Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 273

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 3738 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/366/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 2 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw na terenie Gminy Gowarczów
2018 3737 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/365/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 2 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gowarczów
2018 3736 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/361/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 2 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gowarczów
2018 3735 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/359/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 2969 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/358/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok
2018 2968 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/356/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 2970 2018-08-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gowarczowie
2018 2646 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/353/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2018 2645 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/351/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 2302 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XLV/348/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 2270 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr XLV/350/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gowarczowie
2018 2259 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/332/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Gowarczowie przy Szkole Podstawowej w Gowarczowie oraz Punktu Przedszkolnego w Kamiennej Woli przy Szkole Podstawowej w Gowarczowie, Filia w Kamiennej Woli.
2018 2187 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/342/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 1946 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/337/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 1707 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLII/330/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gowarczów w 2018 roku
2018 1706 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLII/328/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 1709 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLII/333/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXI/236/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 1708 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XLII/331/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gowarczów
2018 1399 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/335/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gowarczów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1398 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLII/334/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gowarczów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1044 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLI/325/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gowarczów
2018 1043 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLI/322/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 587 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/320/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/18/2003 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania statutów dla jednostek pomocniczych gminy
2018 586 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/319/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/18/2003 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania statutów dla jednostek pomocniczych gminy
2018 585 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/318/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/18/2003 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania statutów dla jednostek pomocniczych gminy
2018 584 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/317/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/18/2003 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania statutów dla jednostek pomocniczych gminy
2018 583 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/316/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/18/2003 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania statutów dla jednostek pomocniczych gminy
2018 582 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/315/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/18/2003 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania statutów dla jednostek pomocniczych gminy
2018 581 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/314/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/18/2003 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania statutów dla jednostek pomocniczych gminy
2018 580 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/313/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/18/2003 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania statutów dla jednostek pomocniczych gminy
2018 579 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/312/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/18/2003 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania statutów dla jednostek pomocniczych gminy
2018 578 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/311/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/18/2003 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania statutów dla jednostek pomocniczych gminy
2018 577 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/310/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/18/2003 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania statutów dla jednostek pomocniczych gminy
2018 576 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/309/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/18/2003 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania statutów dla jednostek pomocniczych gminy
2018 575 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/308/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/18/2003 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania statutów dla jednostek pomocniczych gminy
2018 574 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/307/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/18/2003 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania statutów dla jednostek pomocniczych gminy
2018 573 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/306/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/18/2003 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania statutów dla jednostek pomocniczych gminy
2018 572 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/305/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/18/2003 Rady Gminy Gowarczów z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania statutów dla jednostek pomocniczych gminy
2018 571 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/302/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/43/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gowarczów
2018 570 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/300/2018 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
2018 313 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/289/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gowarczów na 2018 rok
2018 290 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/293 /2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 289 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gowarczowie
2018 288 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2018 291 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/298/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla nieruchomości będących we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
2017 4021 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 3786 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/285/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXVI/275/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 3785 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/284/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXVI/274/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 3784 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/282/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gowarczów
2017 3783 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/278/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 3394 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/273/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Gowarczów”
2017 3395 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/274/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 3396 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/275/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 3393 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/271/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 2961 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 2962 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/101/2012 Rady Gminy Gowarczów z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Gowarczów
2017 2691 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 2692 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/264/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Gowarczów
2017 2677 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXI/235/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gowarczów w 2017 roku
2017 2676 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/261/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Gowarczów
2017 2675 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci i sztandaru Gminy Gowarczów oraz zasad ich używania
2017 2080 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
2017 2049 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/251/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 2048 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gowarczów za 2016 rok
2017 2050 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/253/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2017 2052 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/255/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXII/63/87 Gminnej Rady Narodowej w Gowarczowie z dnia 25 czerwca 1987 roku w sprawie nadania nazw ulic we wsi Gowarczów i Bębnów
2017 2051 2017-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/254/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczególnych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Gowarczów oraz jej jednostkom organizacyjnym
2017 1722 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Bębnów Gmina Gowarczów
2017 1721 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 1431 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 1432 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/235/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gowarczów w 2017 roku
2017 1433 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 956 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/228/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 754 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/226/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 653 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/218/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXV/181/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 622 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/214/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
2017 623 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/29/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 marca 2015roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie.
2017 624 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/217/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 293 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Gowarczów podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2017 292 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2017 291 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gowarczów na 2017 rok
2016 4059 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/198/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, oraz trybu ich pobierania
2016 4061 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie upoważnienia kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Gowarczów do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
2016 4060 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/199/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie upoważnienia kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Gowarczów do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2016 4058 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gowarczów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2016 4057 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 4056 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 4019 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4018 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 3900 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wzorów formularzy
2016 3899 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 3898 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
2016 3420 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/181/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 3418 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/178/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 3419 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 26 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIII/166/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2754 2016-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr VII/34/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego , podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2753 2016-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2752 2016-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXV/179/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gowarczów
2016 2749 2016-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej gminy Gowarczów pod nazwą Obsługa Ekonomiczno-Administracyjna Szkół Gminy Gowarczów
2016 2750 2016-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych Gminy Gowarczów” oraz nadania jej statutu
2016 2751 2016-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gowarczów w 2016 roku
2016 2748 2016-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 1932 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXII/154/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gowarczów na lata 2016-2022”
2016 1931 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1930 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gowarczów
2016 1929 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 1645 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 12 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 1618 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XX/134/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 5 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 1559 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 1562 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/29/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie
2016 1561 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1560 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1558 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 1376 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 1279 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 1280 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gowarczów w 2016 roku
2016 1281 2016-04-13 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XII/68/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 11 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynajmu hali sportowej i innych pomieszczeń będących własnością Gminy Gowarczów
2016 461 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 462 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XII/66/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 11 września 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Rogówek na lata 2015-2022
2016 463 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie reasumpcji Uchwały Nr XVI/106/2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 346 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XV/97/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
2016 345 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XV/96/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gowarczów na 2016 rok
2016 330 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XV/104/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIII/72/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bernów na lata 2015-2022
2016 329 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XV/103/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Gowarczów
2016 328 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XV/102/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały nr XI/52/2011 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie stawek opłaty targowej
2016 195 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Skrzyszów na lata 2009-2023
2015 4173 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borowiec na lata 2015-2022
2015 4172 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kupimierz na lata 2015-2022
2015 4171 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamienna Wola na lata 2015-2022
2015 4096 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 4047 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXI/2/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gowarczów na lata 2009 – 2016
2015 4046 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXII/12/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Komaszyce na lata 2009 – 2016
2015 4045 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXII/16/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Korytków na lata 2009 – 2016
2015 4044 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXII/14/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Ruda Białaczowska na lata 2009 – 2016
2015 3867 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wzorów formularzy
2015 3866 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/131/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości oraz załącznika dotyczącego deklarowanych nieruchomości i obiektów budowlanych dla Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
2015 3865 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXIX/256/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
2015 3864 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXIX/257/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych
2015 3261 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 października 2015r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bernów na lata 2015-2022
2015 3215 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 2757 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XII/67/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 11 września 2015r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miłaków na lata 2015-2022
2015 2756 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr XII/66/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 11 września 2015r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Rogówek na lata 2015-2022
2015 2726 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/63/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 11 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 2727 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 11 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2015 2728 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/68/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 11 września 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynajmu hali sportowej i innych pomieszczeń szkolnych będących własnością Gminy Gowarczów
2015 2325 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr XI/56/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 30 listopada 2012r Nr XX/129/2012 Rady Gminy w Gowarczowie w sprawi wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 2324 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr XI/54/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 2323 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr XI/53/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XI/52/2011 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie stawek opłaty targowej
2015 1939 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr X/41/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gowarczów za 2014 rok
2015 1940 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr X/49/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 1379 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 31 października 2013r Nr XXVIII/191/2013 Rady Gminy w Gowarczowie w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1378 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VII/34/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego , podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1377 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VII/31/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gowarczów w 2015 roku
2015 1376 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VII/30/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020.
2015 1375 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VII/29/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie.
2015 1374 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VII/27/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
2015 771 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/21/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 519 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr V/14/2015 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gowarczów na 2015 rok
2015 176 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr IV/6/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3200 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 31 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXI/2/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Gowarczów na lata 2009 – 2016
2014 3071 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 3070 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/257/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych
2014 3069 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
2014 2994 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 31 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2721 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/246/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2722 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/248/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/224/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gowarczów w 2014 roku
2014 2723 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/249/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gowarczów za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną
2014 2318 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 1876 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/242/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gowarczów za 2013 rok
2014 1692 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 19 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1264 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Gminnego w Gowarczowie.
2014 1263 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/137/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gowarczów
2014 1262 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gowarczów w 2014r.
2014 1261 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Gowarczowie
2014 1260 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 829 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014-2020.
2014 828 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014-2020.
2014 827 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 527 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXX/205/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 144 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXX/204/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gowarczów na 2014 rok
2013 4237 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 4182 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr V/27/11 Rady Gminy Gowarczów z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 4181 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2013 4180 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gowarczów
2013 4179 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 4178 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
2013 3719 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/130/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3718 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/129/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 3717 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 31 października 2013r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 3716 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 31 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3583 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 11 października 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Gowarczów
2013 3442 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/154/2013 z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2013 3441 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 24 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3062 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gowarczów
2013 3061 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXV/177/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2579 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2578 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gowarczów za 2012 rok
2013 2137 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy projektowanej drodze wewnętrznej w miejscowości Bębnów, gmina Gowarczów
2013 2136 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 2135 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2039 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji złoża piasków czwartorzędowych „Nieświń II” w obrębie wsi Bębnów na obszarze Gminy Gowarczów.
2013 1856 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXII/155/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gowarczów w 2013 roku
2013 1855 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXII/154/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2013 1854 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 726 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gowarczów na 2013 rok
2013 672 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 671 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gowarczów
2013 398 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXI/135/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2013 147 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XX/122/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.
2012 4001 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XX/120/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 3730 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/130/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3729 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/129/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 3728 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/128/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2012 3690 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/123/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 3689 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/122/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
2012 3691 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/125/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 3693 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/131/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości oraz załącznika dotyczącego deklarowanych nieruchomości i obiektów budowlanych dla Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
2012 3692 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/126/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla nieruchomości będących we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych
2012 3229 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany treści załącznika Nr 1 do uchwały Nr XVIII/115/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gowarczów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2012 3082 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 2971 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gowarczów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2012 2811 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Gowarczów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2812 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Gowarczów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 2760 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 2493 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2011 421 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2011 345 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr II/5/10 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2010 3357 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/41/10 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 18 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2010 2815 2010-10-14 uchwala Uchwala nr XXXVII/35/10 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 10 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2010 2569 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/33/10 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2010 1892 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/22/10 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 7 maja 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Opoczno w sprawie powierzenia Gminie Opoczno zadania publicznego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
2010 1596 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/15/10 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gowarczów za 2009 rok
2010 1597 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/17/10 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2010 1345 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/11/10 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2010 1330 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/21/10 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie liczby, granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2010 1329 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/20/10 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Gowarczów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Gowarczów
2010 1260 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/6/10 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Gowarczów
2010 1175 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/2/10 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gowarczów na 2010 rok
2010 1176 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/7/10 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIX/43/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gowarczów.
2010 378 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/52/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
2010 22 2010-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX/57/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2009 4167 2009-12-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/43/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gowarczów
2009 4168 2009-12-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/44/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie
2009 4166 2009-12-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/42/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gowarczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2009 4165 2009-12-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/38/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 4126 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/36/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 3064 2009-09-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/34/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 2882 2009-09-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/32/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 2715 2009-08-26 Uchwała Uchwała nr XXV/29/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 2539 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/26/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 2358 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/21/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
2009 2357 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/19/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gowarczów za 2008 rok
2009 2104 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/17/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009r.
2009 2105 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/18/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXI/2/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gowarczów na lata 2009-2016
2009 2101 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/14/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ruda Białaczowska na lata 2009-2016
2009 2100 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/13/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Morzywół na lata 2009-2016
2009 2099 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/12/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Komaszyce na lata 2009-2016
2009 2098 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/11/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Giełzów na lata 2009-2016
2009 2103 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/16/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Korytków na lata 2009-2016
2009 2102 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/15/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skrzyszów na lata 2009-2015
2009 2097 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/10/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bębnów na lata 2009-2016
2009 1713 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXI/7/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XIX/40/08 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie wzorów formularzy
2009 1712 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXI/2/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gowarczów na lata 2009-2016
2009 1714 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXI/8/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 1715 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXI/9/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Gowarczów
2009 1621 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/1/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gowarczów na lata 2009-2015”
2009 928 2009-04-03 Uchwała Uchwała nr XX/47/08 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gowarczów na 2009 rok
2009 921 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XX/51/08 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok
2009 443 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XIX/44/08 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok
2009 439 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XIX/31/08 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie określenia nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania na terenie Gminy Gowarczów
2009 440 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XIX/32/08 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gowarczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2009 441 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XIX/33/08 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamienna Wola na lata 2008-2014
2009 442 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XIX/34/08 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia sposobu organizacji pogrzebu oraz zwrotu poniesionych wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu na terenie Gminy Gowarczów