Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 27

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1631 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy w Słupi z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2019 rok
2019 1216 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2019 rok
2019 255 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy w Słupi z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Klubu Senior+ w Gminie Słupia oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+
2019 254 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy w Słupi z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023
2019 253 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Gminy w Słupi z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Słupia
2019 250 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/13/2018 Rady Gminy w Słupi z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi
2019 249 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/12/2018 Rady Gminy w Słupi z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 4280 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy w Słupi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 4279 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy w Słupi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4278 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy w Słupi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Słupia na 2019 rok
2018 4277 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy w Słupi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok
2016 2973 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XIX/96/2016 Rady Gminy w Słupii z dnia 28 września 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Słupia oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2016 2972 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2016 Rady Gminy w Słupii z dnia 28 września 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Słupia pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupia oraz nadania jej statutu
2016 2971 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2016 Rady Gminy w Słupii z dnia 28 września 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć tyflopedagogów, surdopedagogów i oligofrenopedagogów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupia
2016 2970 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XIX/91/2016 Rady Gminy w Słupii z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2016 rok
2015 2479 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Gminy w Słupii z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 2478 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr XI/58/2015 Rady Gminy w Słupii z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2010 3422 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXXIV/207/2010 Rady Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 25 października 2010r. w sprawie likwidacji przedszkola jako zakładu budżetowego gminy Słupia (Jędrzejowska) celem przekształcenia w jednostkę budżetową.
2010 2818 2010-10-14 uchwala Uchwala nr XXXXIII/203/2010 Rady Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 13 września 2010r. W sprawie zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
2010 2029 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXX/196/2010 Rady Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 24 maja 2010r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Sieńsku
2010 2028 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXX/195/2010 Rady Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2010 r
2010 1588 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/191/2010 Rady Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2010 roku
2010 1191 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/188/2010 Rady Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Słupia Jędrzejowska
2010 1192 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/189/2010 Rady Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 22 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli
2010 1190 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/181/2010 Rady Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
2010 921 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/179/2010 Rady Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr. XXXIV/158/2009 w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2009 1514 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XX/131/2009 Rady Gminy w Słupii z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2009 rok