Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 76

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1176 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VIII/46/19 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2019 rok
2018 4593 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok
2018 4438 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/11/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 4364 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/11/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 4365 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4366 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 4367 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 4368 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Oleśnica
2018 3821 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 301/XLV/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok
2018 3750 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr 299/XLV/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 26 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Oleśnica
2018 3749 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr 298/XLV/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 26 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Oleśnica
2018 3532 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr 297/XLIV/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok
2018 3236 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr 291/XLIII/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 7 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkole oraz przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleśnica
2018 3235 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr 290/XLIII/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 7 września 2018 r. w sprawie określenia czasu pracy nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 3237 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr 292/XLIII/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2018 3238 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr 294/XLIII/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok
2018 3185 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr 288/XLIII/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Oleśnica konsultacji dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Oleśnica
2018 2817 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr 287/XLII/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok
2018 2816 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr 285/XLII/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian do statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy
2018 2815 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr 281/XLII_18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oleśnica
2018 2814 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr 280/XLII/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Oleśnica
2018 2813 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr 279/XLII/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Oleśnica
2018 2575 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 277/XLI/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok
2018 2050 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr 269/XL/18 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2018 rok
2013 923 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr 182/XXVII/12 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleśnica na 2013 rok
2011 3878 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr 64/XIV/11 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie: określenia górnych stawek za odbiór i utylizację odpadów komunalnych.
2010 1477 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr 218/XLII/10 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2010 rok
2010 1385 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr 213/XLI/10 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2010 rok
2010 1386 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr 214/XLI/10 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 148/XXVII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Pieczonogach
2010 1065 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr 208/XL/10 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 26 lutego 2010r. zmieniająca uchwały: Nr 205/XXXIX/10 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 18 stycznia 2010 roku Nr 139/XXVI/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 05 lutego 2009 r., Nr 153/XXVII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 10.03.2009r w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oleśnica.
2010 1066 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr 209/XL/10 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy O l e ś n i c a na 2010 rok
2010 1067 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr 210/XL/1O Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy jako samorządowej instytucji kultury oraz uchwalenia jej statutu
2010 711 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr 201/XXXIX/10 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy O l e ś n i c a na 2010 rok
2010 712 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr 202/XXXIX/10 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 713 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr 205/XXXIX/10 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 18 stycznia 2010r. zmieniająca uchwały Nr 139/XXVI/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 05 lutego 2009 r. Nr 153/XXVII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 10.03.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oleśnica.
2010 495 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr 199/XXXVIII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2010 163 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr 195/XXXVII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Oleśnica w roku 2009
2010 159 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr 184/XXXVII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia górnych stawek za wywóz i utylizację odpadów komunalnych na 2010r.
2010 160 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr 186/XXXVII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Oleśnica
2010 162 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr 194/XXXVII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 1 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr 172/XXVII/06 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 9 października 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oleśnica
2010 161 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr 187/XXXVII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 3883 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr 181/XXXVI/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 3623 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr 174/XXXV/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 28 września 2009r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata
2009 3622 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr 173/XXXV/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 3127 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr 170/XXXIV/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 2910 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr 169/XXXIII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 2728 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr 166/XXXII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie określenia warunków, zasad, oraz opłat za umieszczanie urządzeń reklamowych na terenach i obiektach stanowiących własność Gminy Oleśnica
2009 2726 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr 164/XXXII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 2727 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr 165/XXXII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w uchwale Nr 150/XXVII/09 z dnia 10 marca 2009 roku, w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Oleśnica za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym
2009 2390 2009-08-03 Uchwała Uchwała nr 163/XXXI/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 22 maja 2009r. w sprawie zmiany w uchwale Nr 155/XXVIII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 27.03.2009r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Oleśnica do kategorii dróg gminnych
2009 2389 2009-08-03 Uchwała Uchwała nr 162/XXXI/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 22 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 2055 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr 160/XXX/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 1791 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr 158/XXVIII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 27 marca 2009r. w sprawie przekazania dróg gminnych przez Gminę Oleśnica na rzecz Gminy Pacanów
2009 1790 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr 156/XXVIII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica
2009 1788 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr 154/XXVIII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 1789 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr 155/XXVIII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Oleśnica do kategorii dróg gminnych
2009 1613 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr 146/XXVII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 10 marca 2009r. W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2009 1612 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr 145/XXVII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 10 marca 2009r. Uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Oleśnica na lata 2009-2015
2009 1611 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr 142/XXVII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 10 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 1616 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr 153/XXVII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 10 marca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr 139/XXVI/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 05 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oleśnica
2009 1615 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr 150/XXVII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 10 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Oleśnica za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym
2009 1614 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr 148/XXVII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 10 marca 2009r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Pieczonogach
2009 1301 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr 139/XXVI/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oleśnica
2009 1302 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr 141/XXVI/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 5 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę Nr 121/XXIV/08 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 01 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2009 1299 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr 136/XXVI/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleśnica na 2009 rok
2009 1300 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr 137/XXVI/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2009 rok
2009 828 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr 131/XXV//08 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2009 737 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr 130/XXIV/08 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Oleśnica na lata 2008-2013” oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2009 722 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr 121/XXIV/08 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2009 463 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr 116/XXIV/08 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2009 465 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr 122/XXIV/08 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oleśnica
2009 464 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr 119/XXIV/08 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia górnych stawek za wywóz i utylizację odpadów komunalnych na 2009r.
2009 238 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr 112/XXIII/08 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2009 239 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr 115/XXIII/08 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonywania zadań zleconych
2009 111 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr 110/XXII/08 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2009 112 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr 111/XXII/08 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 29 października 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy