Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 345

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4138 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XII/85/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2019 rok
2019 4030 2019-10-24 Uchwała Uchwała nr XI/79/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2019 rok
2019 3847 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/83/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie
2019 3846 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/82/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych
2019 3845 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 września 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Obrazów
2019 3146 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr X/75/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr VIII/61/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Obrazów
2019 3154 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Obrazów
2019 3155 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrazowie
2019 3143 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr X/73/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2019 rok
2019 2995 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2019 rok
2019 2968 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/72/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Obrazów
2019 2967 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrazowie
2019 2544 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2019 rok
2019 2499 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Obrazów
2019 2135 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2019 rok
2019 1521 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata” 2019 – 2023
2019 1520 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Obrazów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Obrazów
2019 1516 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2019 rok
2019 981 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 982 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrazów w 2019 r.
2019 984 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2019 rok
2019 500 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2019 rok
2019 499 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2019 rok
2019 502 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Obrazów na lata 2019-2024
2019 501 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2019 235 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określania szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania
2019 178 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2018 rok
2019 4 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2019
2019 3 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2019 rok
2018 4719 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Obrazów ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4718 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata” 2019 – 2023
2018 4697 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 3958 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LV/280/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2018 rok
2018 3959 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LV/283/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Obrazów
2018 3960 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LV/284/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Obrazów
2018 3684 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LIV/278/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Obrazów
2018 3683 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LIV/277/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Obrazów
2018 3682 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LIII/273/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2018 rok
2018 3175 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LIII/272/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie gminy Obrazów
2018 3174 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LIII/ 271 /2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2018 rok
2018 2888 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr LII/267/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2018 rok
2018 2694 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr LI/259/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2018 rok
2018 2357 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LI/264/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Obrazów, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opł\ty za korzystanie z tych przystanków
2018 1945 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr L/252/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2018 rok
2018 1451 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/248/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2018 rok
2018 1046 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/246/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Obrazów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1047 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/247/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Obrazów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1045 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/245/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2018 rok
2018 973 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/242/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 1 marca 2018 r. zmian w uchwale Rady Gminy Nr XLVI/237/2018 z dnia 30 stycznia 2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2018 rok
2018 974 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/244/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrazów w 2018 r.
2018 645 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/240/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Obrazów dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 644 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/237/2018 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2018 rok
2018 386 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/226/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2018 rok
2018 202 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLV/230/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2017 rok
2017 4066 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/228/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2017 rok
2017 3778 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/225/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Obrazów instrumentem płatniczym
2017 3777 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/220/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 3776 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/219/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2017 rok
2017 3374 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLII/216/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2017 rok
2017 3222 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XLI/211/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2017 rok
2017 3221 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XLI/208/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Obrazów i nadania jej statutu
2017 3191 2017-10-19 Uchwała Uchwała nr Xl/206/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi publicznej lokalnej do kategorii drogi gminnej oraz ustaleniu przebiegu istniejącej drogi gminnej w gminie Obrazów
2017 2618 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XL/204/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2017 rok
2017 2484 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/203/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrazów w 2017 r.
2017 2483 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/200/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2017 rok
2017 2356 2017-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/196/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2017 rok
2017 2065 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/189/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2017 rok
2017 1637 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/185/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2017 rok
2017 1342 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2016 rok
2017 1343 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/177/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 776 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/168/2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie
2016 4223 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/165/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Obrazów, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2016 4211 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2017 rok
2016 4212 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2016 rok
2016 3912 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/158/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Obrazów, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2016 3911 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/152/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2016 rok
2016 3704 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/157/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3703 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/156/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 3702 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/155/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 3338 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/150/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2016 rok
2016 3337 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/148/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2016 rok
2016 3143 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/145/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2016 rok
2016 3107 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/143/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 września 2016r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Obrazów na lata 2016-2020"
2016 3010 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/139/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2016 rok
2016 2788 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/137/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2016 rok
2016 2569 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pominka przyrody
2016 2462 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 lipca 2016r. zmieniająca uchwalę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 2452 2016-08-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2016 rok
2016 1927 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XXV/127/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrazowie
2016 1928 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XXV/132/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2016 rok
2016 1771 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2016 rok
2016 1755 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami w gminie Obrazów na lata 2016-2020"
2016 1529 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2016 rok
2016 1482 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/116/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2016 1244 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/114/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2016 rok
2016 1245 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/116/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2016 1246 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/119/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2016 rok
2016 751 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2016 rok
2016 750 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/105/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2016 rok
2016 753 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrazów w 2016 r.
2016 752 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/24/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 23.02.2015 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 537 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Nr XVIII/98/2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2016 rok
2016 520 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Obrazów
2016 408 2016-01-27 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Obrazów na 2015 rok
2016 409 2016-01-27 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku 2015
2016 410 2016-01-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2016 rok
2015 4206 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVI/86/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrazowie
2015 4207 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2015 rok
2015 4208 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2016 rok
2015 4129 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/84/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2015 rok
2015 4128 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/83/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2015 rok
2015 3324 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3326 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/108/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrazowie
2015 3325 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3323 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2015 rok
2015 3309 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3308 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 3097 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2015 rok
2015 3098 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Obrazów, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2015 3078 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/68/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2015 rok
2015 2682 2015-09-17 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 3 września 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz regulaminów korzystania z boisk sportowych i terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Obrazów i położonych w jej granicach administracyjnych
2015 2681 2015-09-17 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2015 rok
2015 2446 2015-08-26 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2015 rok
2015 2407 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr X/56/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Obrazów, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2015 2355 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Obrazów i nadania jej Statutu
2015 2356 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr X/61/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 23 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Obrazów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 2280 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2015 rok
2015 1898 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2015 rok
2015 1899 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/ 42/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Obrazowie nr V/25/2015 z dnia 23.02.2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrazów w 2015r.
2015 1900 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Obrazów
2015 1707 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2015 rok
2015 1337 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/31/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2015 rok
2015 1338 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2015 rok
2015 726 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V / 28 /2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Obrazowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2015 724 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 725 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrazów w 2015r.
2015 723 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2015 rok
2015 304 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/15/2015 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2015 rok
2015 174 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2015 rok
2015 13 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku 2014.
2015 14 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2014 rok
2014 3478 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 3477 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2014 rok
2014 3261 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LXIV/359/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2014 rok
2014 3260 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LXIII/355/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2014 rok
2014 3259 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LXIII /354 /2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2014 rok
2014 2670 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LXI/348/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2014 rok
2014 2671 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LXII/352/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 2 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2014 rok
2014 2478 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr LX/342/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2014 rok
2014 2369 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr LX / 346 /2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w uchwale Rady Gminy w Obrazowie Nr XXX/187/2012 z dnia 27 września 2012 roku w sprawie podziału gminy Obrazów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2014 2368 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr LIX/332/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2014 rok
2014 2367 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr LIX/331/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2014 rok
2014 2054 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/327/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2014 rok
2014 1694 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr LVII/321/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Obrazowie nr LIII/312/2014 z dnia 26.03.2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrazów w 2014r.
2014 1693 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr LVII/319/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2014 rok
2014 1605 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr LVI/318/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2014 rok
2014 1393 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr LV/ 317 /2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy w Obrazowie Nr XXXII/204/12 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie podziału gminy Obrazów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1306 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr LIV/316/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2014 rok
2014 1305 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr LIII/308/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2014 rok
2014 1224 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr LIII / 314 /2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Obrazów na lata 2014-2018
2014 1130 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr LIII/ 312 /2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrazów w 2014r.
2014 1121 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr LIII/ 310 / 2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXVIII/233/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12.03.2013r.w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2014 951 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr LII/305/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2014 rok
2014 878 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LII/306/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Obrazów, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2014 626 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr LI/ 304/ 2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 625 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr LI/ 303/ 2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 624 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr LI /302 / 2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 623 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr LI/299/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2014 rok
2014 622 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr LI/298/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2014 rok
2014 417 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr L/294/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2014 rok
2014 245 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr L/292 /2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2013 rok
2014 246 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr Nr.L/296/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku 2013.
2013 4398 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/284/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2013 rok
2013 4348 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/291/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Obrazowie Nr XLVII/277/2013 z dnia 30 września 2013 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2013 4347 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/286/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3864 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr Nr XXXII/ 204 /12 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Obrazów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 3798 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr Nr.XLVIII/ 279/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 października 2013r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2013 rok
2013 3494 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/277/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2013 3493 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/276/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 września 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Obrazowie Nr XXI/140/2012 z dnia 15.03.2012 w sprawie utworzenia targowiska gminnego w Obrazowie oraz regulaminu targowiska.
2013 3492 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/270/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 13 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2013 rok
2013 3094 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XLV/268/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2013 rok
2013 2935 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 262/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2013 rok
2013 2845 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/260/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2013 rok
2013 2844 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/254/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2013 rok
2013 2843 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/253/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2013 rok
2013 2522 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XLI/249/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2013 rok
2013 2521 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XLI/248/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2013 rok
2013 2239 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XL/245/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 w Gminie Obrazów
2013 2068 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XL/243/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2013 rok
2013 1683 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12 marca 2013r. sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2013 rok
2013 1684 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2013 rok
2013 1668 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/242/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Obrazów, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2013 1615 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2013 rok
2013 1614 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2013 rok
2013 1613 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2012r. uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2013 rok
2013 1578 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII /233/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12 marca 2013r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 1579 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/235/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12 marca 2013r. w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrazów w 2013r..
2013 1043 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2012r. zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2012 rok
2013 1042 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 listopada 2012r. sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2012 rok
2013 1041 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 19 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2012 rok
2013 396 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku 2012.
2013 242 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI / 196 / 2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 19 października 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/190/2012 Rady Gminy w Obrazowie, z dnia 27 września 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2013 243 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 202 /2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Obrazowie
2013 92 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/12 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2891 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXX/186/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2012 rok
2012 2890 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 17 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2012 rok
2012 2889 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 177/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2012 rok
2012 2881 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2012 rok
2012 2801 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2012 rok
2012 2800 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Obrazowie
2012 2806 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 2805 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXX/ 187/ 2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Obrazów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 1802 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011- 2015.
2012 1801 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrazów w 2012r.
2012 1763 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Nr.XVII/110/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2012 rok.
2012 1762 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2012 rok
2012 1761 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2012 rok
2012 1673 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXII/143 /2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2012 rok
2012 1674 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Nr.XVII/110/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2012 rok.
2012 1675 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2012 rok
2012 1448 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2012 rok
2012 1447 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XX/131/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2012 rok
2012 1446 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XX/130/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy w Obrazowie Nr.XIX/126/2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku.
2012 1445 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2012 rok
2012 1258 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XX/134/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/28/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 01.03.2011r.w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą Nr VII/40/2011z dnia 01.04.2011r i uchwałą Nr XII/82/2011 z dnia 26 sierpnia 2011r.
2012 1229 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 15 marca 2012r. w sprawie: utworzenia targowiska gminnego w Obrazowie oraz regulaminu targowiska.
2012 1153 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2012 rok
2012 1041 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XX/133/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie ustalenia zasad udzielania pożyczek dla stowarzyszeń działających na terenie gminy Obrazów , które w ramach projektów wykonują działania związane z realizacją zadań własnych gminy na obszarze Gminy Obrazów współfinansowanych ze środków UE lub z innych środków pomocowych o charakterze refundacji.
2012 829 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XIX/129/12 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXII/142/09 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 20 marca 2009r
2012 597 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2011 rok
2012 550 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2011 rok
2012 551 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVII/113/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku 2011.
2012 193 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 listopada 2011r. W sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrazowie
2012 52 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2011 rok
2011 3596 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3595 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/102/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 3598 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3597 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/104/11 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3386 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/96/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2011 rok
2011 3387 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/97/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 31 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania dofinansowania kosztów odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie gminy Obrazów
2011 3204 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchwalenia „ Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Obrazów”
2011 3094 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2011 rok
2011 2614 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2011 rok
2011 2615 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr XII/80/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2011 rok
2011 2616 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/28/2011r. Rady Gminy w Obrazowie z dnia 01.03.2011r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 2453 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2011 2452 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomicznego Oświaty w Obrazowie
2011 2451 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/68/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 18 lipca 2011r. W sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrazowie
2011 2456 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2011 rok
2011 2455 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/72/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2011 rok
2011 2454 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 2240 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr X/55/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2011 rok
2011 1861 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr IX/50/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2011 rok
2011 1862 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr IX/51/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2011 1630 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 5 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2011 rok
2011 1631 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 5 maja 2011r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Nr.VII/37/2011
2011 1370 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Nr.V/22/2011 z dnia 01.03.2011 r.
2011 1371 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2011 rok
2011 1372 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/28/2011r. Rady Gminy w Obrazowie z dnia 01.03.2011r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 1014 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2011 rok
2011 1015 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2011 rok
2011 1012 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Nr.IV/18/2011 z dnia 31.01.2011 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2011 rok.
2011 1013 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2011 rok
2011 1018 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V /29 /2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 1 marca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Obrazów
2011 1019 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/ 31 /2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 1 marca 2011r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Obrazowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1016 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2011 rok
2011 1017 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/ 28 / 2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 1 marca 2011r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 764 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2011 rok
2011 446 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2011 445 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2011 448 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie : ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku 2010.
2011 447 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2011 124 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr II/9/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Obrazów Nr.LIV/269/10 z dnia 10.XI.2010 r.
2011 125 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr II/10/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2011 112 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr LIII/258/10 z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3651 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LIV/270/10 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 3650 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LIV/269/10 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 3653 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LII/272/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Obrazów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 3652 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LIV/271/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zwrotu dotacji przekazanej przez Gminę Miejską Sandomierz Niepublicznemu Punktowi Przedszkolnemu na dzieci będące mieszkańcami Gminy Obrazów
2010 3595 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr I/7/10 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 3370 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LIII/256/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 3369 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LIII/255/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 3368 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LIII/252/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 3373 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LIII/268/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 3372 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LIII/266/10 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 3371 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LIII/265/10 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 października 2010r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami w gminie Obrazów na lata 2010-2014”
2010 3176 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LIII/258/10 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3175 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LIII/257/10 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 października 2010r. w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt. żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 3178 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LIII/260/10 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 3177 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LIII/259/10 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 2859 2010-10-20 uchwala Uchwala nr LII/240/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 2860 2010-10-20 uchwala Uchwala nr LII/241/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 2857 2010-10-20 uchwala Uchwala nr LII/238/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 2858 2010-10-20 uchwala Uchwala nr LII/239/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 2863 2010-10-20 uchwala Uchwala nr LII/249/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 września 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2010 2864 2010-10-20 uchwala Uchwala nr LII/250/10 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 września 2010r. w sprawie szczególnych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Obrazów lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 2861 2010-10-20 uchwala Uchwala nr LII/242/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 2862 2010-10-20 uchwala Uchwala nr LII/243/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 2273 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr L/228/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 2072 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/222 /2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 1902 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/213/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 1903 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/215/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 1901 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/212/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 1899 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/210/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 1900 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/211/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 1474 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/205/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 1473 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/203/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany załącznika Nr.1 do uchwały Rady Gminy Nr.XLVI/199/10 z dnia 26.03.2010 r. „Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.”
2010 1476 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/207/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/172/2001 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 20 listopada 2001 roku
2010 1475 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/206/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 1384 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/201/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Obrazów
2010 1383 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/199/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 1063 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/193/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 1064 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr Nr.XLIV/194/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 889 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/187/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Nr XLII/186/2009 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 890 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/189/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 891 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/190/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok.
2010 674 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XLII/186/09 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 637 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XLII/180/09 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2009 rok
2010 638 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XLII/181/2009 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku 2009
2010 255 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr XLI/179/09 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2009 rok
2009 4156 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XL/174/09 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2009 rok
2009 3871 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/172/09 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie powołania Punktu Przedszkolnego w Kleczanowie
2009 3872 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/173/09 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie powołania Punktu Przedszkolnego w Głazowie
2009 3612 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/168/09 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt. żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok
2009 3613 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/169/09 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 3614 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/170/09 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 3550 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/165/2009 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2009 rok
2009 3372 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/162/2009 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 22 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2009 rok
2009 3155 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/159/2009 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2009 rok
2009 2688 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/152/2009 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2009 rok
2009 2457 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr .XXXIV/149/2009 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2009 rok
2009 2456 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr .XXXIV/148/2009 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2009 rok
2009 1797 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/145/2009 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2009 1798 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/146/2009 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
2009 1795 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/140/2009 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2009 rok
2009 1796 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/142/09 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Obrazów na lata 2009-2013
2009 1286 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/131/2009 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2009 rok
2009 993 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXX/123/2008 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2008 rok
2009 994 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXX/124/2008 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku 2008
2009 992 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/122/2008 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2008 rok
2009 502 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/121/2008 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2008 rok
2009 237 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/116/2008 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2008 rok
2009 236 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/110/2008 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2008 rok
2009 172 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXX/125/08 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale Nr. VI/24/07 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12.02.2007r. w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2009 132 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXV/109/2008 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2008 rok