Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 129

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 2033 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr XLI/281/2017 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2017 rok
2017 2034 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr XLI/284/2017 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy Piekoszów na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków
2017 866 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/2017 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2017 rok
2017 600 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/245/2017 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2017 rok
2016 3860 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/2016 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 2172 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2016 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2171 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/2016 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekoszów
2016 2170 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2016 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nadania Statutu Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie
2016 2169 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2016 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie włączenia Samorządowego Publicznego Przedszkola Integracyjnego w Micigoździe do Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe
2016 2168 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2016 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Samorządowego Publicznego Przedszkola Integracyjnego w Micigoździe
2016 2167 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2016 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2016 rok
2015 2560 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XII/80/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/191/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Piekoszów
2015 2559 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2015 rok
2015 2562 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XII/82/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
2015 2561 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XII/81/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Piekoszów
2015 2225 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr XI/75/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 roku
2015 2224 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr XI/73/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Piekoszów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 2223 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr XI/72/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Piekoszów
2015 1831 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 29 maja 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego
2015 1832 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr X/65/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 29 maja 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piekoszów
2015 1830 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr X/62/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 29 maja 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 1829 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2015 rok
2015 1539 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr IX/53/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2015 rok
2015 1215 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII/34/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2015 rok
2015 1214 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII/31/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Piekoszów, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2015 1060 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Piekoszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 1061 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 501 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr VI/26/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2015 rok
2015 23 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr V/18/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku gminnym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat
2015 22 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr V/13/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 3536 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 3514 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/232/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3513 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2014 3386 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr LXVIII/465/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 31 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice - Kielce Piaski na obszarze Gminy Piekoszów
2014 3258 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LXVII/458/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalania trybu udzielania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2014 3257 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LXVII/457/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 29 października 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 3256 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LXVII/455/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 3208 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr LXVI/449/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 17 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Micigózd
2014 3207 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr LXVI/448/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 17 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wincentów
2014 3209 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr LXVI/450/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 17 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Piekoszów
2014 3211 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr LXVI/452/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 17 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Piekoszów
2014 3210 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr LXVI/451/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 17 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/183/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Piekoszów.
2014 2813 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr LXVI/443/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 17 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 2814 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr LXVI/447/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 17 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie.
2014 2815 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr LXVI/454/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 17 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 2474 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr LXV/439/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 2273 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr LXIV/435/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 2122 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LXIII/435/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie gminy Piekoszów przy drodze wojewódzkiej
2014 2121 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LXIII/432/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekoszów
2014 2120 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LXIII/431/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Piekoszów
2014 2119 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LXIII/427/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok
2014 2118 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr LXIII/426/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Piekoszów Nr LIV/366/2014 z dnia 30 stycznia 2014r, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2014 rok
2014 1858 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr LXII/423/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 21 maja 2014r. w przedmiocie przystąpienia gminy Piekoszów, jako Gminy Partnera do porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenie postępowań w przedmiocie udzielenia zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej
2014 1660 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr LXI/417/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 1633 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr LXI/420/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli oraz przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych.
2014 1632 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr LXI/419/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
2014 1631 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr LXI/412/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/321/2010 Rady Gminy Piekoszów z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Piekoszów
2014 1525 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr LX/409/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2014 1428 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr LVII/382/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 1388 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr LVIII/389/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie oraz zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Piekoszów
2014 1112 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr LIV/374/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany do uchwały Nr XI/158/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie w załączniku Nr 1 do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie
2014 1113 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr LV/379/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Piekoszów
2014 1075 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr LIV/370/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/321/2010 Rady Gminy Piekoszów z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Piekoszów
2014 1077 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr LIV/373/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1076 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr LIV/372/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1074 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr LIV/366/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2014 rok
2014 400 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr LIII/365/2013 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2013 3018 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XLV/323/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2013 2823 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/321/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały NR XLIII/314/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości
2013 2822 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/319/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2013 2595 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XLII/307/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Gminny w Piekoszowie przy ul. Czarnowskiej 54
2013 2585 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/316/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXXIX/277/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Piekoszów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 2584 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/314/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości
2013 2583 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/313/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2013 2582 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/312/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/ 309 /2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
2013 2212 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XLII/297/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXXV/247/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piekoszów.
2013 2211 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XLII/294/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia opat za korzystanie z kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Piekoszów
2013 2213 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XLII/298/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 2215 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XLII/310/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2013 2214 2013-05-20 Uchwała Uchwała nr XLII/309/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXXI/ 284 /2013 z dnia 18.03.2013 r. dotyczącej zmiany Uchwały Nr XXXVIII/265/2013 z 30 stycznia 2013 r.
2013 1506 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXXI/289/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmian w załączniku do uchwały Nr XXXV/244/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Piekoszów
2013 1505 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXXI/288/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/277/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, ktorych właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Piekoszów, udostępnionych dla operatotów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 1504 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXXI/287/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 18 marca 2013r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piekoszów w 2013 roku”
2013 1503 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXXI/286/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 18 marca 2013r. w sprawie podziału Gminy Piekoszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1502 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXXI/284/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/ 265 /2013 z dnia 30.01.2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2013 rok
2013 1501 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/277/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Piekoszów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 1484 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXV/247/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piekoszów
2013 1482 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/265/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2013 rok
2013 939 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/247/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piekoszów
2013 893 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/248/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty
2013 892 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Piekoszów
2013 891 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 890 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/244/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekoszów
2013 756 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 16 października 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Piekoszów
2013 387 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2013 177 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/235/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2013 42 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2013 41 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 3859 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 3856 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 16 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 3840 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/249/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/230/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 3 grudnia 2012 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3468 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3467 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3466 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2911 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXX/216/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 8 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 2615 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 6 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/363/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku dotyczącej ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty dotyczącej budowy infrastruktury technicznej na terenie Gminy Piekoszów.
2012 2581 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/206/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 6 września 2012r. w sprawie zminy budżetu gminy na 2012 rok
2012 2411 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 31 lipca 2012 rok Nr XXVII/200/2012
2012 2337 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 2253 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XXV/193/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie dopłat dla indywidualnych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Spółka z o.o. z siedzibą w Piekoszowie, na terenie Gminy Piekoszów
2012 1973 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XXV/191/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Piekoszów
2012 1766 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XXV/192/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 1751 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Piekoszów
2012 1505 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/186/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 1504 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 1240 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XXII/177/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 1173 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXI/174/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Piekoszów i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadku, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2012 1172 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXI/172/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piekoszów na lata 2012-2015"
2012 1171 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXI/171/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piekoszów
2012 1170 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXI/170/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Piekoszowie
2012 1169 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXI/168/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Micigózd
2012 1168 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXI/164/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 1167 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXI/162/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 1013 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określającej wysokość wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2012 870 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XIX/158/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie
2012 869 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XIX/157/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/321/2010 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Piekoszów
2012 868 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XIX/152/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2012 rok
2012 358 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
2012 339 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVII/142/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2011 rok