/174/10 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem dróg, dla których zarządcą jest Gmina Sadowie
2010 2053 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr XLII/169/10 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sadowie.
2010 2026 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLI/165/10 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach Gminy Sadowie.
2010 1769 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XL/160/10 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sadowie.
2010 1619 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/157/10 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 15 marca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w granicach Gminy Sadowie.
2010 807 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/150/10 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadowie na 2010 rok
2010 420 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/147/09 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia do regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego załącznika Nr 2
2010 142 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/137/09 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi świadczone przez przedsiębiorców w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sadowie
2009 4205 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/141/09 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 4206 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/142/09 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 2028 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/117/09 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2009 2027 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/116/09 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 2029 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/118/09 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych położonych w Gminie Sadowie
2009 1260 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/109/09 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
2009 1091 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/96/08 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2009 1094 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/99/08 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Sadowiu Nr XXV/90/08 z dnia 04 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 1092 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/97/08 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 1096 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/101/08 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadowie na 2009 rok
2009 1095 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/100/08 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008r.
2009 1093 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/98/08 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi świadczone przez przedsiębiorców w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sadowie
2009 375 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/84/08 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008r.
2009 52 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/83/08 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008r.