Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 351

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4835 2019-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2019 4834 2019-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2019 4833 2019-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Nagłowice
2019 4832 2019-12-05 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2019 rok
2019 4307 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/94/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Zdanowice
2019 4306 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/93/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Zagórze
2019 4305 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/92/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Warzyn Pierwszy
2019 4304 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/91/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Warzyn Drugi
2019 4303 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/90/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Trzciniec
2019 4302 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/89/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Ślęcin
2019 4301 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/88/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Rejowiec
2019 4300 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/87/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Rakoszyn
2019 4299 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/86/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Nowa Wieś
2019 4298 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/85/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Nagłowice
2019 4297 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/84/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Kuźnice
2019 4296 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/83/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Jaronowice
2019 4295 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/82/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Deszno
2019 4294 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/81/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Cierno-Żabieniec
2019 4293 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/80/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Chycza-Brzóstki
2019 4291 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/78/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Brynica Mokra
2019 4292 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/79/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Caców
2019 4290 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/77/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/38/2019 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2019 4289 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/76/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie pomnika przyrody
2019 4288 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/75/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie pomnika przyrody
2019 4287 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/74/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/185/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nagłowice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników wykonujących publiczny transport zbiorowy
2019 4286 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/73/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 14 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice - dla fragmentów sołectw: Brynica Mokra, Deszno, Nagłowice, Nowa Wieś, Rakoszyn, Ślęcin, Trzciniec, Warzyn Drugi, Zdanowice
2019 3843 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/68/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2019 rok
2019 3468 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr X/59/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3473 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/214/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych w Gminie Nagłowice dodatków do wynagrodzeń
2019 3472 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nagłowice
2019 3471 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr X/63/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nagłowice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia stawki opłat za jedno zatrzymanie środka transportu w tych obiektach
2019 3470 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr X/62/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury „Dworek Mikołaja Reja” w Nagłowicach
2019 3469 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr X/60/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkaso
2019 3467 2019-09-09 Uchwała Uchwała nr X/58/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2019 rok
2019 2578 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/31/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2577 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/55/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2019 2547 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu kwalifikowania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, ubiegających się o dofinansowanie doskonalenia zawodowego, dla któych organem prowadzącym jest Gmina Nagłowice
2019 2491 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nagłowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2490 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2019 rok
2019 2493 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/34/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjecia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nagłowice w 2019 roku"
2019 2492 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
2019 2137 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/32/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
2019 2136 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2019 rok
2019 1381 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2019 rok
2019 1382 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2019 1039 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/185/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nagłowice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników wykonujących publiczny transport zbiorowy
2019 1038 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nagłowice w 2019 roku
2019 1037 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
2019 1036 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1035 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 634 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2019 rok
2018 4725 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Nagłowice „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023
2018 4724 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4723 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 4722 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nagłowice na lata 2017-2021
2018 4721 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2018 rok
2018 4212 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2018 4211 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2018 4210 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2018 4209 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Nagłowice
2018 4208 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2018 rok
2018 3841 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LI/301/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany w uchwały w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2018 3840 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LI/299/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2018 rok
2018 3368 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr L/296/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nagłowice
2018 3367 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr L/294/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2018 rok
2018 2959 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/291/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nagłowice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia stawki opłat za jedno zatrzymanie środka transportu w tych obiektach
2018 2958 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/290/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/185/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nagłowice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników wykonujących publiczny transport zbiorowy
2018 2957 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/289/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Wójta Gminy Nagłowice
2018 2956 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/288/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały określającej tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Nagłowice
2018 2955 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/287/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Nagłowice
2018 2954 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/286/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Nagłowice
2018 2953 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/285/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nagłowice”
2018 2952 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/283/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2018 rok
2018 2320 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/281/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2018 2319 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/274/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2018 rok
2018 2028 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/270/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury” Dworek Mikołaja Reja” w  Nagłowicach
2018 2027 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/268/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2018 rok
2018 1792 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/266/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2018 rok
2018 1485 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLV/265/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2018 1484 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLV/264/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nagłowice
2018 1483 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLV/263/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/299/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z  dnia 15.04.2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali użytkowych i wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Nagłowice na ustalanie stawek wyższych od stawek minimalnych oraz uchwały Nr IV/12/2011 Rady Gminy w  Nagłowicach z  dnia 20.01.2011 w  sprawie ustalenia minimalnych stawek za dzierżawę gruntów mienia komunalnego
2018 1482 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLV/260/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Nagłowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1481 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLV/259/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Nagłowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1480 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLV/255/2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2018 rok
2016 4127 2016-12-21 Postanowienie Postanowienie nr 1/2016 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej powstałej przy podpisywaniu uchwały w Edytorze Aktów Prawnych XML
2016 2521 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2016 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2016 rok
2016 2091 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/129/2016 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2016 rok
2016 1712 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/2016 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2016 rok
2016 1460 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XXII/118/2016 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2016 1457 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XXII/115/2016 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Nagłowice oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2016 1456 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XXII/113/2016 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2016 rok
2016 1458 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XXII/116/2016 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Nagłowice, jak również jednostkom podległym, oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2016 1461 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XXII/119/2016 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach
2016 1459 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XXII/117/2016 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2016 900 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2016 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 7 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nagłowice
2016 899 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XXI/109/2016 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 7 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Nagłowice jest organem prowadzącym.
2016 871 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2016 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 7 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2016 rok
2016 528 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XX/97/2016 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2016 rok
2016 113 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2015 rok
2015 4006 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/92/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/87/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 listopada 2015 roku
2015 3982 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2015 rok
2015 3698 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3701 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVII/89/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3699 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVII/87/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 3696 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Nagłowice na 2016 rok.
2015 3697 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVII/85/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3700 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XVII/88/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 3070 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XVI/77/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 października 2015r. w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2015 2969 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 4 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/57/2015 Rady Gminy Nagłowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 13 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice dla fragmentów sołectw: Brynica Mokra, Cierno-Żabieniec, Nagłowice, Nowa Wieś, Rakoszyn, Trzciniec.
2015 2875 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XV/74/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2015 rok
2015 2627 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 4 września 2015r. w sprawie pomnika przyrody
2015 2626 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 4 września 2015r. w sprawie zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie.
2015 2445 2015-08-26 Uchwała Uchwała nr XII/57/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 13 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice - dla fragmentów sołectw: Brynica Mokra, Cierno-Żabieniec, Nagłowice, Nowa Wieś, Rakoszyn, Trzciniec.
2015 2322 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie
2015 2321 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2015 rok
2015 2080 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr XII/56/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach
2015 2079 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr XII/51/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2015 rok
2015 1922 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr XI/44/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 15 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2015 rok
2015 1687 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr XI/45/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 15 maja 2015r. W sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2015 1686 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr X/39/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2015 rok
2015 1685 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2015 rok
2015 1399 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr X/42/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 16 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za odpady komunalne od osób fizycznych w drodze inkasa
2015 974 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr IX/38/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 13 marca 2015r. w sprawie poboru opłaty za odpady komunalne od osób fizycznych w drodze inkasa
2015 972 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia opłaty za wynajem i korzystanie z pomieszczeń i sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Warzynie Pierwszym
2015 973 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr IX/37/2015 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 13 marca 2015r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 24 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/21/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 3439 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie podatku rolnego na 2015 rok
2014 3437 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia stawki opłaty od posiadania psów na terenie gminy Nagłowice w roku 2015
2014 3436 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/3/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Nagłowice
2014 3442 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 3441 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 3440 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 3119 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr LIV/358/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 3115 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr LIII/347/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 października 2014r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nagłowice
2014 2646 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LII/334/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 września 2004r. w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2410 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LI/332/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 3 września 2014r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany podziału gminy Nagłowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2014 2360 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr L/328/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany podziału gminy Nagłowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 1877 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/314/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 13 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/307/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o nazwie Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Nagłowicach.
2014 1878 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/315/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/185/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 marca 2013r, dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nagłowice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników wykonujących publiczny transport zbiorowy.
2014 1879 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/316/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 1689 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/307/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 23 maja 2014r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o nazwie Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Nagłowicach.
2014 1664 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/311/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 23 maja 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 1532 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/306/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 1531 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/302/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zasad korzystania z boiska sportowego położonego przy Zespole Placówek Oświatowych w Warzynie Pierwszym
2014 1530 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/301/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zasad korzystania z boiska sportowego położonego przy Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach
2014 1529 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/299/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali użytkowych i wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Nagłowice na ustalenie stawek czynszu wyższych od stawek minimalnych
2014 1216 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/291/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 797 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLII/282/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 796 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XL/276/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2014 rok
2014 795 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XL/274/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013r.
2014 299 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLI/278/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie  dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 300 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLI/279/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 298 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLI/277/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 297 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XL/271/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
2013 4284 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/265/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.
2013 4282 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/257/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
2013 4285 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/268/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 4283 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/262/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie podatku rolnego na 2014 rok
2013 4281 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 4280 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 4127 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/266/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty od posiadania psów na terenie gminy Nagłowice w roku 2014.
2013 4126 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/264/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 listopada 2013r. zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 4125 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/263/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 4124 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nagłowice oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń gminy Nagłowice na lata 2013-2016
2013 4123 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany stawki opłaty za pojemnik
2013 4122 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nagłowice
2013 4121 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 4118 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 października 2013r. w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2013 3298 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Nagłowice
2013 3299 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany planu sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Nagłowice
2013 3068 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 3067 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 3047 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 2471 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/216/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2470 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmiany stawki opłaty za pojemnik
2013 2469 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmiany regulaminu Straży Gminnej w Nagłowicach
2013 2468 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zasad określających kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody
2013 2070 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/211/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 2069 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 2055 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nagłowice
2013 1689 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 1656 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXX/201/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 1655 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nagłowice
2013 1654 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXX/193/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2013 1653 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1652 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 marca 2013r. w sprawie poboru opłaty za odpady komunalne od osób fizycznych w drodze inkasa.
2013 1651 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia stawki opłaty za pojemnik
2013 1650 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nagłowice
2013 1649 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 marca 2013r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nagłowice oraz zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład tymczasowych pomieszczeń gminy Nagłowice
2013 1648 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXX/186/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nagłowice oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń gminy Nagłowice na lata 2013-2016
2013 1647 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nagłowice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników wykonujących publiczny transport zbiorowy.
2013 1646 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXX/184/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2013 1645 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXX/183/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Nagłowice w 2013r.
2013 1644 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXX/182/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 marca 2013r. w sprawie podziału gminy Nagłowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 954 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 546 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2013 rok
2013 511 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVII/166/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 14 grudnia 2012r.
2013 420 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury „Dworek Mikołaja Reja” w Nagłowicach
2013 181 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
2013 61 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nagłowice”
2013 60 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Nagłowice niezamieszkałych przez mieszkańców na których powstają odpady komunalne
2012 3961 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału gminy Nagłowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3960 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału gminy Nagłowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 3801 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmiany wzoru formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
2012 3802 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty od posiadania psów na terenie gminy Nagłowice w roku 2013.
2012 3799 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.
2012 3800 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmiany wzoru formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3805 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 3806 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie podatku rolnego na 2013 rok
2012 3803 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.
2012 3804 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 3284 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
2012 3061 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Nagłowice
2012 2989 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
2012 2988 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
2012 2536 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 2458 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012r.
2012 1998 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
2012 1999 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XX/139/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
2012 1844 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 22 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowy w Nagłowicach
2012 1829 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach
2012 1509 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury „Dworek Mikołaja Reja” w Nagłowicach
2012 1508 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 22 marca 2012r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Nagłowice w 2012r.
2012 1245 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach
2012 1246 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2012 1247 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
2012 1158 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 5 marca 2012r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XIII/89/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 24 listopada 2011r w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości na rok 2012.
2012 1157 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 5 marca 2012r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XIII/88/2011r Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 24 listopada 2011r dot: stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
2012 734 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
2012 659 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XV/103/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2012 rok
2012 539 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/101/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
2012 80 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/99/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XIII/88/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
2012 36 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
2011 3806 2011-12-19 Uchwała Uchwała nr XII/80/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany opłaty za zajęcie pasa drogowego
2011 3807 2011-12-19 Uchwała Uchwała nr XII/83/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
2011 3654 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie podatku rolnego na 2012 rok
2011 3443 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
2011 3442 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.
2011 3444 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2012.
2011 3446 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 3445 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty od posiadania psów na terenie gminy Nagłowice w roku 2012.
2011 2968 2011-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/76/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
2011 2867 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr X/72/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
2011 2479 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr IX/61/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nagłowice
2011 2480 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr IX/62/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2011 2481 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr IX/68/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
2011 2122 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 10 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
2011 2121 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 10 maja 2011r. w sprawie ustalenia zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz stawki opłat za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym przez przewoźnika wykonującego publiczny transport zbiorowy na terenie gminy NAGŁOWICE
2011 2124 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
2011 2123 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmiany inkasenta podatków i opłat lokalnych pobieranych w drodze inkasa
2011 2086 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr VII/36/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 10 maja 2011r. w sprawie: pomnika przyrody.
2011 1302 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/24/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Nagłowice.
2011 1303 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/25/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 1304 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
2011 1242 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2011 rok
2011 1241 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr IV/12/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek za dzierżawę gruntów mienia komunalnego
2011 1243 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr V/17/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie w sprawie określenia górnej stawki opłat za odbiór i opróżnianie ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nagłowice
2011 1245 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
2011 1244 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie w sprawie zmian w Statucie Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury ,,DWOREK MIKOŁAJA REJA ,, W Nagłowicach
2011 406 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Nagłowice
2011 405 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
2011 81 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr I/5/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Nagłowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku na lata 2011-2014
2011 62 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2011.
2010 3647 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LII/344/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 3534 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LI/327/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami,o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji .
2010 3533 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LI/325/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Nagłowice
2010 3536 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LI/337/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 3535 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LI/329/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 października 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/318/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2010 3287 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LI/333/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 października 2010r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 3288 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LI/334/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 października 2010r. w sprawie poboru podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.
2010 3285 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LI/331/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 października 2010r. w sprawie podatku rolnego na 2011 rok oraz poboru tego podatku w drodze inkasa.
2010 3286 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LI/332/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz poboru podatku w drodze inkasa.
2010 3291 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LII/341/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
2010 3292 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LII/342/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.
2010 3289 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LI/335/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia stawki opłaty od posiadania psów na terenie gminy Nagłowice, terminu płatności oraz sposobu jej poboru w roku 2011.
2010 3290 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LI/336/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXVI/257/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
2010 2983 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr L/324/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 2982 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr L/323/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 września 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz poboru podatku w drodze inkasa.
2010 2652 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/319/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 2650 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/317/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/197/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalania regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionych w placówkach oświatowych w Gminie Nagłowice dodatków do wynagrodzeń i nagród
2010 2649 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/316/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 sierpnia 2010r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Straż Gminna w Nagłowicach
2010 2651 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/318/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2010 2549 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/312/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Straż Gminna w Nagłowicach
2010 2465 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/314/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 2186 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/307/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice
2010 2185 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XLII/291/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice
2010 2188 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/310/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2010 2187 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/309/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zaliczenia drogi Łowinia - Deszno do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2010 1783 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/295/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nagłowice
2010 1784 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/296/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nagłowice„
2010 1698 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XLII/292/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice
2010 1699 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XLII/293/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 1058 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLI/281/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/249/2009r. Rady Gminy Nagłowice z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nagłowice
2010 1059 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLI/288/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 1028 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XL/273/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Nagłowice
2010 1029 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XL/275/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/22/2007 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 2 lutego 2007r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach
2010 1030 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XL/280/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2010 rok
2010 615 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2010 614 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/269/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Straży Gminnej w Nagłowicach
2010 276 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/267/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2010 275 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/264/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2009 4282 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/259/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie zmian w uchwałach Nr XXXVI/252/2009, Nr XXXVI/253/2009, XXXVI/254/2009 oraz XXXVI/256/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 listopada 2009r.
2009 4283 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/260/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie podatku rolnego na 2010 rok oraz poboru tego podatku w drodze inkasa
2009 4155 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 4153 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/249/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nagłowice
2009 4154 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/250/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nagłowice
2009 3716 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/243/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 22 października 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/234/2009 Rady Gminy w Nagłowicach w sprawie zasad określających kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody stanowiący 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych
2009 3717 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/244/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 22 października 2009r. w sprawie określenia warunków korzystania z nieruchomości gminy przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd
2009 3718 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 22 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3715 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/242/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 22 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/197/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalania regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionych w placówkach oświatowych w Gminie Nagłowice dodatków do wynagrodzeń i nagród
2009 3641 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawki opłaty od posiadania psów na terenie gminy Nagłowice, terminu płatności oraz sposobu jej poboru w roku 2010
2009 3646 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/257/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
2009 3643 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 oraz poboru podatku w drodze inkasa
2009 3642 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2010.
2009 3645 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/256/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie poboru podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na rok 2010
2009 3644 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2010
2009 3509 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 24 września 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Nagłowice
2009 3510 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/240/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 24 września 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Deszno
2009 3511 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/241/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3119 2009-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/233/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/197/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 marca 2009r w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalania regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionych w placówkach oświatowych w Gminie Nagłowice dodatków do wynagrodzeń i nagród
2009 3121 2009-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/235/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3120 2009-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/234/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zasad określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody stanowiący 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych
2009 2936 2009-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2935 2009-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Nagłowice
2009 2934 2009-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie: zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach
2009 2845 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2570 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXX/219/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2235 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany inkasenta podatków lokalnych pobieranych w drodze inkasa
2009 2236 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2234 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok i udzielenia Wójtowi Gminy Nagłowice absolutorium za rok 2008
2009 1948 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/200/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 1947 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionych w placówkach oświatowych w Gminie Nagłowice dodatków do wynagrodzeń i nagród
2009 1767 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 1766 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie wystąpienia Gminy Nagłowice ze Związku Międzygminnego Gazownictwa „Nida”
2009 1163 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/188/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 1045 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXV/185/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2009 rok
2009 942 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 940 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2009 941 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice
2009 652 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 519 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nagłowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
2009 520 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XXII/162/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie ustalenia opłaty za wynajem i korzystanie z pomieszczeń budynku Szkoły Filialnej w Trzcińcu
2009 518 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej wobec dłużników alimentacyjnych
2009 455 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XXII/159/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Nagłowice
2009 454 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XXII/155/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach
2009 355 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach
2009 356 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXII/160/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Nagłowice
2009 357 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXII/172/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 49 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXII/168/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie podatku rolnego na 2009 rok oraz poboru tego podatku w drodze inkasa
2009 50 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/180/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXII/166/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2009 oraz poboru podatku w drodze inkasa
2009 51 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/181/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXII/165/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie poboru podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na rok 2009