Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 40

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 452 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III/38/2018 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi 344022T „Domaszowice starodroże 74” kategorii drogi gminnej położonej w miejscowości Domaszowice
2019 453 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III/39/2018 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej 0310T Dąbrowa – Stara Góra położonej w miejscowości Dąbrowa do kategorii drogi gminnej
2019 457 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III/50/2018 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 454 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III/40/2018 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej 0317T droga do Ośrodka Wypoczynkowego „Ameliówka” położonej w miejscowości Mąchocice Kapitulne do kategorii drogi gminnej
2010 3271 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr LI/401/10 Rady Gminy w Masłowie z dnia 20 września 2010r. w sprawie fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dolina Marczakowa I" na terenie gminy Masłów.
2010 2375 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/372/10 Rady Gminy w Masłowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Masłów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2010 2002 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/358/10 Rady Gminy w Masłowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania, określenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2010 1999 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/339/2010 Rady Gminy w Masłowie z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Masłów na lata 2010-2014”
2010 1998 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/338/2010 Rady Gminy w Masłowie z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/244/2009 Rady Gminy Masłów z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Masłów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2010 1292 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/335/10 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2010 rok.
2010 1293 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/336/10 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 stycznia 2010r. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 1291 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLII/326/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi na terenie gminy Masłów.
2010 985 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLII/329/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2010 986 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLII/330/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2009.
2010 952 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XL/312/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz określenia wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
2010 764 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XLII/327/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/295/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Domaszowice I" na terenie gminy Masłów.
2010 763 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/295/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa "DOMASZOWICE I" na ternie Gminy Masłów
2010 343 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XL/313/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie
2010 345 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XL/320/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia adresu dla działek leżących w obrębie ewidencyjnym Masłów Pierwszy przylegających do drogi położonej w Woli Kopcowej oznaczonej numerem działki 528
2010 346 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XLI/324/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2010 344 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XL/318/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2010 219 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XL/308/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 27 listopada 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/285/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ciekoty na terenie gminy Masłów
2010 222 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XL/311/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 27 listopada 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/288/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mąchocice Scholasteria na terenie gminy Masłów
2010 221 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XL/310/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 27 listopada 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/287/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mąchocice Kapitulne na terenie gminy Masłów
2010 220 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XL/309/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 27 listopada 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/286/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi na terenie gminy Masłów.
2009 3696 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/286/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi na terenie gminy Masłów
2009 3631 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/284/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów
2009 3649 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mąchocice Scholasteria na terenie gminy Masłów
2009 3647 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/285/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ciekoty na terenie gminy Masłów
2009 3648 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/287/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mąchocice Kapitulne na terenie gminy Masłów
2009 3630 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/283/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Barcza na terenie gminy Masłów
2009 2503 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/250/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 12 maja 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Masłów
2009 1819 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/229/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/163/04 Rady Gminy Masłów z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie
2009 1436 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2009 1216 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/216/08 Rady Gminy w Masłowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1217 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/08 Rady Gminy w Masłowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 2008
2009 824 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/08 Rady Gminy w Masłowie z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr III/21/99 Rady Gminy Masłów z dnia 04 marca 1999r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Masłowie, zmienionej uchwałą nr VIII/57/07 Rady Gminy Masłów z dnia 26 kwietnia 2007r.
2009 823 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/08 Rady Gminy w Masłowie z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/56/07 Rady Gminy Masłów z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wiśniówce
2009 826 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/08 Rady Gminy w Masłowie z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2009 825 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/08 Rady Gminy w Masłowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Masłowie Drugim