Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 210

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 3960 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy Ruda Maleniecka
2016 3959 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/126/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ruda Maleniecka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3958 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
2016 3957 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3110 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 10 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3089 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XX/125/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ruda Maleniecka
2016 3088 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XX/124/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3090 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XX/126/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ruda Maleniecka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3092 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XX/128/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 września 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ruda Maleniecka
2016 3091 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XX/127/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 września 2016r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ruda Maleniecka”
2016 2496 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XIX/120/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ruda Maleniecka
2016 2495 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2227 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 2228 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2016 1719 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1616 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 13 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 1617 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 13 maja 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ruda Maleniecka
2016 1064 2016-03-29 Uchwała Uchwała nr XV/97/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 936 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 4 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 937 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 4 marca 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ruda Maleniecka
2016 938 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 4 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej
2016 552 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XI/73/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruda Maleniecka na 2016 rok
2016 544 2016-02-10 Uchwała Uchwała nr XI/76/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3857 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/69/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Ruda Maleniecka za udział w zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2015 3856 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr X/59/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3733 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr X/68/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości
2015 3592 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/66/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3593 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/67/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3299 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3300 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr IX/58/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2264 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2266 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/43/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Ruda Maleniecka
2015 2265 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/42/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 1912 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1629 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2015 1628 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1631 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkaso
2015 1630 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/34/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ruda Maleniecka
2015 844 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 736 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy w Rudzie Malenieckiej
2015 737 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Ruda Maleniecka
2015 320 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 319 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruda Maleniecka na 2015 rok
2015 264 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr VII/42/2014 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 265 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/3/2014 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 266 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2781 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr VI/39/2014 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 13 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2749 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr V/33/2014 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2750 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr V/35/2014 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkaso.
2014 2751 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr V/38/2014 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej
2014 2090 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr III/29/2014 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Ruda Maleniecka
2014 2073 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr III/25/2014 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 1736 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr I/7/2014 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 1735 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr I/4/2014 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Ruda Maleniecka
2014 1734 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr I/1/2014 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy w Rudzie Malenieckiej.
2014 1737 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr I/10/2014 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1740 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr II/15/2014 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 16 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 1739 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr I/12/2014 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1738 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr I/11/2014 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 561 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr X/64/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruda Maleniecka na 2014 rok
2014 323 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr X/66/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/71/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ruda Maleniecka.
2014 322 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr X/65/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 4389 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr IX/62/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3887 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz określenie wzorów deklaracji na ten podatek.
2013 3886 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 3885 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3890 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/67/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 3889 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3888 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkaso.
2013 3503 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr VII/47/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/66/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ruda Maleniecka
2013 3502 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr VII/44/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3222 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr VI/42/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3008 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr V/38/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2820 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr VI/34/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ruda Maleniecka
2013 2819 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr IV/33/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2440 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr III/24/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2439 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr III/22/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/69/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ruda Maleniecka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2295 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr II/18/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2171 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr II/8/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ruda Maleniecka oraz zwolnień nauczycieli od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2013 2172 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr II/15/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/67/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 1611 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr I/1/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 1519 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr I/6/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XII/73/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej  z dnia 28 grudnia 2012r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ruda Maleniecka oraz zasad korzystania z nich.
2013 1518 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr I/5/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: zmiany załącznika do uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkaso.
2013 1517 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr I/4/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ruda Maleniecka w 2013r.”
2013 786 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/62/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruda Maleniecka na 2013 rok
2013 779 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XII/75/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2013 778 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XII/74/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ruda Maleniecka oraz zasad korzystania z nich.
2013 777 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XII/73/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ruda Maleniecka oraz zasad korzystania z nich.
2013 776 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XII/71/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ruda Maleniecka.
2013 775 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XII/70/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 774 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr xii/69/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ruda Maleniecka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 773 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XII/68/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Ruda Maleniecka.
2013 772 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XII/67/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 771 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XII/66/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ruda Maleniecka
2013 770 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XII/65/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy w Rudzie Malenieckiej na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3712 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/59/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Ruda Maleniecka.
2012 3639 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr IX/49/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Ruda Maleniecka.
2012 3388 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XI/53/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej poboru
2012 3389 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XI/54/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3390 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XI/58/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3348 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr X/51/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3172 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr IX/46/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy w Rudzie Malenieckiej na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3093 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr IX/47/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchylenie uchwały w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłek.
2012 2726 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 2725 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2724 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/38/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 13 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2462 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr VI/36/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2070 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr V/32/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/17/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Ruda Maleniecka oraz zamieszkałych na terenie Gminy Ruda Maleniecka.
2012 2069 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr V/27/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2068 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr V/26/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Malenieckiej.
2012 1768 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr IV/20/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 12 maja 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1753 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr II/4/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1754 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr III/12/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1581 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr III/17/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Ruda Maleniecka oraz zamieszkałych na terenie Gminy Ruda Maleniecka.
2012 1580 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr III/8/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ruda Maleniecka w 2012r.”
2012 1579 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr III/6/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy w Rudzie Malenieckiej.
2012 1546 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr III/10/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/47/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej  z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Ruda Maleniecka
2012 980 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr I/1/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 927 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Lipie podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Rudzie Malenieckiej wchodzącej w skład Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej.
2012 670 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr IX/74/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruda Maleniecka na 2012 rok
2012 562 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr IX/77/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 51 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 50 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ruda Maleniecka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
2012 49 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr VII/63/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Rudzie Malenieckiej.
2012 48 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr VII/61/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II /16//2007 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 26 marca 2007 r.  w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ruda Maleniecka.
2012 47 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr VII/55/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 3601 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2011r. sprawie zwolnień z podatku rolnego.
2011 3602 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień z podatku leśnego.
2011 3599 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz określenie wzorów deklaracji na ten podatek.
2011 3600 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 3605 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkaso.
2011 3606 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości.
2011 3603 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 3604 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 2661 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr VI/50/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2662 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr VI/54/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
2011 2410 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr V/39/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2411 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr V/46/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Ruda Maleniecka oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami.
2011 1801 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr IV/30/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody obowiązującego na obszarze Gminy Ruda Maleniecka.
2011 1752 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I (11) 99 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 lutego 1999r. w sprawie ustalenia sieci szkół publicznych na terenie Gminy Ruda Maleniecka.
2011 1751 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr IV/26/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie.
2011 1753 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr IV/29/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/2008 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej.
2011 1755 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr IV/35/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1754 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr IV/33/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 kwietnia 2011r. W sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci i sztandaru Gminy Ruda Maleniecka oraz zasad ich stosowania.
2011 1256 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr III/25/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1135 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr II/10/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej
2011 1134 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr II/9/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ruda Maleniecka
2011 1133 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr II/8/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruda Maleniecka na 2011 rok
2011 1136 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr II/12/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 23 lutego 2011r. o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie
2011 1139 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr II/21/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/40/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, oraz zwolnień od tego podatku i poboru podatku w drodze inkasa.
2011 1138 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr II/20/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/41/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny zwolnień od tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa.
2011 1137 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr II/19/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/39/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości wzorów deklaracji i informacji podatkowych oraz zwolnień z tego podatku i poboru podatku w drodze inkasa.
2011 313 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr I/3/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/39/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości wzorów deklaracji i informacji podatkowych oraz zwolnień z tego podatku i poboru podatku w drodze inkasa
2011 159 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr II/5/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 3905 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr VII/43/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecei gminy na 2010 rok.
2010 3906 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr VII/45/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Ruda Maleniecka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
2010 3840 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr II/6/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/39/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości wzorów deklaracji i informacji podatkowych oraz zwolnień z tego podatku i poboru podatku w drodze inkasa
2010 3758 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr VII/40/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, oraz zwolnień od tego podatku i poboru podatku w drodze inkasa.
2010 3757 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr VII/39/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości wzorów deklaracji i informacji podatkowych oraz zwolnień z tego podatku i poboru podatku w drodze inkasa.
2010 3760 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr VII/42/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010r. w sprawie:określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, zwolnień od tego podatku oraz określenie wzorów deklaracji na ten podatek.
2010 3759 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr VII/41/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny zwolnień od tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa.
2010 3095 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr VI/35/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3096 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr VI/36/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 września 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Ruda Maleniecka oraz jej jednostkom organizacyjnym.
2010 3035 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr V/28/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 13 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 2784 2010-10-11 uchwala Uchwala nr v/31/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 13 sierpnia 2009r. zmianiająca uchwałe w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ruda Maleniecka
2010 2087 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr IV/21/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 1721 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budzetu gminy za 2009r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
2010 1722 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1723 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr III/19/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1403 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr II/7/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1404 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr II/10/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 24 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/62/2001 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przyłącze do wodociągu gminnego
2010 917 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr I/4/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ruda Maleniecka
2010 916 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr I/3/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/28/2002 z dnia 02 lipca 2002r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, określenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2010 919 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr I/6/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruda Maleniecka na 2010 rok
2010 918 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr I/5/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/2/2005 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2010 624 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr X/60/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 336 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr IX/52/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2010 337 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr IX/56/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ruda Maleniecka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.
2009 4275 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Rudzie Malenieckiej
2009 4274 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Ruda Maleniecka
2009 4273 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 4229 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr IX/53/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/43/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, zwolnień od tego podatku oraz określenie wzorów deklaracji na ten podatek
2009 3757 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, oraz zwolnień od tego podatku i poboru podatku w drodze inkasa
2009 3756 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny zwolnień od tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa
2009 3754 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości wzorów deklaracji i informacji podatkowych oraz zwolnień z tego podatku i poboru podatku w drodze inkasa
2009 3755 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, zwolnień od tego podatku oraz określenie wzorów deklaracji na ten podatek.
2009 3567 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr VII/35/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 września 2009r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Rudzie Malenieckiej
2009 3566 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr VII/32/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3072 2009-09-24 Uchwała Uchwała nr VI/29/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2885 2009-09-08 Uchwała Uchwała nr V/28/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2884 2009-09-08 Uchwała Uchwała nr V/26/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie przyjęcia wieloletniego prgogramu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ruda Maleniecka oraz zasady wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2009 2739 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr IV/19/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2354 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr III/13/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
2009 2362 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr III/18/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie przekazania na stan Gminy Słupia drogi gminnej Nr 003170 T Hucisko - Przegrody
2009 2361 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr III/14/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2009 1802 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr II/9/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1346 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr I/7/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ruda Maleniecka
2009 1344 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr I/1/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1345 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr I/6/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/60/2008 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Ruda Maleniecka
2009 830 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr VII/63/2008 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruda Maleniecka na 2009 rok
2009 658 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr VII/69/2008 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmiany w regulaminie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej
2009 659 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr VII/70/2008 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Malenieckiej
2009 656 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr VII/64/2008 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 657 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr VII/67/2008 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ruda Maleniecka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 roku
2009 589 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/60/2008 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody na terenie gminy Ruda Maleniecka
2009 429 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr VI/57/2008 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej
2009 244 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr VI/45/2008 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 247 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr VI/62/2008 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Ruda Maleniecka
2009 245 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr VI/52/2008 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/29/2008 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie Statutu Gminy w Rudzie Malenieckiej
2009 246 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr VI/59/2008 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ruda Maleniecka oraz zwolnień nauczycieli od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć