Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 151

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 3061 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr Nr 157/XXV/2016 Rady Gminy w Mniowie z dnia 5 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2016 2399 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr 144/XXIII/2016 Rady Gminy w Mniowie z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2016 1665 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr 114/XX/2016 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
2015 2720 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr 55/XII/2015 Rady Gminy w Mniowie z dnia 7 września 2015r. w sprawie podziału gminy Mniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 2441 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr 54/XI/2015 Rady Gminy w Mniowie z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2015 2440 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr 48/XI/2015 Rady Gminy w Mniowie z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów, sieci oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Mniów.
2015 2435 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr 52/XI/2015 Rady Gminy w Mniowie z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2434 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr 50/XI/2015 Rady Gminy w Mniowie z dnia 13 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie
2015 2059 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 38/X/2015 Rady Gminy w Mniowie z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami obrębów geodezyjnych Przełom i Zaborowice
2015 1986 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr 43/X/2015 Rady Gminy w Mniowie z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1971 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr 46/X/2015 Rady Gminy w Mniowie z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2015 1955 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr 44/X/2015 Rady Gminy w Mniowie z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczania inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
2015 1702 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr 32/IX/2015 Rady Gminy w Mniowie z dnia 14 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1681 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr 37/IX/2015 Rady Gminy w Mniowie z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2015 1079 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr 29/VII/2015 Rady Gminy w Mniowie z dnia 24 marca 2015r. zmian w Statucie Gminy Mniów
2015 1077 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr 26/VII/2015 Rady Gminy w Mniowie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 48/XXIV/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 24 października 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogowicach prowadzonej przez Stowarzyszenie Razem dla wsi i szkoły w Rogowicach
2015 1078 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr 28/VII/2015 Rady Gminy w Mniowie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2015 1076 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr 25/VII/2015 Rady Gminy w Mniowie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1075 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr 22/VII/2015 Rady Gminy w Mniowie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie
2015 707 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr 21/VI/2015 Rady Gminy w Mniowie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2015 523 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr 10/IV/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2015 489 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr 14/V/2015 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2015 rok
2014 3600 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 6/III/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2014 3302 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 57/XLVI/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Grzymałków
2014 3237 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr 60/XLVI/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2014 2842 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr 54/XLIV/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 14 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2014 2843 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr 50/XLIII/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 19 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Mniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 2616 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr 52/XLIII/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 19 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2014 2294 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr 38/XLII/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie
2014 2222 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr 45/XLII/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2014 2098 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr 35/XLI/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2014 1744 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr 26/XL/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Mniów
2014 1745 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr 27/XL/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2014 1226 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr 19/XXXIX/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Mniów.
2014 1211 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr 23/XXXIX/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2014 937 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 14/XXXVIII/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2014 690 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr Nr10/XXXVII/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 610 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr 6/XXXVII/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2014 rok
2014 611 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr 12/XXXVII/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Mniów
2014 575 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr 3/XXXVII/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 574 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr 2/XXXVII/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 573 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr 1/XXXVII/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 258 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 73/XXXVI/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.
2013 4487 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr 71/XXXVI/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2013 4331 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr 67/XXXV/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2013 3744 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr 62/XXXIV/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2013 3410 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr 58/XXXIII/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2013 3096 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr 50/XXXII/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2013 3097 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr 48/XXXII/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Mniów.
2013 3078 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr 47/XXXII/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu gminy na zadania w zakresie budowy chodników, parkingów, placów publicznych oraz obiektów kultury fizycznej i turystyki publicznego dostępu na terenie Gminy Mniów, sposobu rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania objętego dotacją.
2013 2890 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr 44/XXXI/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2013 2889 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr 36/XXX/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2013 2825 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr 42/XXXI/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpodami komunalnymi
2013 2799 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr 41/XXXI/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów , sieci oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Mniów.
2013 2630 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr 32/XXX/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie utworzenia sołectwa Podchyby na terenie Gminy Mniów
2013 2497 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr 33/XXX/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2017
2013 2006 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr 14/XXVIII/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie podziału gminy Mniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1676 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 20/XXIX/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 1675 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 19/XXIX/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1674 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 18/XXIX/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mniów
2013 1669 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 16/XXIX/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2013 1383 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 66/XXVI/2012 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mniów oraz zasad korzystania z nich.
2013 1382 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 65/XXVI/2012 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mniów .
2013 1095 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr 10/XXVII/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2013 rok
2013 1094 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr 5/XXVII/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 1093 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr 4/XXVII/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1092 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr 3/XXVII/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1091 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr 2/XXVII/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 1090 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr 1/XXVII/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mniów
2013 761 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr 7/XXVII/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Mniów
2013 153 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr 57/XXV/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2013 152 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr 49/XXIV/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 3588 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 53/XXV/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3030 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr 48/XXIV/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 24 października 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogowicach prowadzonej przez Stowarzyszenie Razem dla wsi i szkoły w Rogowicach.
2012 2762 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr 41/XXIII/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 2608 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr 32/XXI/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Mniów.
2012 2609 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr 33/XXI/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie.
2012 2468 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr 39/XXII/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 4 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 2429 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 64/XV/2011 Rady Gminy w Mniowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie
2012 2375 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr 35/XXI/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 2220 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr 24/XX/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie.
2012 2026 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr 29/XX/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów prowadzonych przez Gminę Mniów oraz określenie granic ich obwodów.
2012 1874 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr 25/XX/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 1867 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr 14/XIX/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mniów
2012 1653 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr 18/XIX/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 1652 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr 13/XIX/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mniów
2012 1466 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr 7/XVIII/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mniów.
2012 1423 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr 9/XVIII/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Mniów
2012 1045 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr 2/XVII/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1043 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr 74/XVI/11 Rady Gminy w Mniowie z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2012 329 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr 68/XV /11 Rady Gminy w Mniowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 3852 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr 45/XIII/11 Rady Gminy w Mniowie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 3651 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 57/XIV/11 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mniów
2011 3650 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 56/XIV/11 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3653 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 59/XIV/11 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3652 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 58/XIV/11 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3283 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr 38/XI/11 Rady Gminy w Mniowie z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 3284 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr 43/XII/11 Rady Gminy w Mniowie z dnia 23 września 2011r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2671 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr 8/II/10 Rady Gminy w Mniowie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2011 2672 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr 10/III/10 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2011 2613 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr 31/X /11 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2396 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr Nr 29/X/11 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Mniów
2011 1994 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr 26/IX/11 Rady Gminy w Mniowie z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2011 1875 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr 24/VIII/11 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1718 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr 4/IV/11 Rady Gminy w Mniowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2011 rok
2011 1719 2011-06-14 Uchwała Uchwała nr 17/VI/11 Rady Gminy w Mniowie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1685 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr 70/LXII/10 Rady Gminy w Mniowie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 1538 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 11/III/10 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
2011 1429 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 14/VI/11 Rady Gminy w Mniowie z dnia 23 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zbywania, nabywania i wydzierżawiania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata
2011 1240 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr 10/V/2011 Rady Gminy w Mniowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustanowionego terenu górniczego złoża „Gościniec” wraz z działkami 67/4, 44/2 i częścią działki nr 44/3 położonego na obszarze wsi Pałęgi gmina Mniów
2010 3876 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr 20/LII/10 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mniów za 2009 rok.
2010 3875 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr 18/LI/10 Rady Gminy w Mniowie z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3127 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr 46/LVIII/10 Rady Gminy w Mniowie z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany „Programu przyłączy do kanalizacji w Gminie Mniów”
2010 2772 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr 8/L/10 Rady Gminy w Mniowie z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2630 2010-09-22 Uchwała Uchwała nr 3/XLIX/10 Rady Gminy w Mniowie z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2010 rok
2010 1675 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 6/L/10 Rady Gminy w Mniowie z dnia 17 lutego 2010r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2010 1676 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 12/LI/10 Rady Gminy w Mniowie z dnia 17 marca 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie udziału ludności w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji.
2010 1677 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 13/LI/10 Rady Gminy w Mniowie z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Mniów.
2010 1044 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr 66/XLVIII/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2010 174 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr 59/XLVII/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Mniów.
2010 173 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr 58/XLVII/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 4209 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr 54/XLVII/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 4207 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr 52/XLVII/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mniów
2009 4210 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr Nr 55/XLVII/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2009 4208 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr 53/XLVII/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru opłaty targowej
2009 4018 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 49/XLVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 21 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 4017 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 48/XLVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 21 października 2009r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
2009 3254 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr 40/XLIV/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 2 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3255 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr 44/XLV/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3253 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr 39/XLIV/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 2 września 2009r. w sprawie przekazania zarządu dróg gminnych leżących na terenie gminy Mniów w zarząd gminy Smyków
2009 3041 2009-09-22 Uchwała Uchwała nr 37/XLIII/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2945 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr 34/XLII/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2603 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr 26/XLI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2466 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr 17/XXXVIII/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska Gminy Mniów” wraz z „Planem gospodarki odpadami dla Gminy Mniów - aktualizacja do 2012 roku” i „Wieloletnim programem usuwania azbestu”
2009 2409 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr 25/XL/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2387 2009-08-03 Uchwała Uchwała nr 18/XXXVIII/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2009 2386 2009-08-03 Uchwała Uchwała nr 16/XXXVIII/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2385 2009-08-03 Uchwała Uchwała nr 15/XXXVIII/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Mniowie za 2008 rok z tytułu wykonania budżetu gminy
2009 2388 2009-08-03 Uchwała Uchwała nr 22/XXXVIII/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w statucie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie
2009 2018 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr 23/XXXVIII/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr 23/XII/07 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zasad zbywania, nabywania i wydzierżawiania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata
2009 1991 2009-06-30 Uchwała Uchwała nr 12/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015
2009 1988 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 8/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przebiegu dróg i ulic gminnych w granicach administracyjnych Gminy Mniów
2009 1987 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 7/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg i ulic o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych
2009 1986 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 6/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2009 rok
2009 1989 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 10/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie
2009 1990 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 11/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie ustalania sposobu sprawienia pogrzebu
2009 1985 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 5/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2009 rok
2009 855 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr 45/XXXIV/08 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 856 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr 46/XXXIV/08 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2008
2009 854 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr 44/XXXIV/08 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Mniów w roku 2009
2009 373 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr 43/XXXIII/08 Rady Gminy w Mniowie z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok