Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 43

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 2050 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr X/62/2011 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 30 maja 2011r. w sprawie utworzenia przedszkola oraz zespołu szkolno - przedszkolnego
2011 2051 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rytwiany
2011 2052 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rytwiany.
2011 1654 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr IX/52/2011 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/211/2006 Rady Gminy Rytwiany z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy Rytwiany na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli oraz postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji zmienionej uchwałą Nr XXIV/124/2008 Rady Gminy Rytwiany z dnia 7 listopada 2008 r
2011 1440 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr Nr VIII/46/2011 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rytwiany
2011 1044 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Rytwiany
2011 728 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rytwianach
2011 729 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr XXVIII/150/ 2009 RADY GMINY W RYTWIANACH z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rytwiany
2011 144 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr III /17/ 2010 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXVIII/194/2009 z dnia 30 października 2009r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 3293 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LI /271/ 2010 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie stawek opłaty targowej
2010 3098 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/257/2010 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3099 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/259/2010 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2003r. Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia statutu gminy.
2010 3100 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/260/2010 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/101/2004 RADY GMINY W RYTWIANACH z dnia 23 marca 2004 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład Komunalny w Rytwianach
2010 2703 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/253 /2010 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2470 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/251/2010 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2088 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/248/2010 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2024 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLV / 244 / 2010 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 26 maja 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rytwiany
2010 2023 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLV/233/2010 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2025 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLV/245/2010 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 26 maja 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Rytwiany
2010 1585 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/228/2010 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1335 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/230 /2010 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie podzielenia gminy na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Rytwiany.
2010 1189 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/224/2010 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 15 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1140 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XLII/220/2010 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XLI/214/10 z dnia 26 styczeń 2010 roku
2010 1141 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XLII/221/2010 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1139 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XLI/214/10 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rytwiany na 2010 rok
2010 1074 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLII/218/2010 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 24 lutego 2010r. Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach
2010 368 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XL/206/2009 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy , które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2010 367 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XL/205/2009 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 4284 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/204/2009 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmnian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2444 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/171/2009 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2227 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/166/2009 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1839 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXX/160/2009 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1395 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2009 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1396 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/2009 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/151/2009 z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkoły publicznej oraz dla niepublicznych przedszkoli
2009 1259 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/2009 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkoły publicznej oraz dla niepublicznych przedszkoli
2009 1258 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/2009 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 997 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2008 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 996 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/2008 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 888 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/2009 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rytwiany
2009 889 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/2009 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 29 stycznia 2009r. sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego
2009 404 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/2008 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 184 2009-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/2008 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 186 2009-01-21 Uchwała Uchwała nr XXV/129/2008 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok