Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 92

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 3347 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XXII/211/2016 Rady Gminy w Górnie z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno „LESZCZYNY”
2012 1119 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XII/88/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno "Krajno Drugie".
2012 760 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2012 Rady Gminy w Górnie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Górno na rok 2012.
2012 759 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2012 Rady Gminy w Górnie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2012 rok
2012 498 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2012 290 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2012 168 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/98/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2011 zatwierdzającej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Górnie na rok 2011.
2012 167 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/89/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2011 3948 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/77/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2011 3947 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr X/74/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 16 września 2011r. W sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górnie.
2011 3946 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr X/72/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 16 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3949 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/80/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 26 października 2011r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu Porządkowego korzystania z kompleksu boisk sportowych  przy Szkole Podstawowej w Radlinie im. Karola Wojtyły”.
2011 3952 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/85/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/120/08 Rady Gminy Górno z dnia 1 lipca 2008 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Górno
2011 3951 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/83/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/69/2011 Rady Gminy Górno z dnia 11 sierpnia 2011r w sprawie ustalenia czynszu za lokale użytkowe na terenie Gminy Górno.
2011 3950 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/82/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 26 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Górnie.
2011 3720 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/92/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy obowiązujących na rok 2012
2011 3498 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/91/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na terenie gminy na 2012r.
2011 3277 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/90/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości ceny skupu 1 q żyta stanowiącej podstawę do naliczania podatku rolnego na 2012 rok.
2011 3278 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/92/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy obowiązujących od 1 stycznia 2012 r.
2011 3279 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/93/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy  informacji i deklaracji podatkowych.
2011 2979 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr VII/53/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 18 maja 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Górno oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2011 2975 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno „Górno”.
2011 2691 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr IX/66/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 11 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno „Bęczków”
2011 2690 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr IX/64/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2693 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr IX/69/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia czynszu za lokale użytkowe na terenie Gminy Górno.
2011 2692 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr IX/67/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 11 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno „Górno Parcele”
2011 2510 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno „Bęczków”.
2011 2393 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2394 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2011 zatwierdzającej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Górnie na rok 2011.
2011 2395 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno „Górno Parcele”.
2011 1794 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia prowadzonego przez Gminę Górno Gminnego Przedszkola w Cedzynie.
2011 1793 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1795 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/ 45/ 2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 19 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego i funkcyjnego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym na terenie Gminy Górno.
2011 1797 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/49/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2011 zatwierdzającej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Górnie na rok 2011.
2011 1796 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/46/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Górno
2011 1527 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr V/35/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 7 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1471 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2011 rok.
2011 1328 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 7 marca 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Bęczkowie.
2011 1327 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 7 marca 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Cedzynie.
2011 1330 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr V/34/11 Rady Gminy w Górnie z dnia 7 marca 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1329 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 7 marca 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Krajnie.
2011 1048 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr Nr IV/21/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Górno na rok 2011.
2011 19 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/242/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 10 listopada 2010r. W sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Górnie.
2011 18 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/240/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 21 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr XLVI / 244 /2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultacji projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
2011 20 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr XLVI /243/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/194/2010 zatwierdzającej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Górnie na rok 2010.
2011 17 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/235/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania Imienia Szkole Podstawowej w Górnie.
2011 2 2011-01-04 Uchwała Uchwała nr XLV/ 231/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 8 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zespołu Ośrodków Zdrowia w Górnie.
2010 3929 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr II/9/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/239/2010 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy obowiązujących od 1 stycznia 2011r.
2010 3463 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/234/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 8 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3363 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/230/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 10 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/194/2010 zatwierdzającej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Górnie na rok 2010.
2010 3362 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 229 /2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 10 września 2010r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw działających na terenie Gminy Górno.
2010 3361 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/227/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 10 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3365 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/238/ 2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy na 2011r.
2010 3364 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/237/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości ceny skupu 1 q żyta stanowiącej podstawę do naliczania podatku rolnego na 2011 rok.
2010 3366 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/239/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy obowiązujących od 1 stycznia 2011r.
2010 2628 2010-09-22 uchwala Uchwala nr XLIII/225/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2629 2010-09-22 uchwala Uchwala nr XLIII /226/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/194/2010 zatwierdzającej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Górnie na rok 2010.
2010 2371 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XLII/219/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie uzupełnienia Statutu Gminy Górno.
2010 2370 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XLII/218/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XIV/92/04 z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samorządowego Zespołu Obsługi Szkół w Górnie.
2010 2369 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XLII/217/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Gminnego Przedszkola w Cedzynie
2010 2372 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XLII/221/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1982 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XL/199/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 15 marca 2010r. zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1981 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/195/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Górno na 2010r.
2010 1980 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/194/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Górnie na rok 2010.
2010 525 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/187/2009 Rady Gminy w Górnie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 114 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/183/2009 Rady Gminy w Górnie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 50 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/188/09 Rady Gminy w Górnie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany do uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/186/2009 z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy obowiązujących od 1 stycznia 2010r.
2009 4012 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/2009 Rady Gminy w Górnie z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 4016 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/181/2009 Rady Gminy w Górnie z dnia 23 października 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i wywozem nieczystości ciekłych na terenie Gminy Górno w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 4013 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2009 Rady Gminy w Górnie z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 4015 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/180/2009 Rady Gminy w Górnie z dnia 23 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 4014 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/179/2009 Rady Gminy w Górnie z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3868 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/184/2009 Rady Gminy w Górnie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości ceny skupu 1 q żyta stanowiącej podstawę do naliczania podatku rolnego na 2010 rok
2009 3869 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/185/2009 Rady Gminy w Górnie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy na 2010r.
2009 3870 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/186/2009 Rady Gminy w Górnie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy obowiązujących od 1 stycznia 2010r.
2009 2551 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/2009 Rady Gminy w Górnie z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2399 2009-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/2009 Rady Gminy w Górnie z dnia 15 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1705 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/09 Rady Gminy w Górnie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1702 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/2009 Rady Gminy w Górnie z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2009 rok
2009 1703 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/158/2009 Rady Gminy w Górnie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie sprostowania uchwały budżetowej
2009 1704 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/09 Rady Gminy w Górnie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
2009 1312 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/09 Rady Gminy w Górnie z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Górnie na rok 2009
2009 1306 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/2008 Rady Gminy w Górnie z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 1144 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/09 Rady Gminy w Górnie z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego i funkcyjnego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym na terenie Gminy Górno
2009 1042 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/143/2008 Rady Gminy w Górnie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 1044 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/2007 Rady Gminy w Górnie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wydatków budżetu gminy na 2008r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2009 1043 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/2008 Rady Gminy w Górnie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
2009 1041 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/142/08 Rady Gminy w Górnie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Krajnie
2009 228 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/2008 Rady Gminy w Górnie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 229 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/08 Rady Gminy w Górnie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górnie
2009 227 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXV/131/2008 Rady Gminy w Górnie z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok