Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 471

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4744 2019-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/129/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 4745 2019-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/130/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/104/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Świślina na terenie gminy Pawłów
2019 4743 2019-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/128/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego
2019 4742 2019-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/124/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 4276 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XI/119/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/280/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 9 kwietnia 2013 r., w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze
2019 4275 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XI/112/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 3659 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr X/111/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pawłów
2019 3658 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr X/110/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Pawłów
2019 3657 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr X/109/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Gminie Pawłów oraz wysokości maksymalnej kwoty za wyżywienie
2019 3656 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr X/106/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVII/284/13 z dnia 9 kwietnia 2013r. określającego przystanki komunikacyjne których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pawłów
2019 3655 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr X/104/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Świślina na terenie gminy Pawłów
2019 3654 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr x/103/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szerzawy II na terenie gminy Pawłów
2019 3653 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr X/97/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 3255 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr IX/93/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pokrzywnica na terenie gminy Pawłów
2019 2833 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/86/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłów za 2018 rok
2019 2827 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/94/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2826 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/92/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasenta oraz poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej w drodze inkasa na terenie gminy Pawłów
2019 2825 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/91/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/245/16 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2019 2824 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/88/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 2516 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/81/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasenta podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty targowej na terenie gminy Pawłów
2019 2515 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/74/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 2034 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/68/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasenta podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty targowej na terenie gminy Pawłów
2019 2033 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/62/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 2036 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/73/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/511/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 września 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Pawłów
2019 2035 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/69/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/245/16 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2019 1958 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr V/54/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Świślina na terenie gminy Pawłów
2019 1956 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr V/53/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szerzawy II na terenie gminy Pawłów
2019 1759 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/61/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pawłów w 2019 roku”
2019 1758 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/57/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 1290 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 1253 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/44/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego sołectwa Tarczek na terenie gminy Pawłów
2019 805 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/36/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVII/284/13 z dnia 9 kwietnia 2013r. określającego przystanki komunikacyjne których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pawłów
2019 804 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/32/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok
2019 482 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tarczek na terenie gminy Pawłów
2019 483 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Radkowice Kolonia na terenie gminy Pawłów
2019 276 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/30/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 275 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/29/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023
2019 274 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 273 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2019 rok
2019 272 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 4589 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVII/284/13 z dnia 9 kwietnia 2013r. określającego przystanki komunikacyjne których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pawłów
2018 4588 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 4506 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/422/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłów
2018 4507 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXI/253/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4508 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVIII/291/13 z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4018 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr I/4/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 3882 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/531/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVII/284/13 z dnia 9 kwietnia 2013r. określającego przystanki komunikacyjne których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pawłów
2018 3881 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/529/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmian statutu gminy
2018 3880 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/528/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 3879 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/527/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego
2018 3878 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/525/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 3571 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/524/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pawłów
2018 3570 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/520/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 3255 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLV/518/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie-Godowie w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
2018 3254 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLV/514/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian statutu gminy
2018 3253 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLV/513/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pawłów
2018 3252 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLV/512/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/279/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 października 2016r. w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Pawłów „Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Pawłowie” w jednostkę budżetową ”Samorządowe Centrum Oświaty w Pawłowie”
2018 3251 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLV/511/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Pawłów
2018 3250 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLV/507/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 2796 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/504/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale NR XL/468/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pawłów w 2018 roku.”
2018 2795 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/501/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 2449 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/499/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie nadania imienia i Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Pawłowie
2018 2448 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/494/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłów za 2017 rok
2018 2447 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/491/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 2138 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLII/488/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Pawłów
2018 2137 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLII/487/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Pawłów
2018 2136 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLII/486/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Pawłów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2135 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLII/481/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 1889 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLI/478/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia „Żłobka Bajka w Gminie Pawłów” oraz nadania mu Statutu
2018 1859 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLI/477/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2018 1860 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLI/479/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w oddziałach/punktach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłów
2018 1858 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLI/469/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 1575 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XL/468/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pawłów w 2018 roku”
2018 1574 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XL/467/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Pawłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1573 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XL/466/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Pawłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1572 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XL/459/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 1571 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/457/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chybice na terenie gminy Pawłów
2018 1109 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/454/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/279/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 października 2016r. w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Pawłów „Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Pawłowie” w jednostkę budżetową ”Samorządowe Centrum Oświaty w Pawłowie”
2018 949 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/450/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 950 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/453/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Gminie Pawłów oraz wysokości maksymalnej kwoty za wyżywienie
2018 651 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/448/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów i punktów przedszkolnych oraz do klas I szkół podstawowych dla których gmina Pawłów jest organem prowadzącym, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2018 650 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/437/18 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 164 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/428/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2018 rok
2018 163 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/425/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2018 62 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/435/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Pawłów instrumentem płatniczym
2017 3762 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/422/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłów
2017 3761 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/407/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVII/284/13 z dnia 9 kwietnia 2013r. określającego przystanki komunikacyjne których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pawłów
2017 3760 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/405/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego
2017 3759 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/402/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 3285 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/400/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/245/16 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2017 3284 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/399/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia inkasenta podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty targowej na terenie gminy Pawłów
2017 3283 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/398/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian statutu gminy
2017 3282 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/396/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 2963 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/387/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 2964 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/394/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVII/284/13 z dnia 9 kwietnia 2013r. określającego przystanki komunikacyjne których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pawłów
2017 2598 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/384/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2017 2597 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/383/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pawłów
2017 2596 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/381/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 2371 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/380/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVII/284/13 z dnia 9 kwietnia 2013r. określającego przystanki komunikacyjne których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pawłów
2017 2370 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/375/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 2194 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/365/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 2195 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/371/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłów za 2016 rok
2017 1921 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX/357/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 1707 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/354/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/280/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze
2017 1706 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/350/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zakładu Usługowo Inwestycyjnego w Pawłowie
2017 1705 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/348/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 1142 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/335/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 1147 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/346/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVII/284/13 z dnia 9 kwietnia 2013r. określającego przystanki komunikacyjne których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pawłów
2017 1146 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/344/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pawłów w 2017 roku”
2017 1145 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/343/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów i punktów przedszkolnych oraz do klas I  szkół podstawowych dla których gmina Pawłów jest organem prowadzącym, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2017 1144 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/342/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 1143 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/341/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały/punkty przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłów
2017 906 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/333/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/280/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze
2017 905 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/331/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 647 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXV/312/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/275/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany Nr 1 w miejscowym planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Pawłów
2017 578 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/318/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 193 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/313/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Radkowicach Kolonii
2017 192 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/298/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2017 rok
2017 191 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/295/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 3545 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/290/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 3544 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/289/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3543 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/288/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3542 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/287/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego
2016 3541 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/284/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016rok
2016 3431 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/275/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 października 2016r. w sprawie zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Pawłów
2016 3432 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/276/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 października 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pawłów na terenie gminy Pawłów
2016 3133 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/278/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 października 2016r. w sprawie zmian statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowie
2016 3134 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/279/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 października 2016r. w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Pawłów „Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Pawłowie” w jednostkę budżetową ”Samorządowe Centrum Oświaty w Pawłowie”
2016 3135 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/280/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 października 2016r. w sprawie zmian statutu gminy
2016 3132 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/272/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 2924 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/227/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie utworzenia komórki organizacyjnej pn „ Pracownia Fizjoterapii” w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pawłowie
2016 2762 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXII/270/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 5 września 2016r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2016 2761 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXII/269/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 5 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi znajdującej się na działce nr ewid. 644 w miejscowości Radkowice do kategorii dróg gminnych
2016 2760 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXII/268/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVII/284/13 z dnia 9 kwietnia 2013r. określającego przystanki komunikacyjne których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pawłów
2016 2759 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXII/267/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/236/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Pawłów na stałe obwody głosowania
2016 2758 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXII/259/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 2104 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXI/251/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian statutu w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pawłowie
2016 2103 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXI/248/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłów za 2015 rok
2016 2102 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXI/246/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016rok
2016 2107 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXI/254/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłów
2016 2106 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXI/253/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2105 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXI/252/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 1765 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XX/243/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 1766 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XX/245/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2016 1600 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr XIX/235/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 1506 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/223/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 1507 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/231/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/105/04 z dnia 6 sierpnia 2004r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2016 1430 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/232/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których gmina Pawłów jest organem prowadzącym, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2016 1096 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVII/211/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 1074 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XVII/220/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłów
2016 716 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVI/203/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 717 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVI/209/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVII/284/13 z dnia 9 kwietnia 2013r. określającego przystanki komunikacyjne których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pawłów
2016 465 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XV/194/16 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 84 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIV/193/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pawłów
2016 83 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIV/185/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVII/284/13 z dnia 9 kwietnia 2013r. określającego przystanki komunikacyjne których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pawłów
2016 82 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIV/182/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2016 rok
2016 81 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIV/179/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 4189 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/190/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XIII/170 /15 z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3808 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/161/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Godów - obszar Godów I na terenie gminy Pawłów
2015 3540 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/166/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015rok
2015 3503 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/171/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3502 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/170/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3501 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/169/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3500 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/168/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego
2015 3211 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XII/164/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVII/284/13 z dnia 9 kwietnia 2013r. określającego przystanki komunikacyjne których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pawłów
2015 3210 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XII/158/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015rok
2015 2865 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XI/157/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVII/284/13 z dnia 9 kwietnia 2013r. określającego przystanki komunikacyjne których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pawłów
2015 2864 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XI/154/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 2607 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/151/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie-Godowie w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2015 2606 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/150/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/90/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wieloborowice
2015 2605 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/149/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/89/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wawrzeńczyce
2015 2604 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/148/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/88/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Warszówek
2015 2603 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/147/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/87/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzeszków
2015 2602 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/146/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/86/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tarczek Górny
2015 2601 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/145/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/85/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tarczek Dolny
2015 2600 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/144/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/84/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Świślina
2015 2599 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/143/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/82/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szerzawy
2015 2598 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/142/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/83/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Świętomarz
2015 2597 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/141/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/81/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szeligi
2015 2596 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/140/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/78/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepin-Kolonia
2015 2595 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/139/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/76/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepin Drugi
2015 2594 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/138/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/77/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepin Pierwszy
2015 2593 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/137/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/79/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepinek
2015 2592 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/136/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/75/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radkowice-Kolonia
2015 2591 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/135/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/74/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radkowice
2015 2590 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/134/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/73/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pokrzywnica
2015 2589 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/133/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/72/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pawłów
2015 2588 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/132/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/69/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nieczulice
2015 2587 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/131/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/68/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Modrzewie
2015 2586 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/130/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/67/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łomno
2015 2585 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/129/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/66/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krajków
2015 2584 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/128/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/65/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kałków
2015 2583 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/127/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/71/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Jawor, Stary Jawor
2015 2582 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/126/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/64/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jadowniki
2015 2581 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/125/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/63/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabków
2015 2580 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/124/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/62/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Godów
2015 2579 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/123/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/61/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrowa
2015 2578 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/122/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/60/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chybice
2015 2577 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/121/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/59/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bukówka, Zbrza
2015 2576 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/120/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/58/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzezie
2015 2575 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/119/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/57/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bronkowice
2015 2574 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/118/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/80/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Bostów
2015 2573 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/117/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/70/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Bostów
2015 2572 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/116/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/56/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ambrożów
2015 2571 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/115/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie pomnika przyrody
2015 2570 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr X/109/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015rok
2015 2153 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/95/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015rok
2015 2152 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/93/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłów za 2014 rok
2015 2154 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/102/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasenta podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty targowej na terenie gminy Pawłów
2015 2156 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/108/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie-Godowie w celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku
2015 2155 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/103/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2015 1459 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/92/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boiska sportowego w Chybicach
2015 1458 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/90/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wieloborowice
2015 1457 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/89/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wawrzeńczyce
2015 1456 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/88/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Warszówek
2015 1455 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/87/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzeszków
2015 1454 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/86/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tarczek Górny
2015 1453 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/85/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tarczek Dolny
2015 1452 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/84/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Świślina
2015 1451 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/83/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Świętomarz
2015 1450 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/82/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szerzawy
2015 1449 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/81/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szeligi
2015 1448 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/80/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Bostów
2015 1447 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/79/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepinek
2015 1446 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/78/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepin-Kolonia
2015 1445 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/77/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepin Pierwszy
2015 1444 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/76/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepin Drugi
2015 1443 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/75/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radkowice-Kolonia
2015 1442 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/74/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radkowice
2015 1441 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/73/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pokrzywnica
2015 1440 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/72/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pawłów
2015 1439 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/71/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Jawor, Stary Jawor
2015 1438 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/70/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Bostów
2015 1437 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/69/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nieczulice
2015 1436 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/68/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Modrzewie
2015 1435 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/67/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łomno
2015 1434 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/66/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krajków
2015 1433 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/65/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kałków
2015 1432 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/64/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jadowniki
2015 1431 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/63/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabków
2015 1430 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/62/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Godów
2015 1429 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/61/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrowa
2015 1428 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/60/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chybice
2015 1427 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/59/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bukówka, Zbrza
2015 1426 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/58/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzezie
2015 1425 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/57/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bronkowice
2015 1424 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/56/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ambrożów
2015 1247 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VII/48/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015rok
2015 1248 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VII/51/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie-Godowie w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
2015 757 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/46/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2015 756 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/42/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg pozostających w zarządzie Gminy Pawłów
2015 754 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/36/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015rok
2015 755 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/40/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie dotyczącej sposobu prowadzenia konsultacji społecznych na terenie gminy Pawłów
2015 495 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr V/31/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVII/284/13 z dnia 9 kwietnia 2013r. określającego przystanki komunikacyjne których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pawłów
2015 494 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr V/22/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2015 rok
2015 497 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr V/34/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XLIV/438/14 z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie zmian statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie
2015 496 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr V/33/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian statutu gminy
2015 378 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/441/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2015 r. Gminy Pawłów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2015 296 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/19/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVIII/292/13 z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 173 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/17/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Gminie Pawłów oraz wysokości maksymalnej kwoty za wyżywienie
2015 172 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/16/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Gminie Pawłów i ustalenia jego statutu
2015 131 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/11/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 3550 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/10/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmian statutu gminy
2014 3549 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/9/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVIII/292/13 z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2014 3548 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/8/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVIII/291/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 3547 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/5/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 3242 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/439/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXV/248/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 3241 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/438/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie zmian statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie
2014 3240 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/436/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 3245 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/447/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVII/284/13 z dnia 9 kwietnia 2013r. określającego przystanki komunikacyjne których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pawłów
2014 3244 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/444/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 3243 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/440/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXV/246/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłów
2014 2809 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/427/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 14 października 2014r. w sprawie zmian w budzecie Gminy na 2014 rok
2014 2810 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/435/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 14 października 2014r. w sprawie zmian statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie
2014 2508 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLII/415/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 września 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2014 2507 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLII/414/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 września 2014r. w sprawie wyznaczenia inkasenta podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty targowej na terenie gminy Pawłów
2014 2506 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLII/411/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 2511 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLII/426/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/236/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Pawłów na stałe obwody głosowania
2014 2510 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLII/425/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie-Godowie w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r
2014 2509 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLII/419/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVII/284/13 z dnia 9 kwietnia 2013r. określającego przystanki komunikacyjne których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pawłów
2014 2246 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XLI/407/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 82 zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku
2014 2245 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XLI/403/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 1990 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XL/393/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłów za 2013 rok
2014 1900 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XL/396/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 1553 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/384/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 1509 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/379/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kałków na terenie gminy Pawłów
2014 1510 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/380/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chybice na terenie gminy Pawłów
2014 1323 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/378/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 1322 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/377/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boiska sportowego w Pawłowie
2014 1321 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/372/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 546 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/352/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rzepin Drugi na terenie gminy Pawłów
2014 485 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/354/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 486 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/369/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 487 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/370/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 61 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/351/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2014 60 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/348/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2014 rok
2014 59 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/345/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2014 33 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/339/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nieczulice na terenie gminy Pawłów
2013 4004 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/334/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego
2013 4003 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/332/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 4005 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/335/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 4007 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/337/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 4006 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/336/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 3741 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/325/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 3669 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/331/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/75/11 z dnia 21 lipca 2011 roku dotyczącej opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłów
2013 3207 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/318/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 6 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 3208 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/323/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 6 września 2013r. w sprawie pomnika przyrody
2013 3022 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/309/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 2884 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXX/307/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXV/246/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłów
2013 2883 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXX/306/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2013 2882 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXX/304/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 2749 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/297/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłów za 2012 rok
2013 2519 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/303/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2013 2518 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/301/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie zmian statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie
2013 2517 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/295/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 2150 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/291/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2151 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/292/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2152 2013-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/293/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pawłów
2013 1929 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/286/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Pawłów w 2013 roku
2013 1928 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/284/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pawłów
2013 1927 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/280/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze
2013 1926 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/270/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 1116 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/253/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.
2013 1117 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/264/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie nadania statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie
2013 640 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXV/251/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/233/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szerzawy I na terenie gminy Pawłów.
2013 639 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXV/249/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2013 638 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXV/248/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 637 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXV/247/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pawłów.
2013 636 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXV/246/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłów.
2013 635 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXV/245/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2013 634 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXV/244/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/121/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2013 633 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXV/241/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2013 rok
2013 372 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXV/238/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
2013 285 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/236/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Pawłów na stałe obwody głosowania
2013 284 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/227/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2013 144 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/233/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szerzawy I na terenie gminy Pawłów.
2012 3631 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/219/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2013 r. Gminy Pawłów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2012 3433 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/229/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego.
2012 3434 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/230/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2012 3435 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/231/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3272 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/224/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
2012 3040 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/213/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 września 2012r. w sprawie pomnika przyrody
2012 3041 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/214/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 września 2012r. w sprawie podziału gminy Pawłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3042 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/216/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 września 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłów
2012 2948 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXII/217/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
2012 2662 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XX/201/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie nr III/20/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Pawłów miejsc sprzedaż i podawania napojów alkoholowych
2012 2644 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XX/205/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pokrzywnica na terenie gminy Pawłów.
2012 2643 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XX/204/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bukówka na terenie gminy Pawłów.
2012 2642 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XX/203/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bukówka na terenie gminy Pawłów.
2012 2606 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXI/207/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
2012 2437 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XX/199/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
2012 2316 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XIX/193/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
2012 2278 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/188/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Pawłów.
2012 2171 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/185/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chybice na terenie gminy Pawłów
2012 2098 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/180/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
2012 1952 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVII/176/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmian statutu gminy.
2012 1951 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVII/175/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 1950 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVII/174/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Pawłów
2012 1870 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XVII/178/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie nr III/20/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Pawłów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2012 1821 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVII/ 172 /12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłów za 2011 rok
2012 1689 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVII/170/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
2012 1578 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XVI/167/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Pawłów w 2012 roku.
2012 1478 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XVI/159/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
2012 1192 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XV/145/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 9 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
2012 1006 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIII/ 121 /11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2012 1005 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIII/ 120 / 11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pawłów
2012 1004 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIII/ 119 /11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pawłów na lata 2012 – 2016
2012 732 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XIII/ 118 /11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2012 r. Gminy Pawłów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2012 715 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XIV/130/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
2012 662 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XIII/115/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2012 rok
2012 436 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XIII/112/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
2012 356 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XIV/129/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XIII/122/11 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XII/106/11 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2012 355 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XIII/124/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XII/107/11 z dnia 29 listopada 2011roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2012 354 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XIII/122/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XII/106/11 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2012 128 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/103/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
2011 3448 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/106/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2011 3447 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/105/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego.
2011 3450 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/108/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3449 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/107/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2011 3163 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/98/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
2011 3164 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/102/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/105/04 z dnia 6 sierpnia 2004r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2011 2825 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr X/87/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
2011 2826 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr X/95/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 września 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/75/11 z dnia 21 lipca 2011 roku dotyczącej opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłów
2011 2708 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/80/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
2011 2709 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/ 85 /11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pawłów
2011 2433 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/69/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
2011 2434 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/75/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłów.
2011 2435 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/79/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie wyznaczenia inkasenta podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty targowej na terenie gminy Pawłów.
2011 1892 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr VII/61/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
2011 1893 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr VII/ 63 /11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłów za 2010 rok
2011 1589 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VI/56/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie wyznaczenia inkasenta podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty targowej na terenie gminy Pawłów.
2011 1588 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VI/48/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
2011 1591 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VI/58/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli dla których organem prowadzącym jest Gmina Pawłów, a także warunków i sposobu ich wypłacania.
2011 1590 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VI/57/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmian uchwały Nr IX/65/07 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2011 1098 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/36/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 4 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
2011 1099 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/ 41 /11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 4 marca 2011r. w sprawie wyznaczenia inkasenta podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty targowej na terenie gminy Pawłów.
2011 776 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr IV/35/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2011 674 2011-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2011 rok
2011 450 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
2011 449 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
2011 452 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie nr III/20/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Pawłów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 451 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/373/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pawłów na terenie gminy Pawłów.
2011 82 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr II/8/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
2011 30 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr I/4/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
2010 3829 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/379/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2011 r. Gminy Pawłów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2010 3827 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/371/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
2010 3828 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/373/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pawłów na terenie gminy Pawłów.
2010 3830 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/385/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Pawłów w ramach inicjatywy lokalnej
2010 3725 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/ 9 /10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały NR XLVI/375/10 z dnia 10 listopada 2010r w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2010 3657 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr I/ 5 /10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały NR XLVI/376/10 z dnia 10 listopada 2010r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2010 3214 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/374/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego.
2010 3215 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/375/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2010 3216 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/376/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2010 2958 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XLV/366/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
2010 2754 2010-10-05 uchwala Uchwala nr XLV/368/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Godowie w wyborach samorządowych przeprowadzanych w 2010 roku.
2010 2660 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/362/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
2010 2251 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/355/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
2010 2082 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XLII/337/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
2010 1904 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLI/333/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 6 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
2010 1642 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XL/326/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
2010 1478 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XL/331/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Pawłów i jej jednostkom organizacyjnym
2010 1134 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/313/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
2010 746 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/296/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie zmian uchwały Nr IX/65/07 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2010 745 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/293/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2010 rok
2010 747 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/301/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Pawłów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2010 749 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/312/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie zmian statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowie
2010 748 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pawłów
2010 509 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/286/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian uchwały nr XXXIII/249/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 3 września 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2010 510 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/288/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian statutu gminy
2010 508 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/284/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian uchwały nr XXXIII/248/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 3 września 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 506 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/281/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
2010 507 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/282/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
2010 164 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/272/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2010 166 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/279/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/105/04 z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu gminnego ośrodka pomocy społecznej
2010 165 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/276/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2010 77 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 3 września 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie ze-zwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2010 76 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 3 września 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 4228 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/283/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXVI/275/09 z dnia 2 grudnia 2009r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 3966 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/273/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego
2009 3967 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/274/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2009 3968 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/275/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 3752 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/268/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3753 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 października 2009r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Pawłów
2009 3615 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/270/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 października 2009r. w sprawie wyznaczenia inkasenta podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty targowej na terenie gminy Pawłów
2009 3502 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 3283 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/253/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 3 września 2009r. w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie gminy Pawłów
2009 3282 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 3 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 2863 2009-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/243/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 2571 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 2572 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmian statutu gminy
2009 2573 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/239/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie nadania uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowie
2009 2392 2009-08-03 Uchwała Uchwała nr XXX/234/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 6 maja 2009r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie nr XXVIII/216/09 z dnia 31 marca 2009r.
2009 2391 2009-08-03 Uchwała Uchwała nr XXX/230/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 6 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 2146 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 1950 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata
2009 1952 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian uchwały Nr XIV/105/04 z dnia 6 sierpnia 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2009 1951 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/218/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2009 1949 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 1638 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XVII/206/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 9 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowa
2009 1637 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 9 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 1510 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 1191 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia za odpłatnością przez gminę, obowiązku odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości
2009 1129 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXV/191/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Pawłów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2009 1128 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXV/185/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 887 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia za odpłatnością przez gminę, obowiązku odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości
2009 810 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/08 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2009 rok
2009 753 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/08 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 752 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/181/08 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
2009 751 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/180/08 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok
2009 653 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/08 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok
2009 240 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr XXII/166/08 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok