Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 147

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 848 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr Nr XXX/182/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Nowy Korczyn
2013 692 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 691 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXX/184/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 690 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXX/183/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Korczyn
2013 689 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXX/181/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowy Korczyn.
2013 688 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.
2013 687 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/2013 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku.
2013 408 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXX/180/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2012 rok
2013 283 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/176/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 282 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Nowy Korczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 83 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2012 rok
2012 3970 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3964 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 3593 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2012 3592 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości dla Agencji Nieruchomości Rolnych
2012 3591 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/170/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2013 i zwolnień w tym podatku
2012 3590 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2012 3589 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 3365 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału gminy Nowy Korczyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 3261 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2012 rok
2012 3113 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2012 rok
2012 2831 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 18 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2012 rok.
2012 2560 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011r.
2012 2522 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2012 rok.
2012 2169 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2012 rok.
2012 1680 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2012 rok.
2012 1351 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XX/134/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 12 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Korczyn
2012 1341 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XX/131/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 12 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Nowym Korczynie Nr XVI/109/2011 z dnia 19 grudnia 2011r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku.
2012 1204 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XX/133/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 12 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2012 rok.
2012 1203 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych
2012 1037 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowy Korczyn
2012 1038 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowy Korczyn
2012 946 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków gminy Nowy Korczyn na lata 2012-2015”.
2012 901 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2012 rok
2012 619 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
2012 618 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku.
2012 617 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XV/102/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 25 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Nowym Korczynie Nr V/23/2011 z dnia 24 stycznia 2011r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku.
2012 476 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/111/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn.
2012 340 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2011 rok.
2012 214 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XV/105/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placów zabaw i boisk rekreacyjnych
2012 213 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XV/103/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2012 212 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XV/93/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2011 rok.
2011 3556 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/95/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 3557 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/96/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2011 3558 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/97/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2012 i zwolnień w tym podatku
2011 3346 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 21 października 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn oraz określenia granic ich obwodów
2011 3345 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 21 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2011 rok.
2011 3348 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 roku.
2011 3347 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 21 października 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych
2011 2756 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 5 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2011 rok.
2011 2519 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XII/67/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2011 rok.
2011 2431 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr XII/70/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/141/2006 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Korczyn, zmienionej uchwałą nr XXVII/148/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 20 lutego 2009 r.
2011 2432 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr XII/76/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z szaletu gminnego.
2011 2105 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2011r.
2011 1995 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010r.
2011 1996 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowy Korczyn.
2011 1997 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Nowy Korczyn i jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilno – prawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2011 1539 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/48/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2011 rok.
2011 1540 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/49/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2011 1541 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/52/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrowcach
2011 1158 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 18 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr II/8/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.
2011 1157 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 18 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2011 rok.
2011 1160 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 18 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnych w drodze bezprzetargowej.
2011 1159 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 18 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/130/2008 z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie poboru podatku rolnego i leśnego oraz ustalenia wynagrodzenia za ww. czynności
2011 983 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2011 rok
2011 984 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/36/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn na 2011 rok.
2011 811 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.
2011 812 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok
2011 636 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku.
2011 635 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/130/2008 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 11 grudnia 2008roku w sprawie poboru podatku rolnego i leśnego oraz ustalenia wynagrodzenia za w/w czynności
2011 173 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr II/5/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok.
2011 172 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr II/4/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowy Korczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011.
2011 175 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/14/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok.
2011 174 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok.
2011 4 2011-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/16/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/2010Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.
2010 3879 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr L/267/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/260/2010 Rady gminy w Nowym Korczynie z dnia 24 sierpnia 2010r. w spawie opłat za świadczenie w punkcie przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Nowy Korczyn
2010 3799 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2011,
2010 3800 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2010 3801 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2011 i zwolnień w tym podatku.
2010 3741 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr LII/283/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku.
2010 3740 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr LII/282/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok
2010 3420 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LI/282/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 25 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok.
2010 3086 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr L/264/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 września 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok.
2010 2654 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/258/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
2010 2653 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/256/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok
2010 2656 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/260/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie opłat za świadczenia w punkcie przedszkolnym prowadzonym przez gminę Nowy Korczyn
2010 2655 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/259/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowym Korczynie Nr XXVII/147/2009 z dnia 20 lutego 2009roku w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Korczyn.
2010 2466 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/253/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok.
2010 2247 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/244/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2010 2248 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/245/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/130/2008 z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie poboru podatku rolnego i leśnego oraz ustalenia wynagrodzenia za ww. czynności
2010 2250 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/252/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok
2010 2249 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/246/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/196/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia.
2010 2069 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/230/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2010 2070 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/231/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok.
2010 2071 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/233/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
2010 1797 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr XLV/227/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok.
2010 1796 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr XLV/226/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
2010 1169 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/218/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 9 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/196/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia.
2010 1168 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/217/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 9 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2010 1167 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/216/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 9 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok.
2010 1172 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/222/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 9 marca 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku.
2010 1171 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/221/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 9 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2010 1170 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/219/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 9 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/130/2008 z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie poboru podatku rolnego i leśnego oraz ustalenia wynagrodzenia za ww. czynności
2010 973 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXXIII/214/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok
2010 888 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXXII/211/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 31 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2010 rok
2010 720 2010-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXXI/209/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn na 2010rok.
2010 623 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXX/205/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn podjętego uchwałą nr XXVII/143/2009 z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn na rok 2009 rok
2010 579 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/200/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2009 rok
2010 580 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/203/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnych w drodze bezprzetargowej
2010 150 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/191/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
2010 149 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/190/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2009 rok
2010 151 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/198/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku
2010 152 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/199/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/119/2001 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 27 września 2001r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania na terenie gminy Nowy Korczyn
2010 74 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/201/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2010 i zwolnień w tym podatku
2009 3936 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/197/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2010 i zwolnień w tym podatku
2009 3935 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/196/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia
2009 3934 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/195/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2010
2009 3704 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/182/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 21 października 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2009 rok
2009 3707 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/185/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 21 października 2009r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowy Korczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010
2009 3706 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/184/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 21 października 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
2009 3705 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/183/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 21 października 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
2009 3379 2009-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/176/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 23 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2009 rok
2009 3380 2009-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/177/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie
2009 3042 2009-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 17 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2009 rok
2009 2793 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu położonych na terenie gminy Nowy Korczyn
2009 2794 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/171/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych na terenie gminy Nowy Korczyn
2009 2792 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/169/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2009 rok
2009 2455 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/167/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 25 maja 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2009 rok
2009 2244 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXX/157/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu położonych na terenie gminy Nowy Korczyn
2009 2247 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXX/161/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie akceptacji istniejących nazw ulic w miejscowości Nowy Korczyn
2009 2246 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXX/160/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Nowy Korczyn
2009 2245 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXX/159/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gm. Nowy Korczyn
2009 2243 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXX/155/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2009 rok
2009 2242 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXX/154/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2008 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
2009 1930 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/151/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2009 rok
2009 1931 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/153/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowy Korczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009
2009 1929 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/150/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2009 rok
2009 1412 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/141/2006 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 marca 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Korczyn
2009 1413 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi Winiary - Czarkowy położonej na terenie gminy Nowy Korczyn
2009 1410 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/140/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 roku
2009 1411 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/143/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn na 2009 rok
2009 1409 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/138/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2009 rok
2009 956 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/2008 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2008 rok
2009 521 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2008 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 roku
2009 501 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/129/2008 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2008 rok
2009 171 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/2008 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia
2009 131 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/2008 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 8 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2008 rok