Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 12

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 3403 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/183/16 Rada Gminy w Miedzianej Górze z dnia 3 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/90/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1570 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXII/186/09 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
2009 1257 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/2009 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Kostomłoty Drugie gm. Miedziana Góra
2009 1220 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXI/182/09 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miedziana Góra a Miastem Kielce
2009 1221 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXI/183/09 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych w Kielcach
2009 1222 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXI/184/09 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych.
2009 1219 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXI/179/2009 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miedziana Góra
2009 1218 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXI/178/09 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miedziana Góra na 2009 rok
2009 923 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XX/171/08 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 924 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XX/176/2008 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 827 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXII/194/2009 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Kostomłoty Drugie gm. Miedziana Góra
2009 235 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr XIX/164/08 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze