Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 388

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5061 2019-12-10 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 4714 2019-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych
2019 4713 2019-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2019 4710 2019-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/102/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 r.
2019 4712 2019-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2019 4711 2019-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 4715 2019-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 4325 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr XV/92/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 4256 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XV/97/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Klimontów
2019 3968 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3904 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr VI/40/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Klimontów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 3666 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3576 2019-09-17 Uchwała Uchwała nr XII/82/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3196 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/78/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3104 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy Klimontów
2019 2925 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr X/70/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 2731 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/73/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr VII/43/19 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Klimontów
2019 2732 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr VIII/52/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2019 2733 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/75/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego
2019 2734 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/76/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli i określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2019 2735 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr X/77/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 2264 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr IX/58/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 2254 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 2253 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr IX/62/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Klimontowie i ustalenia statutu
2019 2252 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Klimontów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2251 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr IX/60/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr II/12/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu targowiska w Klimontowie
2019 1899 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 1710 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2019 1709 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2019 1708 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał
2019 1089 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/39/19 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 957 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr VII/47/19 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2019 956 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr VII/45/19 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Klimontów za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym
2019 955 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr VII/43/19 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Klimontów
2019 529 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 517 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/28/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2019 516 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/27/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Klimontów na 2019 rok
2019 519 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/32/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 518 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/31/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
2018 4615 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 4417 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
2018 4416 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych
2018 4415 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2018 4418 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLVIII/341/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Klimontów na lata 2017 - 2020"
2018 4412 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r.
2018 4414 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.
2018 4413 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.
2018 4329 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 4328 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu targowiska w Klimontowie
2018 4327 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 4006 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr LIX/426/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 3862 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr LIX/429/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/417/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Beradz
2018 3812 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/421/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 3510 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr LVII/415/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 3344 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr LVII/419/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 września 2018 r. wsprawie zmian w uchwale Nr L/353/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 lutego 2018 r. w  sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania dla publicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Klimontów
2018 3343 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr LVII/418/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy Klimontów dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2018 3342 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr LVII/417/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Beradz
2018 3125 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LVI/404/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 3113 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LVI/407/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy
2018 3112 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LVI/406/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXII/147/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Klimontowie
2018 3115 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LVI/409/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Klimontów
2018 3114 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LVI/408/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLVIII/341/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Klimontów na lata 2017-2020"
2018 2797 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr LV/399/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 2604 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr LIII/390/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli i określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2018 2556 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LIV/395/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 2436 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LIII/384/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 2340 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LIV/397/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr LII/376/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 2338 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LIII/388/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Klimontów
2018 2339 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr LIII/389/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Klimontów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2039 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr LII/371/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 2025 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr LII/375/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr LI/366/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez gminę przedszkolu oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
2018 2026 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr LII/376/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 1596 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LI/361/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 1594 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LI/359/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Klimontów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdnym okręgu wyborczym
2018 1593 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LI/358/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2018 1591 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LI/356/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Klimontów
2018 1592 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LI/357/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr L/349/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Klimontów konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Klimontów
2018 1598 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LI/367/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr L/353/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania dla publicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Klimontów
2018 1599 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LI/368/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Klimontów
2018 1595 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LI/360/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Klimontów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1597 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LI/366/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez gminę przedszkolu oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
2018 962 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr L/351/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 961 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr L/350/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 lutego 2018 r. zmian w Statucie Gminy Klimontów
2018 964 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr L/354/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr VI/40/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Klimontów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 963 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr L/353/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania dla publicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Klimontów
2018 960 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr L/349/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Klimontów konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Klimontów
2018 394 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/344/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 354 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/334/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2018 rok
2018 351 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/336/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2018 217 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/341/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Klimontów na lata 2017 - 2020"
2018 154 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/339/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
2017 4157 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/332/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 3923 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/326/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 3674 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/320/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.
2017 3676 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/322/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.
2017 3675 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/321/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.
2017 3669 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/317/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 3673 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/325/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych
2017 3672 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/324/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2017 3671 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/331/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej
2017 3670 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/323/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 3474 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/315/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 3231 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/305/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 3169 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XLII/299/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 3002 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XLII/304/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXII/218/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2017 3001 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XLII/302/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2017 2940 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XLI/292/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2941 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XLI/297/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/177/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Klimontów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2017 2942 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XLI/298/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/193/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Klimontów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 2452 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XL/289/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2395 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/283/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/243/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2017 2394 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/281/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2280 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/271/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2281 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/274/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXII/147/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Klimontowie
2017 1785 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/260/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr IX/54/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2017 1784 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 1786 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/263/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie regulaminu korzystania ze stadionu gminnego w Klimontowie
2017 1787 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Klimontów jest organem prowadzącym
2017 1788 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/266/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej, zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, liczby punktów za każde kryterium, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów
2017 1620 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/256/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXII/218/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2017 1590 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 1033 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 1031 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/242/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1032 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/244/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr VI/40/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Klimontów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2017 810 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/238/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 809 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/237/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXII/218/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2017 808 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie
2017 807 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/235/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonym przez Gminę Klimontów Publicznym Przedszkolu i określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat
2017 806 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania dla publicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Klimontów
2017 337 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr IX/54/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2017 336 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 335 2017-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXXIII/224/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2017 rok
2016 4048 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2016 4047 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3879 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 3877 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/211/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.
2016 3878 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
2016 3876 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 r.
2016 3880 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2016 3881 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych
2016 3435 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3148 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XXX/201/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2999 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 2998 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2829 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2830 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXII/147/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Klimontowie
2016 2831 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2548 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2392 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XXV/173/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr IX/54/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2016 2391 2016-07-27 Uchwała Uchwała nr XXV/171/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2223 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2224 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr XX/128/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Klimontów jest organem prowadzącym
2016 2225 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy
2016 1902 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1786 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr XV/132/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach i nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Klimontów
2016 1606 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XXII/144/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1607 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XXII/146/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/140/16 Rady Gminy w Klimonmtowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania dla publicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Klimontów
2016 1608 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XXII/147/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Klimontowie
2016 1277 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XXI/140/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania dla publicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Klimontów
2016 1276 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XXI/136/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 785 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XX/124/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 786 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XX/128/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Klimontów jest organem prowadzącym
2016 360 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIX/121/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 317 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2016 r.
2016 315 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 147 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr VI/40/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Klimontów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 146 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr XVII/98/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
2015 4133 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/109/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3987 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/102/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3989 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/105/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr VI/40/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Klimontów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 3988 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII/104/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
2015 3786 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVII/101/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych
2015 3785 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVII/100/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2015 3781 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVII/96/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 r.
2015 3782 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVII/97/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.
2015 3783 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVII/98/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
2015 3784 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVII/99/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3335 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/94/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3037 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr XV/91/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 16 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3026 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr XIV/90/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr VI/40/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Klimontów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 3025 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr XIV/89/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIV/125/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2015 2949 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XIV/82/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2491 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr XIII/72/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2341 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr XII/70/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2340 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr XII/68/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2015 2135 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XI/66/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr IX/54/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 2134 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XI/64/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 1643 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr IX/55/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
2015 1642 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr IX/54/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenuia za inkaso
2015 1644 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr IX/58/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie gminy Klimontów
2015 1641 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr IX/51/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 1084 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VII/43/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 868 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/40/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Klimontów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 867 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/39/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Klimontowie
2015 866 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/31/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 526 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr V/25/15 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 308 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/22/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2015 r.
2015 307 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/19/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2015 292 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/17/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 3592 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.
2014 3594 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr III/12/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2015 r., terminu płatności, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2014 3597 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr III/15/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2014 3596 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr III/14/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych
2014 3595 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr III/13/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 3593 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr III/11/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomści na 2015 r.
2014 3468 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/8/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 3342 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/422/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2955 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/417/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2954 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/416/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
2014 2953 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/415/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Klimontów
2014 2786 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr XLII/409/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 września 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2014 2767 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLII/407/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2768 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLII/413/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 września 2014r. w sprawie warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozowjowi sportu w gminie Klimontów
2014 2727 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XLI/403/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2726 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XL/399/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2390 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/394/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2174 2014-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/392/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2089 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/391/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2014 2088 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/389/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIV/366/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 2087 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/386/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXXVI/275/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2086 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/384/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2085 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/275/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 8 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 1586 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/370/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 1138 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/355/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 3 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 1090 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/366/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 3 marca 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 1091 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/367/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 3 marca 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze stadionu sportowego w Klimontowie w czasie trwania imprezy sportowej, rozrywkowej i kulturalnej
2014 1089 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/363/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 3 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale Nr VIII/61/11
2014 1088 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/361/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 3 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXV/257/13
2014 654 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/352/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 435 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/343/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2014 rok
2014 385 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/351/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIV/123/12
2014 384 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/350/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie zmian w uchwale Nr VI/46/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2014 383 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/349/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola
2014 382 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/340/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2014 381 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/335/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 4409 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/339/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale Nr VIII/61/11
2013 4408 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/337/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
2013 4381 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/327/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2013 4380 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/326/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych
2013 4379 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/325/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2014 r., terminu płatności, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 4378 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/324/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 4377 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/323/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomści na 2014 r.
2013 4376 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/322/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.
2013 3943 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXX/304/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 3570 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/284/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 3537 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/295/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 3536 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/294/2013 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 września 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Klimontów publicznym przedszkolu i określenia warunków zwolnienia z tych opłat
2013 3539 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/300/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII/272/13
2013 3538 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/297/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 września 2013r. w sprawie wzniesienia pomnika
2013 3278 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 281/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII/275/13
2013 3279 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/289/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie pomnika przyrody
2013 2972 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/272/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na nagrody stanowiacych co najmniej 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych
2013 2971 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/271/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Klimontów
2013 2970 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/266/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 2975 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/275/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Klimontów
2013 2974 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/274/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Klimontów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2013 2973 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/273/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych, gimnazjów prowadzonych przez gminę Klimontów oraz określenia granic ich obwodów
2013 2435 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/261/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkola
2013 2434 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/258/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 2281 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXV/257/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu targowiska w Klimontowie
2013 2280 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXV/253/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 1554 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/224/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 1493 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/219/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2013 1492 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXII/201/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2013 rok
2013 1471 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXII/198/12 Rady Gminy w Klimontowie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2013 1472 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/208/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
2013 1473 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/222/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIV/123/12 dotycząca określenia przystanków komunikacyjnych
2013 309 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXI/191/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie
2013 51 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXI/193/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Klimontów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 3950 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXI/189/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działaności pożytku publicznego na 2013 rok
2012 3949 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXI/179/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 3948 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/177/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Klimontów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 3947 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/175/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 3946 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XIX/169/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 3945 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XIX/167/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 września 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Klimontów na lata 2013 - 2016"
2012 3944 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/160/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIV/123/12
2012 3837 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/188/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji podatkowych do Agencji Nieruchomości Rolnych
2012 3836 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/187/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 3835 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/186/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2012 3834 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/185/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych
2012 3833 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/184/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3832 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/183/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2013 r., terminu płatności, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 3831 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXi/182/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
2012 3830 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/181/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013r.
2012 2758 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/158/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2312 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XV/132/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach i nieruchomościach gruntowych stanowiących
2012 2313 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XVII/156/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 2292 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XV/133/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 2293 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XV/134/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 2294 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XVI/146/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 1492 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XIV/127/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie gminy Klimontów w 2012 roku
2012 1491 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XIV/126/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXX/227/09
2012 1490 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XIV/125/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2012 1489 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XIV/124/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy Klimontów
2012 1488 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XIV/123/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Klimontów, udostępnionych dla operatrów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2012 1487 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XIV/121/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012 - 2016 i zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skłąd mieszkaniowego zasobu gminy
2012 1485 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XIV/119/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 1152 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XIII/112/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia górnej stawki oplaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomosci za usługi wykonywane w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
2012 1103 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIII/110/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia wysokosci ekwwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2012 1102 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIII/106/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012
2012 1058 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XII/104/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 r.
2012 285 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XI/92/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2011 r.
2012 284 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XI/88/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok
2011 3754 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/84/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2012 r., terminu płatności, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 3753 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/83/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 3752 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/82/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 3757 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/87/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2011 3756 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/86/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych
2011 3755 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/85/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny żyta do celów podatku rolnego na 2012 r.
2011 3070 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr IX/68/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 3069 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr IX/66/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty zapłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny a takze wskazania organów i osób do tego upoważnionych
2011 3071 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr IX/71/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Klimontów
2011 3073 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/81/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2011 r.
2011 3072 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/75/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr XI/121/04
2011 2986 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr VIII/60/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 2987 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr VIII/61/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonownia
2011 2988 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr VIII/62/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Klimontów a takze wysokości opłat za świadczenia udzielane przez te przedszkola w czasie przekraczającym ustalony wymiar zajęć bezpłatnych
2011 1906 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VI/42/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze śrokdów specjalnego funduszu na nagrody stanowiacych co najmniej 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych
2011 1907 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VI/53/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 1510 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr V/34/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole prowadzone przez Gminę Klimontów
2011 1509 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Klimontów
2011 1511 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr V/35/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXVII/286/10
2011 1513 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr V/39/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 1512 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr V/37/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIX/272/06
2011 1215 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2011 rok
2011 905 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2011 904 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr III/10/10
2011 907 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomści za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2011 906 2011-04-04 Uchwała Uchwała nr IV/25/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych
2011 625 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie okrślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2011 624 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2011 r.
2011 629 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/17/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
2011 628 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2011 627 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustaelnia wysokości stawek opłaty targowej na 2011 r. , terminu płatności, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 626 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia podatku od środków transportowych na 2011 r.
2011 197 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr II/8/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2011 111 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/342/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2011 109 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/330/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pozytku publicznego na 2011 rok
2011 110 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/331/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXV/269/10
2010 3244 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/319/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 22 września 2010r. w sprawie pominka przyrody
2010 3245 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/327/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3246 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/329/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 7 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3028 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLI/313/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2852 2010-10-20 uchwala Uchwala nr XXXIX/294/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie określenia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego "Moje Boisko - Orlik 2012"
2010 2853 2010-10-20 uchwala Uchwala nr XXXIX/302/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżcie gminy na 2010 r.
2010 2854 2010-10-20 uchwala Uchwala nr XL/309/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 1817 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/286/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia trybu trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 1816 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/284/2010 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Klimontów
2010 1159 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/283/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 1157 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/275/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli mieruchomości
2010 1158 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/276/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 1108 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr Nr XXXV/269/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Klimontów
2010 963 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/261/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2010 rok
2010 557 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2010 558 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIV/258/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIII/238/09
2010 342 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIV/257/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 4191 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/236/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2010 r.
2009 4198 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/246/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2009 4194 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/239/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokosći stawek opłaty targowej na 2010 r., terminu płatności, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2009 4196 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/241/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych
2009 4193 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/238/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od śrokdów transportowych na 2010 r.
2009 4192 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/237/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 4195 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/240/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2009 4197 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2009 r.
2009 3371 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 18 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2009 3163 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXX/230/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3162 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXX/227/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Klimontów
2009 2743 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 czerwca 2009r. sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego
2009 2744 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Klimontów w ramach pomocy społecznej
2009 2742 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2540 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 15 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2487 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 11 maja 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r. i udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Klimontów
2009 2462 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
2009 2161 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 13 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2009 2159 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/211/2009 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 12 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXV/191/09
2009 2160 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/212/2009 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Klimontów
2009 2156 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXV/184/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Klimontów
2009 2157 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na nagrody stanowiących co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych
2009 2158 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/208/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXV/184/09
2009 1566 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV/192/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 12 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2009 rok
2009 1209 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXV/186/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2009 1210 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXV/191/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2009 1208 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXV/185/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2009 820 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/08 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r
2009 819 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/08 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2009 372 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/08 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 169 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/08 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII/162/08
2009 125 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXI/157/08 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w uchwale Nr XX/156/08