Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 15

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 1983 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXX/141/09 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009r.
2009 1953 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/133/09 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009
2009 1786 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/130/09 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009r.
2009 1787 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/136/09 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/110/08 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gnojno
2009 1290 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/124/09 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2009 rok
2009 1089 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/132/09 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009 1088 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/123/09 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Gnojno
2009 636 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/120/08 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2009 635 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/119/08 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia do budżetu środków pochodzących z niewygasających wydatków w roku 2007, które nie zostały wykorzystane w całości w roku 2008
2009 637 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/121/08 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008r.
2009 393 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/116/08 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
2009 226 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXV/114/08 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008r.
2009 160 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/107/08 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 14 października 2008r. w sprawie opłaty za dostarczaną energię cieplną wytwarzaną przez kotłownie jednostek organizacyjnych gminy
2009 161 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/110/08 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 29 października 2008r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gnojno
2009 24 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/109/08 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008r.