Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 175

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4990 2019-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oksa w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oksa
2019 4774 2019-12-04 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Oksa na rok 2020
2019 4775 2019-12-04 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 4776 2019-12-04 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa działającego w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz nadania jej Statutu
2019 4777 2019-12-04 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” w Gminie Oksa działającego w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2019 4778 2019-12-04 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w ośrodkach wsparcia – klubach seniora dla mieszkańców Gminy Oksa
2019 3993 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XII/71/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Oksa
2019 3867 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/66/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Oksa,warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
2019 3698 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie likwidacji aglomeracji Oksa
2019 3409 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia ..Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Oksa na lata 2019-2022"
2019 3408 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIX/207/2018 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 czerwca 2018 r. dotyczącej określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela
2019 2644 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/ 48/ 2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Oksa w 2019 roku
2019 2643 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oksa oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 2642 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/ 46/ 2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2216 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej nadania statutu sołectwa Oksa
2019 2215 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej nadania statutu sołectwa Tyniec
2019 2209 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej nadania statutu sołectwa Węgleszyn - Ogrody
2019 2218 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej nadania statutu sołectwa Pawęzów
2019 2217 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczacej nadania statutu sołectwa Popowice
2019 2214 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej nadania statutu sołectwa Tyniec - Kolonia
2019 2213 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej nadania statutu sołectwa Nowe Kanice
2019 2212 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej nadania statutu sołectwa Stare Kanice
2019 2211 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej nadania statutu sołectwa Rembiechowa
2019 2210 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej nadania statutu sołectwa Węgleszyn
2019 2208 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej nadania statutu sołectwa Węgleszyn - Dębina
2019 2207 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej nadania statutu sołectwa Zakrzów
2019 2206 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej nadania statutu sołectwa Zalesie
2019 2205 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej nadania statutu sołectwa Lipno
2019 2204 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczacej nadania statutu sołectwa Rzeszówek
2019 2203 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr V/23/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej nadania statutu sołectwa Błogoszów
2019 1104 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/ 18 / 2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oksa na 2019 rok
2019 1088 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1087 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Oksa w 2019 roku
2019 417 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy w Oksie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023 oraz okreslenia zasad zwrotu wydatków
2019 416 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy w Oksie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Oksa ,,Posiłek w domu i w szkole" na lata 2019-2023
2019 415 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy w Oksie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pienięznych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2019 397 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy w Oksie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 4133 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr XL IV/231/2018 Rady Gminy w Oksie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Oksa
2018 3954 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XL III/226/2018 Rady Gminy w Oksie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie
2018 3908 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XL III/225/2018 Rady Gminy w Oksie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Oksa
2018 3415 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XL II/217/2018 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Oksa
2018 3414 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XL II/214/2018 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Oksa
2018 2754 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/206/2018 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Oksa
2018 2755 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/207/2018 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
2018 1621 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/194/2018 Rady Gminy w Oksie z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Oksa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1622 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/195/2018 Rady Gminy w Oksie z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Oksa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 959 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/2018 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oksa na 2018 rok
2018 922 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/191/2018 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Oksa w 2018 roku
2018 921 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/190/2018 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Oksa w 2017 roku
2018 463 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/181/2017 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie : ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielającym schronienia osobom tego pozbawionym w tym osobom bezdomnym .
2018 85 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/177/2017 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej podziału gminy Oksa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych .
2018 84 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/170/2017 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Oksa
2018 55 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/169/2017 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2018 54 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/168/2017 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Oksa
2017 2336 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXX/156/2017 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich granic
2017 1957 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/2017 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie likwidacji Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Oksie
2017 1695 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/137/2017 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oksa, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełniania
2017 1697 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/139/2017 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Oksa
2017 1696 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/138/2017 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany do Uchwały dotyczącej poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1694 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/136/2017 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Oksa
2017 1693 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/135/2017 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1698 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/140/2017 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Oksa w 2017 roku
2017 1699 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/141/2017 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie
2017 940 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXVI /129 / 2017 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oksa na 2017 rok
2017 614 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXV/124/2016 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIV/70/2011 Rady Gminy Oksa z dnia 28 listopada 2011r. dotyczącej ustalenia opłat za świadczenie Przedszkola Samorządowego prowadzonego przez Gminę Oksa.
2016 4174 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/115/2016 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.
2016 4173 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/2016 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie:opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 4172 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/114/2016 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Oksa
2016 3186 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXII/111/2016 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 września 2016r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w gminie Oksa
2016 2472 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XX/103/2016 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2471 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XX/102/2016 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oksa
2016 2473 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XX/104/2016 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Oksa
2016 2475 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XX/106/2016 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie terminu,częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Oksa
2016 2474 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XX/105/2016 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody utalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 1727 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2016 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2016 1709 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2016 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym wymiarze godzin
2016 1225 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/2016 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie
2016 1224 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2016 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina Oksa jest organem prowadzącym, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2016 1223 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVII/85/2016 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016 1222 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2016 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 1221 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2016 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Oksa w 2016r.
2016 373 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XV/76/2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Oksa na 2016 rok.
2015 4144 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr Nr XIV/72/2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4132 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4042 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 4017 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za pobór tej opłaty
2015 4016 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4015 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 4014 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiacej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Oksa
2015 3028 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr X/52/2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2015 2839 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Lipnie
2015 1608 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie:określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Oksa w 2015 roku.
2015 698 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr IV/14/2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oksa na 2015 rok
2015 641 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie
2015 218 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie :wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 217 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie :poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2015 roku.
2014 3171 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/223/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale dotyczącej ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Oksa.
2014 3121 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/222/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2014r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Oksa.
2014 2765 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/217/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 11 września 2014r. w sprawie :ustanowienia stypendiów sportowych i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania.
2014 1436 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XL/203/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie :wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXV/182/2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej,sposobu jej poboru,określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za pobór tej opłaty.
2014 1246 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/193/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Oksa w 2014 roku
2014 1119 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/198/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej podziału gminy Oksa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym poprzez zmianę opisu granic okręgów wyborczych
2014 1118 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/197/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej podziału gminy Oksa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych poprzez zmiany opisu granic oraz siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
2014 861 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII / 189 / 2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oksa na 2014 rok
2014 315 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/186/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 r.
2014 314 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/185/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 313 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/184/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,, Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 164 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/182/2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za pobór tej opłaty.
2014 163 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/181/2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2014 r
2013 3675 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Oksa
2013 3647 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 24 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczacej określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Oksa w 2013 roku
2013 2994 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Oksa , warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
2013 2913 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, okreslenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2013 roku
2013 2912 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Oksa
2013 1957 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie głoszenia tekstu jednolitego Statutu Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Oksie.
2013 1935 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Oksa w 2013
2013 963 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Oksa.
2013 873 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/124/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie:terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Oksa.
2013 874 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2012 3838 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2012r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oksa.
2012 3123 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Oksa.
2012 2844 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XX/107/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 14 września 2012r. w sprawie:określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Oksa, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2012 2790 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XX/108/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 14 września 2012r. w sprawie: podziału gminy Oksa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 2791 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XX/109/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 14 września 2012r. w sprawie:podziału gminy Oksa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2727 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XX/105/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 14 września 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w statucie dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Oksie
2012 2244 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XIX/101/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie : nadania statutu dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Oksie.
2012 1949 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 maja 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2012 1529 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 15 marca 2012r. w sprawie : określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oksa w 2012 roku.
2012 1076 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI/81/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu.
2012 1075 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI / 77 / 2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oksa na 2012 rok
2012 610 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XIV/70 /2011 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego prowadzonego przez Gminę Oksa
2012 609 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2011 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 608 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2011 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 607 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2011 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 606 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XIV/63/2011 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 605 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XIV/62/2011 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Oksa.
2011 2520 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr IX/36/2011 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminy Oksa.
2011 2521 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr IX/37/2011 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie.
2011 1617 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 1618 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej wobec dłużników alimentacyjnych.
2011 1186 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr IV/13/2011 Rady Gminy w Oksie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oksa na 2011 rok.
2011 620 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany statutu Gminy Oksa
2011 468 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 469 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3839 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/2010 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 września 2010r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego.
2010 3765 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/2010 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 września 2010r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
2010 3537 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/228/2010 Rady Gminy w Oksie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Oksa.
2010 3538 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/229/2010 Rady Gminy w Oksie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2610 2010-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 221 /2010 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale dotyczącej zasad określających wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz wysokość i zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Oksa w roku 2009.
2010 1798 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/214 /2010 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oksa za 2009 rok
2010 1617 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 211 /2010 Rady Gminy w Oksie z dnia 16 marca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu użytkowania sal gimnastycznych
2010 1618 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 213 /2010 Rady Gminy w Oksie z dnia 16 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz wysokość i zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Oksa .
2010 1438 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 212 / 2010 Rady Gminy w Oksie z dnia 16 marca 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
2010 974 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII / 200 / 2010 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oksa na 2010 rok
2010 691 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 195 /2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 191 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Oksa
2010 192 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 3202 2009-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
2009 2946 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
2009 2848 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2009 2846 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad określających wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania podatków do wynagrodzenia oraz wysokość i zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Oksa w roku 2009
2009 2847 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
2009 2341 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2340 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie określenia obwodów szkół na terenie gminy Oksa.
2009 2339 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXV/161/2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez gminę Oksa.
2009 2338 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 7 maja 2009r. w sprawie ustalenia sieci Przedszkoli publicznych z terenu gminy Oksa
2009 2336 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXV/156/2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oksa za 2008 rok.
2009 2337 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2009 2004 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 18 marca 2009r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oksa
2009 2005 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 18 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2009 2003 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
2009 1393 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oksa na 2009 rok
2009 1394 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie zasad określających wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz wysokość i zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Oksa w roku 2009
2009 252 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2008 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXI/129/2008 Rady Gminy w Oksie z dnia 8.12.2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 28 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2008r. Rady Gminy w Oksie z dnia 29 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Oksa - Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół