Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 14

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 4251 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy w Kluczewsku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4250 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy w Kluczewsku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 na obszarze Gminy Kluczewsko
2012 3197 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/36/2012 Rady Gminy w Kluczewsku z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Kluczewsko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 3198 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/37/2012 Rady Gminy w Kluczewsku z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Kluczewsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2010 679 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/30/2009 Rady Gminy w Kluczewsku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
2010 568 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/31/2009 Rady Gminy w Kluczewsku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 242 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/25/2009 Rady Gminy w Kluczewsku z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2010 241 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/24/2009 Rady Gminy w Kluczewsku z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kluczewsko na lata 2010-2014
2010 244 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/29/2009 Rady Gminy w Kluczewsku z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 243 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/26/2009 Rady Gminy w Kluczewsku z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszów dzierżawnych na terenie gminy Kluczewsko
2009 4068 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/23/2009 Rady Gminy w Kluczewsku z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych
2009 4067 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/22/2009 Rady Gminy w Kluczewsku z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości
2009 922 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/28/2008 Rady Gminy w Kluczewsku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok
2009 914 2009-04-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/29/2008 Rady Gminy w Kluczewsku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok