Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 366

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2906 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/85/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2019 2691 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/84/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kije na lata 2019-2024
2019 2690 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/83/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kije
2019 2692 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/86/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/58/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kije
2019 2694 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X/91/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2693 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/87/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania uczniom rocznego stypendium naukowego im. Ks. prof. Józefa Kudasiewicza ze środków Gminy Kije
2019 2395 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/78/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 2394 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/77/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr V/27/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania uczniom rocznego stypendium naukowego im. Ks. prof. Józefa Kudasiewicza ze środków Gminy Kije
2019 2081 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/67/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kije oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 2082 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/71/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Kije, zabudowanych na cele mieszkaniowe.
2019 2083 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/72/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1593 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/56/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kije w 2019 roku”
2019 1594 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/57/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2019 1592 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/55/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1595 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/58/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kije
2019 1598 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/63/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków w formie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1597 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/62/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów,określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1596 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/60/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1189 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/27/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania uczniom rocznego stypendium naukowego im. Ks. prof. Józefa Kudasiewicza ze środków Gminy Kije
2019 1134 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kije Gmina Kije
2019 1133 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Janów Gmina Kije
2019 1135 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kliszów Gmina Kije
2019 1137 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lipnik Gmina Kije
2019 1136 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kokot Gmina Kije
2019 1132 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Hajdaszek Gmina Kije
2019 1128 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czechów Gmina Kije
2019 1127 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/29/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Borczyn Gmina Kije
2019 1129 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gartatowice Gmina Kije
2019 1131 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Górki Gmina Kije
2019 1130 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gołuchów Gmina Kije
2019 1145 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wymysłów Gmina Kije
2019 1144 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/46/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wola Żydowska Gmina Kije
2019 1146 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/48/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żydówek Gmina Kije
2019 1148 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/51/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 1147 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/50/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1143 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/45/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Włoszczowice Gmina Kije
2019 1139 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Samostrzałów Gmina Kije
2019 1138 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rębów Gmina Kije
2019 1140 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stawiany Gmina Kije
2019 1142 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/44/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wierzbica Gmina Kije
2019 1141 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Umianowice Gmina Kije
2019 692 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/21/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kije
2019 691 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/20/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Kije miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2019 693 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/24/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kije na 2019 rok
2019 695 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 694 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/25/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kije”
2019 40 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 39 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2019 38 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 37 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/10/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4197 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/6/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 3616 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLI/304/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3489 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XL/299/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3377 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XL/303/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/243/2017 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Kije
2018 3376 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XL/297/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany w nazwie Gminnej Biblioteki Publicznej imienia Wiesława Myśliwskiego w Kijach oraz wprowadzenia zmian w Statucie
2018 3144 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/278/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 7 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije
2018 3019 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Kije miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3020 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/289/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kije
2018 3021 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/291/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kije
2018 2891 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/287/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/185/2013 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Kije, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Kije, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki za korzystanie z tych przystanków
2018 2892 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/294/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2233 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/276/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1809 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/274/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1155 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/271/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kije na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1154 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/270/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kije na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1151 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/265/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kije w 2018 roku”
2018 1152 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/266/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1153 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/243/2017 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Kije, Gmina Kije
2018 753 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV259/18 Rady Gminy w Kijach z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 754 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/264/2018 Rady Gminy w Kijach z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2018 22 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/257/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3945 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kije na 2018 rok
2017 3946 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2017 3467 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/247/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3466 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/192/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 3425 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/246/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kije.
2017 3426 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/248/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 3427 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2974 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXX/243/2017 Rady Gminy w Kijach z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Kije, Gmina Kije
2017 2876 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2311 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/229/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije, obejmującej obszar w granicach administracyjnych sołectwa Umianowice
2017 2270 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/237/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu
2017 2228 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/235/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1968 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1761 2017-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/224/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1089 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXV/221/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/185/13 z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Kije, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Kije, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2017 1088 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXV/219/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1087 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXV/218/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2017 1086 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXV/215/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1085 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXV/213/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kije w 2017 roku”
2017 901 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/206/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 599 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXII/203/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach
2017 598 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXII/202/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/56/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 12 października 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkola Publiczne prowadzone przez Gminę Kije.
2017 597 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXII/201/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Górki, Gmina Kije
2017 596 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXII/197/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kije na 2017 rok
2017 245 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/193/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3974 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XIX/181/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3973 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XIX/179/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/101/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 14 marca 2012r. dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 3753 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XIX/184/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3752 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XIX/183/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 3405 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XV/147/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije, obejmującej obszar w granicach administracyjnych sołectwa Wierzbica
2016 3353 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr VIII/98/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 21 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije, obejmującej obszar w granicach administracyjnych sołectwa Kliszów
2016 3355 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/141/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije, obejmującej obszar w granicach administracyjnych sołectwa Hajdaszek
2016 3080 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XVII/170/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 3 października 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kije
2016 2989 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XVII/167/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 3 października 2016r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kije”
2016 2988 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XVII/165/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 3 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2696 2016-09-05 Uchwała Uchwała nr XVI/159/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie pomocy de minimis w zakresie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości oraz przyjęcia ,,Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w nowo wybudowanych budynkach lub ich częściach oraz budowlach, które zostały oddane do użytkowania po dniu 1 stycznia 2015 roku
2016 2695 2016-09-05 Uchwała Uchwała nr XVI/157/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1846 2016-06-15 Uchwała Uchwała nr XV/148/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie pomocy de minimis w zakresie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości oraz przyjęcia ,,Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w nowo wybudowanych budynkach lub ich częściach oraz budowlach, które zostały oddane do użytkowania po dniu 1 stycznia 2015 roku
2016 1844 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XV/154/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 1843 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XV/153/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kije”.
2016 1842 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr XV/149/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1321 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XIII/139/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 719 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XII/138/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach
2016 718 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XII/136/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 347 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XI/130/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kije na 2016 rok
2016 11 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr X/121/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 12 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr X/122/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2016 13 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr X/128/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3520 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr IX/104/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Kijach
2015 3521 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr IX/109/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3464 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/108/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3461 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/105/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3463 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/107/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 3462 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/106/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3027 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr VIII/102/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2471 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr VII/88/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2012 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/74/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2015 2013 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/75/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 2010 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/72/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Kije, na których powstają odpady komunalne
2015 2011 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/73/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kije”.
2015 2016 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/80/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Gminy Kije
2015 2017 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/82/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2014 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/76/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kije.
2015 2015 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/77/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1463 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/66/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 985 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/50/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/19/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Górki, Gmina Kije
2015 984 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/49/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/18/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gołuchów, Gmina Kije
2015 986 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/51/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/20/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Hajdaszek, Gmina Kije
2015 988 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/53/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/22/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kije, Gmina Kije
2015 987 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/52/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/21/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Janów, Gmina Kije
2015 983 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/48/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/17/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gartatowice, Gmina Kije
2015 979 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/39/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 978 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/38/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kije w 2015 roku”.
2015 980 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/42/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 982 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/47/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czechów, Gmina Kije
2015 981 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/46/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/15/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Borczyn, Gmina Kije
2015 989 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/54/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/23/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kliszów, Gmina Kije
2015 997 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/62/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/31/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Włoszczowice, Gmina Kije
2015 996 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/61/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/30/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wierzbica, Gmina Kije
2015 998 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/63/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/32/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wola Żydowska, Gmina Kije
2015 1000 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/65/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/34/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żydówek, Gmina Kije
2015 999 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/64/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/33/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wymysłów, Gmina Kije
2015 995 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/60/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/29/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Umianowice, Gmina Kije
2015 991 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/56/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/25/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lipnik, Gmina Kije
2015 990 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/55/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/24/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kokot, Gmina Kije
2015 992 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/57/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/26/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rębów, Gmina Kije
2015 994 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/59/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/28/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stawiany, Gmina Kije
2015 993 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/58/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/27/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Samostrzałów, Gmina Kije
2015 69 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/34/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żydówek Gmina Kije.
2015 68 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/33/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wymysłów Gmina Kije.
2015 67 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/32/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wola Żydowska Gmina Kije.
2015 66 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/31/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Włoszczowice Gmina Kije.
2015 65 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/30/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wierzbica Gmina Kije.
2015 64 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/29/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Umianowice Gmina Kije.
2015 63 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/28/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stawiany Gmina Kije.
2015 62 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/27/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Samostrzałów Gmina Kije.
2015 61 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/26/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rębów Gmina Kije.
2015 60 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/25/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lipnik Gmina Kije.
2015 59 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/24/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kokot Gmina Kije.
2015 58 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/23/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kliszów Gmina Kije.
2015 57 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/22/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kije Gmina Kije.
2015 56 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/21/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Janów Gmina Kije.
2015 55 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/20/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Hajdaszek Gmina Kije.
2015 54 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/19/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Górki Gmina Kije.
2015 53 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/18/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gołuchów Gmina Kije.
2015 52 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/17/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gartatowice Gmina Kije.
2015 51 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/16/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czechów Gmina Kije.
2015 50 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/15/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Borczyn Gmina Kije.
2015 49 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/11/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kije na 2015 rok
2015 48 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/8/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3501 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/5/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3201 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/317/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 października 2014r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach
2014 3001 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/326/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 3000 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/324/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2999 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/321/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2619 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/310/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2295 2014-08-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/297/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2071 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XLV/293/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1855 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/282/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1609 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr XLII/280/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1453 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XLI/274/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1452 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XLI/273/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1247 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XL/267/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kije w 2014 roku”.
2014 1127 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XL/269/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 857 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/263/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 856 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/259/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/53/03 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 kwietnia 2003r w sprawie nadania statutu Zespołowi Placówek Oświatowych w Kijach oraz ogłoszenia tekstu jednolitego
2014 855 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/235/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 20 listopada 2013 r
2014 854 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/257/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Kije dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2014 853 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kije
2014 409 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 408 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 stycznia 2014r. ww sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 407 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 406 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 405 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/248/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kije na 2014 rok
2014 73 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/245/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 74 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/249/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy w Kijach Nr V/57/03 z dnia 23 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Kije
2013 4426 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/242/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 4385 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/240/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 4384 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 4322 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/244/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/185/13 z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Kije, których właścicielem lub zarządzjącym jest gmina Kije, warunków i zasad korzystania z nich, oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2013 4304 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2013 3933 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/237/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 3932 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie regulaminu określajacego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kije.
2013 3542 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 9 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3019 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2860 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 16 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije obszaru w granicach administracyjnych sołectwa Górki
2013 2654 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/217/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2653 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/213/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie warunków i trybu przyznawania uczniom rocznego stypendium naukowego im. Ks. prof. Józefa Kudasiewicza ze środków Gminy Kije.
2013 2652 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/212/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/185/13 z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Kije, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Kije, warunków i zasad korzystania z nich, oraz stawki za korzystanie z tych przystanków.
2013 2523 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 16 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije obszaru w granicach administracyjnych sołectwa Kije.
2013 2300 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/185/13 z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Kije, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Kije, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2013 2011 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1547 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1546 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1545 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kije.
2013 1544 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1543 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 1542 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kije”.
2013 1230 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Kije, których właścicielem lub zarządzjącym jest gmina Kije, warunków i zasad korzystania z nich, oraz stawki za korzystanie z tych przystanków.
2013 1229 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXV/182/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1232 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/188/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1231 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/186/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kije”.
2013 1119 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXV/181/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/82/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2011 r.
2013 718 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kije na 2013 rok
2013 563 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije obszaru w granicach administracyjnych sołectwa Górki.
2013 484 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 483 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kije”.
2013 389 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013 286 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/180/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/153/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 listopada 2012 r.
2013 70 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 3910 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXII/155/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 3911 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXII/158/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Kije na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3849 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kije.
2012 3848 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3847 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2012 3771 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXII/154/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 3770 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXII/153/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3714 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/159/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy w Kijach Nr V/57/03 z dnia 23 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Kije.
2012 3166 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/150/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Kije na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3165 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr Nr XXI/149/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy w Kijach Nr LIII/263/10 z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kije
2012 2949 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXI/152/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2841 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XX/136/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2454 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XIX/133/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2090 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2024 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2012 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 maja 2012r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury „KASZTELANIA” i nadania statutu tej instytucji
2012 2000 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XVII/130/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1792 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XVI/117/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach
2012 1724 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XVI/124/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1532 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr XV/116/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1501 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XIV/114/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1255 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XIII/107/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 14 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kije oraz jej jednostkom organizacyjnym
2012 1213 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIII/108/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1212 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIII/105/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmiany stawek procentowych opłaty adiacenckiej
2012 1211 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIII/101/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 14 marca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2012 1210 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIII/100/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg publicznych gminnych niektórych dróg dojazdowych na terenie Gminy Kije oraz ustalenia ich przebiegu.
2012 1209 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIII/99/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/246/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 24 lutego 2010r.
2012 1208 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr Nr XIII/98/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/82/11 Rady Gminy w Kijach z 29 grudnia 2011r.
2012 998 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XII/89/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kije na 2012 rok
2012 997 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XII/87/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie opłaty targowej
2012 996 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XII/83/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 747 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XII/82/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składnikow wynagrodzenia
2012 742 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XII/91/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2012 627 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr Nr XI/80/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije
2012 628 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XII/94/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XI/80/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia zmiany planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije.
2012 323 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XI/78/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3821 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XI/72/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 3822 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XI/73/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 3819 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XI/70/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3820 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XI/71/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 3825 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XI/76/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3826 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XI/77/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dotyczących nieruchomości będących w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych.
2011 3823 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XI/74/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012.
2011 3824 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XI/75/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
2011 3804 2011-12-19 Uchwała Uchwała nr X/56/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 12 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkola Publiczne prowadzone przez Gminę Kije
2011 3805 2011-12-19 Uchwała Uchwała nr X/59/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 12 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3092 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr IX/50/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2607 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VII/46/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2608 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VIII/48/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2201 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VI/41/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1644 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Filialnej we Włoszczowicach.
2011 1643 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr V/23/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2016.
2011 1645 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2011 1647 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr V/31/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kije
2011 1646 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1105 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kije.
2011 1106 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/83/07 Rady Gminy w Kijach z dnia 19 grudnia 2007 roku w spawie uchwalenia wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007 – 2013
2011 1107 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kije na 2011 rok
2011 754 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 755 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/219/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 listopada 2009r.
2011 756 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kijach
2011 250 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr II/6/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3622 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LVII/298/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Kije w ramach inicjatywy lokalnej
2010 3621 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LVII/296/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3524 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LVI/288/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3525 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LVI/292/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2010 3126 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LV/284/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 15 września 2010r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy w Kijach Nr V/57/03 z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Kije.
2010 3125 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LV/283/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 15 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2531 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr LIV/277/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, drogi Nr 327026T w Woli Żydowskiej.
2010 2529 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr LIV/272/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kije
2010 2530 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr LIV/276/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2323 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LIII/261/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach
2010 2322 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LIII/260/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2324 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LIII/262/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 2326 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LIII/266/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, drogi Nr 327026T w Woli Żydowskiej.
2010 2325 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LIII/263/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kije
2010 1795 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr L/254/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1654 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr L/253/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Kije na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Kijach .
2010 1356 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/246/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Kije.
2010 1355 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/245/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Kije
2010 1358 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/249/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 marca 2010r. w sprawie podziałów środków wyodrębnionych w budżecie organu prowadzącego szkoły na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Zespole Placówek Oświatowych w Kijach.
2010 1357 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/247/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 900 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/239/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kije z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010.
2010 901 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/240/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2010 902 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/244/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/83/07 Rady Gminy w Kijach z dnia 19 grudnia 2007 roku w spawie uchwalenia wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007 – 2013
2010 893 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/250/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
2010 883 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XLV/228/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kije na 2010 rok
2010 458 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/227/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 462 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/236/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają w upływem roku budżetowego
2010 459 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XLV/229/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 461 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/234/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 460 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XLV/231/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/83/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007 - 2013
2010 2 2010-01-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/218/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 3 2010-01-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/219/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 5 2010-01-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/226/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 4 2010-01-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/220/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 3983 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/216/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 21 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3982 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/215/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 21 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Kijach Nr XXXIV/178/09 z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowych zasad przyznawania wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 3378 2009-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/197/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3338 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XL/194/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 9 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3154 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/193/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3040 2009-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/192/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 13 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2612 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/188/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy w Kijach Nr XVI/133/04 z dnia 30 września 2004r w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach
2009 2613 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/189/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2562 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/186/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/83/07 Rady Gminy w Kijach z dnia 19 grudnia 2007r.
2009 2420 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/183/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 20 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2115 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/181/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2114 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2009 2113 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1928 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/174/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/83/07 Rady Gminy w Kijach z dnia 19 grudnia 2007r.
2009 1927 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1429 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/164/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1428 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/158/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kije oraz warunki ich przyznania
2009 1072 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/150/08 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kije na 2009 rok
2009 1068 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXX/157/08 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2009 1067 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/153/08 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/255/06 Rady Gminy w Kijach z dnia 2 października 2006 roku w sprawie utworzenia Zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kijach z siedzibą w Kliszowie i nadania statutu
2009 1066 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/151/08 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2009 951 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/08 Rady Gminy w Kijach z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 952 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/08 Rady Gminy w Kijach z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/145/08 Rady Gminy w Kijach Z dnia 19 listopada 2008r.
2009 818 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/08 Rady Gminy w Kijach z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 259 2009-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/08 Rady Gminy w Kijach z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok
2009 260 2009-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/08 Rady Gminy w Kijach z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/83/07 Rady Gminy w Kijach z dnia 19 grudnia 2007r.
2009 256 2009-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/08 Rady Gminy w Kijach z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 258 2009-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/08 Rady Gminy w Kijach z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXIV/232/06 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kije na lata 2006-2016
2009 257 2009-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/138/08 Rady Gminy w Kijach z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy w Kijach Nr XVI/133/04 z dnia 30 września 2004r w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach
2009 251 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/152/08 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości