Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 238

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2960 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Lipnik na 2019 rok
2019 2641 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2640 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnik na 2019 rok
2019 2639 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2019 rok
2019 2145 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Lipnik na 2019 rok
2019 2088 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipnik
2019 2074 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1714 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Lipniku oraz nadania jej statutu
2019 1713 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 1712 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Lipnik na 2019 rok
2019 1108 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2019 1107 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnik na 2019 rok
2019 1106 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnik
2019 1105 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Lipnik na 2019 rok
2019 960 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkasa
2019 285 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 284 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 283 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 282 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2019 rok
2019 281 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Lipnik na 2018 rok
2018 4371 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/18 /2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipnik
2018 4370 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2019  na obszarze Gminy Lipnik
2018 4369 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Lipnik na 2018 rok
2018 3584 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLI/316/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych i użytkowych do sprzedaży oraz określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Gminy Lipnik
2018 3583 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLI/315/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Lipnik
2018 3582 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLI/313/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Lipnik na 2018 rok
2018 3135 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XL/310/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Lipnik na 2018 rok
2018 2783 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/308/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Lipnik
2018 2782 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/307/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Lipnik
2018 2781 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/306/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Lipnik maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2018 2780 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/302/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Lipnik na 2018 rok
2018 2450 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.301.2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Gminy Lipnik na lata 2018- 2021”
2018 2267 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/299/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Lipnik na 2018 rok
2018 2266 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.297.2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku
2018 2265 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/ 296/ 2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Lipnik
2018 1847 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/289/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Lipnik na 2018 rok
2018 1441 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/285/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnik na 2018 rok
2018 1339 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/287/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Lipnik publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 1338 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/281/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lipnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1337 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 280 / 2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lipnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1336 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/278/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2018 rok
2018 1335 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/276 /2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2018 981 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/274/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2018 rok
2018 499 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/263/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2018 rok
2018 292 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/258/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Lipnik przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania, oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 167 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 166 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/254/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Lipnik na 2017 rok
2017 3519 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/245/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2018  na obszarze Gminy Lipnik
2017 3520 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/246/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Lipnik na 2017 rok
2017 3318 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXX/239/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Lipnik na 2017 rok
2017 2943 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Lipnik na 2017 rok
2017 2944 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Lipnik
2017 2517 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/228/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Lipnik na 2017 rok
2017 2518 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu nadawania i pozbawiania tytułu „Zasłużony dla Gminy Lipnik”
2017 1823 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/224/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Lipnik na 2017 rok
2017 1298 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/219/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2017 rok
2017 1297 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnik
2017 1296 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnik.
2017 1295 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1294 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnik na 2017 rok
2017 562 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXV/194/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku.
2017 518 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr xxv/195/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2017 rok
2017 436 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXV/199/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lipnik przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2016 4112 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2016 rok
2016 3386 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/187/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Lipnik
2016 3385 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/185/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lipnik
2016 3384 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/184/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2017 na obszarze Gminy Lipnik
2016 3383 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/177/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2016 rok
2016 2887 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XXI/176/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 20 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2016 rok
2016 2716 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XX/174/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, oraz niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Lipnik przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2016 2715 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XX/161/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2016 rok
2016 2276 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XIX/158/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2016 rok
2016 1739 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2016 rok
2016 1740 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/149/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2016 rok
2016 784 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XVII/145/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku
2016 762 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XVII/144/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnik na 2016 rok
2016 761 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnik
2016 760 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XVII/142/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lipnik
2016 759 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XVII/141/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 758 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XVII/140/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipnik
2016 757 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XVII/138/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2016 rok
2016 485 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI/129/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2016 rok
2016 484 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI/127/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Lipnik
2016 100 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/126/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Lipnik przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
2016 99 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/124/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2015 rok
2015 4120 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/115/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3992 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/119/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2015 rok
2015 3991 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipnik
2015 3990 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/116/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2015 rok
2015 3787 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV/111/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2016 na obszarze Gminy Lipnik
2015 3790 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV/114/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lipnik
2015 3789 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3788 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lipnik
2015 3154 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2015 rok
2015 3153 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/106/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2015 rok
2015 2704 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr XII / 92 / 2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2015 rok
2015 2703 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr XII/ 91/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2015 rok
2015 2702 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr XII/90/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2015 r.
2015 2438 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr XI . 83. 2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 13 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkasa
2015 2437 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr XI / 82 / 2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2015 rok
2015 2436 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr XI/81/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2015r.
2015 2213 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr X / 78 / 2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku
2015 2214 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr X / 80 / 2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2015 rok
2015 1931 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr IX/75/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku.
2015 1930 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr IX / 72 / 2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2015 rok
2015 1929 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr IX/71/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2015r.
2015 1391 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VII / 61 / 2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2015 rok
2015 1390 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VII/60/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2015r.
2015 1253 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr VI / 47 / 2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2015 rok
2015 1218 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI / 53/ 2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynarodzenia za inkasa
2015 1217 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI / 46 / 2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy Lipnik na 2015 rok.
2015 1216 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2015r.
2015 347 2015-01-27 Uchwała Uchwała nr V / 27 / 2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2015 rok
2015 348 2015-01-27 Uchwała Uchwała nr V/38/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnik na 2015 rok
2015 30 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/24/2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 r.
2014 3402 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr III/13/ 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 rok
2014 3401 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 rok
2014 3400 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr III / 11 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 rok
2014 3399 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr III /10 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 rok.
2014 3398 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 r.
2014 3368 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr III/7/2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2015 na obszarze Gminy Lipnik
2014 3369 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lipnik
2014 2974 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LI / 417 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 rok
2014 2973 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LI/416/2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 rok.
2014 2972 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LI/415/2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 rok
2014 2807 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr L /410/ 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 września 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
2014 2806 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr L / 405 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 rok
2014 2516 2014-09-17 Uchwała Uchwała nr XLIX / 402 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 11 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 rok
2014 2517 2014-09-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/403/2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 11 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 rok
2014 2341 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/400/2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 rok
2014 2314 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLVII / 398 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 rok
2014 2313 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLVII / 397 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 rok
2014 2312 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/395/2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Lipnik przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 2128 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/394/2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Lipnik przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 2127 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLVI / 391 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 rok
2014 2126 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLVI / 390 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 rok
2014 2125 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLVI / 389 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 rok.
2014 1661 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XLV/379/2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014r.
2014 1662 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XLV / 380 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 rok
2014 1663 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XLV / 381 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 rok
2014 1129 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/376/2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 rok
2014 1128 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/374/2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnik na 2014 rok.
2014 860 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLIII / 370 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 rok
2014 859 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLIII / 369 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2014 rok
2014 617 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XLII/356/2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wielotetniego progamu osłonowego w zakresie dożywiania w ramach pomocy społecznej "Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020."
2014 620 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XLII/362/2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipnik na lata 2014 - 2020„
2014 619 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XLII / 360 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2014 rok
2014 618 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XLII/357/2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 113 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XLI / 350 /2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok.
2013 4475 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XL/348/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 4431 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XL/346/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok.
2013 4432 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XL/347/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok.
2013 4433 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XL /349/ 2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Lipnik na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2013 3958 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX / 342 / 2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok.
2013 3957 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/341/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok.
2013 3956 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/340/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2014 na obszarze Gminy Lipnik
2013 3955 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/339/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/232/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 stycznia 2013r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipnik
2013 3585 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII / 330 / 2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok
2013 3269 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/326/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013rok.
2013 3268 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/325/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok.
2013 3267 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII / 324 / 2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok
2013 3266 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII / 323 / 2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok.
2013 3035 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 311 / 2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok.
2013 2944 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/298/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok.
2013 2945 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/299/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok.
2013 2946 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/301/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lipnik.
2013 2601 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok
2013 2600 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/295/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok
2013 2446 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/269/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku
2013 2445 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/268/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lipnik
2013 2444 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII / 262 /2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok.
2013 2443 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/261/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok
2013 1792 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXII / 256 / 2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok.
2013 1791 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok.
2013 1790 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok.
2013 1456 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/253/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 marca 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2013 1455 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXI / 251 /2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok.
2013 1454 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013r.
2013 1453 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnik na rok 2013.
2013 919 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/232/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipnik.
2013 920 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/233/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok.
2013 545 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIX / 226 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2013 rok
2013 250 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX / 229 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok.
2013 251 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/230/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami w Gminie Lipnik na lata 2013- 2017”
2013 88 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII / 223/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok.
2013 87 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/222/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok.
2013 86 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/221/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012r.
2012 3623 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI / 198 /2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012r. w sprawie podziału gminy Lipnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych każdym okręgu wyborczym.
2012 3624 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI / 199 /2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012r. w sprawie podziału gminy Lipnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3299 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lipnik.
2012 3294 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/203/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok.
2012 3293 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok.
2012 3292 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok.
2012 3295 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012r.
2012 3298 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/210/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2013 na obszarze Gminy Lipnik.
2012 3297 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII / 206 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok.
2012 3296 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012r.
2012 3076 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVi /196/ 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok.
2012 3075 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok.
2012 3074 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok.
2012 3073 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok.
2012 3043 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/184/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 września 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnik.
2012 2638 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku
2012 2637 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
2012 2617 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok
2012 2621 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXV / 183 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok.
2012 2620 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXV/182/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok.
2012 2619 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXV/181/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok.
2012 2618 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok
2012 2402 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkasa
2012 2401 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok
2012 2400 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok
2012 2399 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/ 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok.
2012 2398 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok.
2012 1915 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIII / 164 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012r.
2012 1916 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIII / 165 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012r.
2012 1703 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/155/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok
2012 1702 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI / 154 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok.
2012 1701 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI / 153 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok
2012 1700 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI / 152 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012rok.
2012 1562 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XX/146/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 1561 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XX/145/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok
2012 1563 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XX/147/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok
2012 1565 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XX/149/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 1564 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XX/148/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 1274 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok
2012 1273 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XIX/139/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 1042 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVII/ 136 /2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XVI / 126 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2012 rok
2012 1000 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVIII / 138 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2012 na obszarze Gminy Lipnik.
2012 764 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVI / 126 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2012 rok
2012 652 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XIV / 120 / 2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku zlokalizowanej w Malicach Kościelnych oraz dokonania zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku w części dotyczącej działalności i lokalizacji filii w Malicach Kościelnych.
2012 505 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XV/ 124 / 2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
2012 480 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki: pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipnik
2012 335 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV / 117 / 2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2012 336 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV / 122 / 2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok.
2012 334 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV / 116 / 2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2011 r.
2012 332 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV / 114 / 2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok.
2012 333 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV / 115 / 2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok.