Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 258

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3521 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/68/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2019 3520 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/66/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/87/09 Rady Gminy w Radkowie z dnia 03.04.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radków
2019 3519 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/65/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3524 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/72/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/205/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 9.05.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/163/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4.10.2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radków
2019 3523 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/71/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/62/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.
2019 3522 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/70/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.
2019 2924 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr X/62/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.
2019 2923 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr X/60/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/46/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29.03.2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radków”
2019 2456 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr IX/52/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.
2019 2097 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/117/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radków, udostępnianych dla operatorów i  przewoźników oraz warunków i zasadach korzystania z tych obiektów
2019 1974 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021„
2019 1740 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radków”
2019 1739 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.
2019 1221 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Radków dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców
2019 1220 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.
2019 1030 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1029 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2019 rok
2019 827 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 826 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu jednostki pomocniczej
2019 825 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
2019 113 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radków na 2019 rok
2019 112 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 r.
2018 4698 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 4699 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 4700 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu”na lata 2019-2023
2018 4298 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 4297 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 r.
2018 4296 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 4283 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2019 rok
2018 4282 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2019 rok
2018 4281 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2019 rok
2018 3846 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/231/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 r.
2018 3588 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/228/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radków
2018 3529 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 3 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 r.
2018 3530 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/227/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkole prowadzonej przez Gminę Radków
2018 3531 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/229/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 3 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Radków”
2018 2871 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radków
2018 2539 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Radków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2538 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/217/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 2537 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Radków
2018 2536 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Radków
2018 2535 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Radkowie
2018 2534 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 r.
2018 1976 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 r.
2018 1975 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII /201/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Radków dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców
2018 1978 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVII/163/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 04 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radków
2018 1977 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Radków instrumentem płatniczym
2018 1526 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat obowiązujących na terenie gminy Radków ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2018 1525 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Radków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1524 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Radków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1523 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 r.
2018 1522 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radków”
2018 839 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 r.
2018 128 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Radków dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców
2018 127 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Radków na 2018 rok
2018 126 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXX/183/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 r.
2018 59 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/177/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 3829 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 r.
2017 3827 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2018 rok
2017 3826 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2018 rok
2017 3825 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2018 rok
2017 3824 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 3523 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 r.
2017 3160 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2017 3124 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radków
2017 3125 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 r.
2017 3126 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 października 2017 r. zmiany Uchwały Nr XXIV/150/2017r. Rady Gminy Radków z dnia 29.03.2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nas zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radków.
2017 2685 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 r.
2017 2218 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXV/155/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 r.
2017 1453 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radków”
2017 1452 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2017 1451 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV\148\2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1450 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 r.
2017 862 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 r.
2017 317 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radków"
2017 147 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym.
2017 146 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.
2017 145 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXII/135/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radków na 2017 rok
2016 4085 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/127/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2017 rok
2016 4086 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.
2016 4084 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/126/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2017 rok
2016 4083 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/125/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia średniej ceny drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2017 rok.
2016 4082 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 3423 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XX/122/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.
2016 2722 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 1 września 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.
2016 2662 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2016r.
2016 2663 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Radków na lata 2016 - 2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”
2016 2546 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radków
2016 2401 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie gminy Radków
2016 2400 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.
2016 2187 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.
2016 2188 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Radków i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1745 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XV/93/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.
2016 1287 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze gminy Radków
2016 1286 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1285 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.
2016 887 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 1 marca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 r.
2016 886 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 1 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie
2016 885 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 1 marca 2016r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radków”
2016 18 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XII/73/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radków na 2016 rok
2015 4231 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XII/74/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r.
2015 4141 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XI/68/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r.
2015 4138 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/71/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/62/2015 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2016 rok.
2015 4137 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/67/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 3386 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr X/61/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie ustalenia średniej ceny drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2016 rok
2015 3385 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2016 rok
2015 3387 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr X/62/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2016 rok
2015 3389 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r.
2015 3388 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr X/63/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 3166 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr IX/57/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 23 października 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r.
2015 2518 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie.
2015 2517 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r.
2015 2516 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Radków lub jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg
2015 2066 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VII/43/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r.
2015 2067 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VII/44/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 1640 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 maja 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r.
2015 1639 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/37/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radków
2015 1638 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 maja 2015r. w sprawie szczegółowego określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 1637 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 maja 2015r. w sprawie ustalenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1310 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radków”.
2015 1309 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/205/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2015 rok
2015 1311 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r.
2015 465 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r
2015 464 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze gminy Radków.
2015 345 2015-01-27 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/205/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2015 rok.
2015 203 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2014 r.
2015 204 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radków na 2015 rok
2014 3511 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2014 r
2014 3113 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/203/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie ustalenia średniej ceny drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2015 rok.
2014 3077 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/200/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2014 3022 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2015 rok.
2014 3021 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/201/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2014 r.
2014 3024 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 3023 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/205/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2015 rok
2014 2641 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/195/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2014 r.
2014 2423 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/188/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2014 r.
2014 2117 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2014 r.
2014 2116 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/182/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radków.
2014 1394 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/179/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2014 r.
2014 778 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXX/170/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie: dokonania zmian w budzecie gminy w 2014 r.
2014 777 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXX/168/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objetych wieloletnim programem wspieraniem finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
2014 776 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXX/167/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie podwyzszenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodplatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objetych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zkaresie dożywiania" na lata 2014-2020 r.
2014 775 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XXX/166/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dozywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 231 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/2013 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2013 r
2014 230 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/164/2013 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radków na 2014 rok
2014 229 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/2013 Rady Gminy w Radkowie z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2013 r.
2013 3845 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/2013 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2013 r.
2013 3844 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2013 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2014 rok.
2013 3843 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/2013 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 3842 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/2013 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie ustalenia średniej ceny drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2014 rok.
2013 3841 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/2013 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2014 rok.
2013 3511 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/2013 Rady Gminy w Radkowie z dnia 24 września 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radków.
2013 3510 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/2013 Rady Gminy w Radkowie z dnia 24 września 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2013 r.
2013 3255 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XXV/145/2013 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2013 r.
2013 2754 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2013 Rady Gminy w Radkowie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2013 r.
2013 2753 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/2013 Rady Gminy w Radkowie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2752 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2013 Rady Gminy w Radkowie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 2303 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXII/132/2013 Rady Gminy w Radkowie z dnia 14 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radków.
2013 2302 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXII/131/2013 Rady Gminy w Radkowie z dnia 14 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIX/102/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 listopada 2012 r.
2013 2301 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXII/129/2013 Rady Gminy w Radkowie z dnia 14 maja 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2013 r.
2013 1561 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/127/2013 Rady Gminy w Radkowie z dnia 12 marca 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2013 r.
2013 700 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XX/119/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia granic obwodów publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum.
2013 699 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XX/118/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Radkowie
2013 698 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XX/117/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radków, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasadach korzystania z tych obiektów.
2013 697 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XX/116/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radków na 2013 rok
2013 561 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radków.
2013 439 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XX/114/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2012 r.
2013 440 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XX/120/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Radków niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu prawidłowości ich wykorzystania.
2013 278 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Radków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 125 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XIX/107/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radków
2013 124 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Radków i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 123 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XIX/101/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radków
2012 3887 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2012 r.
2012 3765 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze gminy Radków
2012 3764 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/100/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2012 3763 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/99/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3642 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 16 października 2012r. w sprawie podziału gminy Radków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3518 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2013 rok
2012 3517 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2013 rok.
2012 3520 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2013 rok
2012 3519 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 3258 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 16 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2012 r.
2012 2787 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XVI/93/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 września 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Radków
2012 2549 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 września 2012r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2012 r.
2012 1750 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie : zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radków
2012 1749 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie.
2012 1650 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2012 r.
2012 1343 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 6 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Radków na lata 2012-2016”.
2012 1342 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 6 marca 2012r. w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Radków.
2012 1228 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 6 marca 2012r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2012 r.
2012 795 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XII/63/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Radków na 2012 rok
2012 511 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XI/59/2011 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2011 r.
2012 295 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2011 r.
2012 75 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XI/57/2011 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie : określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości i wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.
2011 3887 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr X/51/2011 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie : ustalenia średniej ceny drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2012 rok.
2011 3886 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr X/50/2011 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie : ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2012 rok.
2011 3889 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 3888 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr X/52/2011 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2012 rok.
2011 3224 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr IX/47/2011 Rady Gminy w Radkowie z dnia 18 października 2011r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2011 r.
2011 2241 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2011 r.
2011 2182 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy w Radkowie z dnia 7 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Puplicznej w Radkowie.
2011 2183 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy w Radkowie z dnia 7 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/168/10 Rady Gminy w Radkowie z dnia 19 października 2010 roku w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2011 rok.
2011 2184 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy w Radkowie z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2011 r.
2011 1451 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: sposobu i trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1452 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2015 rok.
2011 1453 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2011 r.
2011 864 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr IV/11/2011 Rady Gminy w Radkowie z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Radków na 2011 rok
2011 436 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r.
2011 42 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r.
2011 31 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radków.
2010 3668 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i zasad zwrotu wydatków poniesionych na usługi pogrzebowe.
2010 3666 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r
2010 3667 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Radków w ramach inicjatywy lokalnej
2010 3377 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/166/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r.
2010 3218 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie : ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2011 rok.
2010 3219 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/175/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie : ustalenia średniej ceny drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2011 rok.
2010 3180 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 3181 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/168/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2011 rok.
2010 2984 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/162/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 września 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r.
2010 2985 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/163/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 września 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie.
2010 2708 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XXX/158/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Radków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2010 – 2015 oraz trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.
2010 2707 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XXX/155/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r.
2010 2253 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/150/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r.
2010 1579 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/143/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r.
2010 1188 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/133/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 9 marca 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r.
2010 910 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych
2010 909 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Radków na 2010 rok
2010 911 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/130/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji na terenie Gminy Radków
2010 516 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXV/123/2009 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie opłaty adiacenckiej
2010 515 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXV/122/2009 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2009 r.
2010 63 2010-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/115/2009 Rady Gminy w Radkowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radków
2010 64 2010-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/118/2009 Rady Gminy w Radkowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2009 r.
2009 4147 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/110/2009 Rady Gminy w Radkowie z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2009r.
2009 3825 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/114/2009 Rady Gminy w Radkowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy
2009 3824 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/113/2009 Rady Gminy w Radkowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2010 rok.
2009 3827 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/117/2009 Rady Gminy w Radkowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia średniej ceny drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.
2009 3826 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/116/2009 Rady Gminy w Radkowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 3624 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2009 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2009r.
2009 3158 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2009 Rady Gminy w Radkowie z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2009r.
2009 3156 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXI/104/2009 Rady Gminy w Radkowie z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie pozbawienia dróg gminnych dotychczasowej kategorii drogi gminnej przez ich wyłączenie z użytkowania i zaliczenie ich do dróg wewnętrznych
2009 3157 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXI/106/09 Rady Gminy w Radkowie z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe
2009 2615 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XX/98/2009 Rady Gminy w Radkowie z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Radków
2009 2614 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XX/94/2009 Rady Gminy w Radkowie z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2009r.
2009 2616 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XX/101/09 Rady Gminy w Radkowie z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe
2009 1995 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XIX/89/2009 Rady Gminy w Radkowie z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2009r.
2009 1994 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XIX/88/09 Rady Gminy w Radkowie z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2009 1997 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XIX/91/09 Rady Gminy w Radkowie z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie zaliczenia i ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Radków
2009 1996 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XIX/90/09 Rady Gminy w Radkowie z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie pozbawienia dróg gminnych dotychczasowej kategorii drogi gminnej przez ich wyłączenie z użytkowania i zaliczenie ich do dróg wewnętrznych
2009 1993 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XIX/87/09 Rady Gminy w Radkowie z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radków
2009 1774 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/82/09 Rady Gminy w Radkowie z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokości podatku i opłat lokalnych na 2009 rok
2009 1775 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/83/2009 Rady Gminy w Radkowie z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2009r.
2009 1772 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/79/2009 Rady Gminy w Radkowie z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
2009 1773 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/81/09 Rady Gminy w Radkowie z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
2009 1771 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/78/09 Rady Gminy w Radkowie z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Radkowie
2009 804 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XVI/71/2008 Rady Gminy w Radkowie z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radków na 2009 rok
2009 755 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/77/2008 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2008r.
2009 754 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/76/08 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych
2009 467 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr XVI/72/2008 Rady Gminy w Radkowie z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2008r.