Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 271

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4948 2019-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/122/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”
2019 4947 2019-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2019 r.
2019 4946 2019-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 4945 2019-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w roku podatkowym 2020
2019 4198 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XVI/112/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec
2019 4199 2019-11-07 Uchwała Uchwała nr XVI/115/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/48/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4139 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/47/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy
2019 4140 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mirzec na lata 2019-2022
2019 3818 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XV/108/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Mircu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2019 3817 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XV/105/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2019 r.
2019 3820 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XV/110/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI / 80 / 2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 31  maja 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mirzec
2019 3819 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XV/109/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 września 2019 r. w sprawie upoważnienie wójta Gminy Mirzec do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Mirzec
2019 3405 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mirzec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3404 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mirzec
2019 3403 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnychw publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mirzec
2019 3402 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2019r.
2019 3086 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mirzec oraz warunków i zasad korzystania z nich
2019 3085 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w statucie Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec
2019 3084 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2019 r.
2019 2915 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XII/85/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2019 r.
2019 2448 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr XI/75/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2019 r.
2019 2450 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Tychów Nowy w sprawie zmiany granic administracyjnych gminy Mirzec
2019 2449 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr XI/80/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mirzec
2019 2051 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2019 r.
2019 2052 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu i trybu udzielania pomocy uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez Gminę Mirzec
2019 2053 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr X/73/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Mirzec
2019 1755 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli specjalistów, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mirzec
2019 1754 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2019 r.
2019 1330 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2019 r.
2019 1329 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mirzec
2019 1119 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Mircu w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 1118 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirzec w 2019 roku”
2019 1117 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2019 r.
2019 925 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 924 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy
2019 767 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu
2019 766 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Mircu
2019 765 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy w Mircu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2019 r.
2019 399 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mirzec na 2019 rok
2019 368 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2018 r.
2019 220 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/34/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora „Senior+” w Gminie Mirzec
2019 219 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mirzec
2019 221 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/35/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 223 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/37/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie gminy Mirzec na lata 2019 – 2023”
2019 222 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr IV/36/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 4564 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Mircu w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirzec
2018 4563 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Mircu w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie gminy Mirzec
2018 4562 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w  Mircu w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4336 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2018 r.
2018 4335 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w roku podatkowym 2019
2018 3715 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LVII/343/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/120/2016 Rady Gminy Mirzec z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz tryb ich pobierania
2018 3714 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LVII/342/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 19 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora „Senior+” w Gminie Mirzec
2018 3680 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LVII/340/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2018 r.
2018 3450 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LVI/339/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy Mirzec
2018 3449 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LVI/337/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2018 r.
2018 3199 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr LV/334/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mirzec
2018 3200 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr LV/335/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 3162 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LV/329/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2018 r.
2018 3163 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LV/332/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirzec w 2018 roku”
2018 2950 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr LIV/327/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2018 r.
2018 2691 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr LIII/321/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2018 r.
2018 2144 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr LII/313/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2018 rok
2018 1800 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr LI/306/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2018 r.
2018 1566 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/301/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli specjalistów, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mirzec
2018 1565 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/298/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2018 r.
2018 1568 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/304/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Mirzec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1567 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/303/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Mirzec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 881 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/295/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirzec w 2018 roku”
2018 880 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/293/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2018 r.
2018 668 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/284/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2018 r.
2018 669 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/290/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mirzec, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 523 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/292/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mirzec
2018 522 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/291/2018 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mirzec, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 323 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/283/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mirzec na 2018 rok
2018 300 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/280/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mirzec oraz warunków i zasad korzystania z nich
2018 299 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/275/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 298 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/273/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mirzec
2018 297 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/270/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2017 r.
2017 4016 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XLV/268/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirzec
2017 4015 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XLV/266/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mirzec oraz warunków i zasad korzystania z nich
2017 4014 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XLV/263/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2017 r.
2017 4013 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XLV/262/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 4012 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XLV/261/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w roku podatkowym 2018
2017 3421 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/260/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirzec w 2017 roku”
2017 3391 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/250/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2017
2017 3161 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/249/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2017 r.
2017 3094 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLII/245/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mirzec oraz warunków i zasad korzystania z nich
2017 3093 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XLII/243/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2017 r.
2017 2874 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XLI/241/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2017 r.
2017 2739 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/232/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2017 r.
2017 2741 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XL/238/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Mirzec instrumentem płatniczym
2017 2740 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XL/234/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2017 r.
2017 2179 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały o połączeniu samorządowych instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Mircu i Gminnego Domu Kultury i Integracji w Mircu i utworzenia Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec
2017 2178 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2017r.
2017 2001 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/220/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2017 r.
2017 1667 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/217/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2017 r.
2017 1559 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/216/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mirzec oraz warunków i zasad korzystania z nich
2017 1558 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/214/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mirzec, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1557 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/213/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mirzec, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 1556 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/212/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 892 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2017 r.
2017 279 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXX/200/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mirzec oraz warunków i zasad korzystania z nich
2017 278 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXX/198/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mirzec na 2017 rok
2017 277 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2016 r.
2017 280 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mirzec
2016 3997 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2016 rok
2016 3998 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Mirzec
2016 3784 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3783 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w roku podatkowym 2017
2016 3351 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2016 rok
2016 3040 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 września 2016r. w sprawie Statutu Gminy Mirzec
2016 3008 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2016 rok
2016 2713 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2016 rok
2016 2484 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy w Mircu za 2015 rok
2016 2485 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXV/155/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2016 rok
2016 2486 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XXV/157/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/176/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielenia spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Mirzec”
2016 2355 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirzec.
2016 2354 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Mirzec
2016 2353 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Mirzec
2016 2352 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2351 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XXV/161/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016 2350 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Mirzec oraz nadania jej statutu
2016 1805 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2016 rok
2016 1598 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2016 rok
2016 1599 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Mircu i Gminnego Domu Kultury i Integracji w Mircu i utworzenia Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec
2016 1266 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XXII/135/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2016 rok
2016 1267 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu
2016 966 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2016 rok
2016 855 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Mirzec na 2016 rok
2016 838 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz klas pierwszych publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Mirzec, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 837 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mirzec
2016 836 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Mirzec
2016 514 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia, dla terenu gminy Mirzec, liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania, na terenie gminy Mirzec, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 513 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz tryb ich pobierania
2016 290 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mirzec na 2016 rok
2016 289 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarniczych z terenu Gminy Mirzec
2016 288 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 r.
2016 287 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2015 rok
2015 4082 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2015 rok
2015 4005 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku leśnego
2015 4004 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości
2015 4003 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/102/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku rolnego
2015 4002 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 4001 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 4000 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w roku podatkowym 2016
2015 3200 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XV/92/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2015 rok
2015 2898 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2015 rok
2015 2721 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 4 września 2015r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/154/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Mirzec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 2635 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2015 rok.
2015 2634 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2015 rok.
2015 2633 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2015 rok.
2015 2632 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2015 rok.
2015 2631 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2015 rok.
2015 2630 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2015 rok.
2015 2629 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2015 rok
2014 462 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLI/269/2014 Rady Gminy w Mircu z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XL/253/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mirzec na 2014 rok
2014 99 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XL/253/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Mirzec na 2014 rok.
2013 4425 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XL/261/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/190/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury pn. „Gminny Dom Kultury i Integracji” oraz nadania jej statutu.
2013 4424 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XL/250/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2013 rok.
2013 3820 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/237/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 października 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2013 rok.
2013 3603 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/235/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 11 października 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2013 rok
2013 3490 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/230/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 września 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2013 rok
2013 3205 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2013 rok.
2013 2791 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia tytułu „Przyjaciel Gminy Mirzec ”
2013 2790 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII /170/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 2789 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/171/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirzec
2013 2788 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2013 rok.
2013 2787 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy w Mircu za 2012 rok.
2013 2379 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 22 maja 2013r. w sprawie: dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla pierwszej grupy taryfowej – gospodarstwa domowe odbiorców usług kanalizacyjnych z Gminy Mirzec
2013 2378 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201//2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 22 maja 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/195/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 kwietnia 2013r w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Mirzec.
2013 2377 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 22 maja 2013r. w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 2376 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/197/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 22 maja 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2013 rok.
2013 2020 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Mirzec
2013 2019 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Mirzec.
2013 2018 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie gminy Mirzec
2013 2017 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/192/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2013 rok.
2013 2016 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie: utworzenia instytucji kultury pn. „Gminny Dom Kultury i Integracji” oraz nadania jej statutu.
2013 1712 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2013 rok.
2013 1713 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Mirzec do zawarcia umowy użyczenia z Województwem Świętokrzyskim – Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach, w celu powierzenia Gminie Mirzec wykonania zadania pn. „Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 744 w granicach administracyjnych Gminy Mirzec””
2013 1714 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/145/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 19 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mirzec oraz warunków i zasad korzystania z nich.
2013 1410 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXX/180/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2013 rok.
2013 1409 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXX/179/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie: zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Mircu
2013 1408 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXX/178/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirzec w 2013 roku”.
2013 1087 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/176/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie: uchwalenia „Regulaminu udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Mirzec”
2013 789 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Mirzec na 2013 rok.
2013 676 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla pierwszej grupy taryfowej – gospodarstwa domowe odbiorców usług kanalizacyjnych z Gminy Mirzec
2013 675 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mirzec
2013 674 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirzec
2013 673 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 435 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2012 rok.
2013 436 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2012 rok.
2013 145 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/157/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3934 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2012 rok.
2012 3933 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: podziału Gminy Mirzec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3582 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mirzec
2012 3581 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3580 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3579 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2013
2012 3227 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 października 2012r. w sprawie: podziału Gminy Mirzec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3078 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 października 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2012 rok.
2012 2802 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXV/148/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 8 października 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2012 rok.
2012 2300 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXII/133/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXVII/156/2009 z dnia 4.02.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Mirzec, zmienionej Uchwałą Rady Gminy w Mircu Nr XXVIII/163/2009 z dnia 25.03.2009 oraz uchwałą Rady Gminy w Mircu Nr XVIII/99/2012 z dnia 29.02.2012r.
2012 2137 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XLIII / 236 / 2010 z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zmienionej uchwałą Rady Gminy w Mircu Nr XVIII/98/2012 z dnia 29.02.2012r.
2012 2080 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXII/129/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2012 rok.
2012 2079 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok.
2012 1459 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2012 rok.
2012 1333 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mirzec oraz warunków i zasad korzystania z nich.
2012 1332 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXVII/156/2009 z dnia 4.02.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Mirzec zmienionej Uchwałą Rady Gminy w Mircu Nr XXVIII/163/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Mirzec.
2012 1331 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/236/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
2012 1098 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/101/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu.
2012 1097 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII / 235 /2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela wspomagającego, pedagoga, logopedy i doradcy zawodowego oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin.
2011 2670 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/63/2011 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2350 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XI/56/2011 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 1463 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr VII/33/2011 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 957 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/28/2011 Rady Gminy w Mircu z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 958 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy w Mircu z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy
2011 749 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy w Mircu z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mirzec na 2011 rok
2011 750 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy w Mircu z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz ustalenie górnych stawek opłat za wykonania zastępcze w tym zakresie
2011 650 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie: uzupełnienia podstawy prawnej w uchwale Rady Gminy w Mircu nr XLVI/247/2010 z 15 września 2010r.
2011 651 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/14/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2011 648 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2011 649 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie: usunięcia z załącznika nr 1 do uchwały nr XLVI/248/2010 z dnia 15 września 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec błędu w pozycji 23 i wpisanie prawidłowego nr drogi 347024 T zamiast błędnego nr 347034 T.
2011 652 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/15/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010
2011 646 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/247/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 15 września 2010r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej położonej na terenie Gminy Mirzec.
2011 647 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/248/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 15 września 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Mirzec.
2011 653 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/17/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzająca zmiany w uchwale w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń placówek oświatowych oraz obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirzec.
2011 654 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/18/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2010 rok.
2011 229 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 230 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3367 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/250/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 13 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3029 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/240/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3030 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLV/241/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3032 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/246/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 15 września 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Mirzec oraz gminnym jednostkom organizacyjnym
2010 3031 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/244/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 15 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2329 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/234/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Mirzec.
2010 2332 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/237/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu
2010 1776 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XLI/224/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 kwietnia 2010r. sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mirzec za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
2010 1767 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XL/221/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1160 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/214/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 10 lutego 2010r. wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXVIII/207/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mirzec na 2010 roku
2010 1161 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/215/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 10 lutego 2010r. zmian w Uchwale Nr XXXVIII/208/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu.
2010 1162 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/216/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej położonej na terenie Gminy Mirzec.
2010 753 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/207/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mirzec na 2010 rok
2010 754 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/208/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
2010 755 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/210/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego uczniów do korzystania z bezpłatnych posiłków
2010 546 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2009 rok
2010 545 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/204/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009.
2010 544 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/203/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 301 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Nr XXX/151/2005 Rady Gminy w Mircu z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania Pomocy Materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mirzec zmienionej uchwałą Nr XXXX/195/2006 Rady Gminy w Mircu z dnia 8 marca 2006r oraz zmienionej uchwałą Nr II/16/2006 Rady Gminy w Mircu z dnia 4 grudnia 2006r.
2009 4100 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/197/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXV/192/2009 Rady Gminy Mircu z dnia 28 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mirzec
2009 4099 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/196/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXV/191/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2009 3650 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/191/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 3651 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/192/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mirzec
2009 3365 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/187/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 2 września 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Mirzec
2009 3278 2009-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/185/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 2 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/03 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych położonych na terenie gminy Mirzec
2009 3279 2009-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/186/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 2 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/39/03 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych położonych na terenie Gminy Mirzec
2009 2804 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/115/2008 Rady Gminy w Mircu z dnia 18 czerwca 2008r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej położonej na terenie Gminy Mirzec
2009 2803 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmiana uchwały Nr VII/39/03 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych położonych na terenie Gminy Mirzec
2009 2805 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Mirzec
2009 2802 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/170/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmiana uchwały Nr IV/25/03 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych położonych na terenie Gminy Mirzec
2009 2182 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mirzec za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
2009 1750 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
2009 1748 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1751 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w nazwie „Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Mirzec na rok 2009”
2009 1749 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 marca 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2009
2009 1752 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 marca 2009r. w sprawie w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz ustalenie górnych stawek opłat za wykonanie zastępcze w tym zakresie
2009 1355 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Mirzec na rok 2009
2009 1354 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mirzec na 2009 rok
2009 990 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/2008 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie sprostowanie do uchwały Nr XIX/99/2004 z dnia 25 czerwca 2004 roku
2009 288 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/2008 Rady Gminy w Mircu z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2008 rok
2009 289 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2008 Rady Gminy w Mircu z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego na realizację zadania publicznego pn. przebudowa drogi powiatowej nr 0563 T Mirzec - Wąchock w m. Mirzec
2009 170 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/2008 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzania zmian w Uchwale Nr XXIV/135/2008 Rady Gminy w Mircu