Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 313

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4793 2019-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/93/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
2019 4792 2019-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/92/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok
2019 4791 2019-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/91/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok
2019 4317 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr X/89/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowych oraz usług kanalizacyjnych na terenie Gminy Fałków
2019 4316 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr X/88/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Fałkowie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2019/2020
2019 4315 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr X/87/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie w sprawie zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Czermnie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2019/2020
2019 4314 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr X/86/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz warunków i trybu obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin
2019 4313 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr X/85/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Fałków
2019 4312 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr X/81/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/264/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 26 września 2014 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Fałków
2019 4311 2019-11-13 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok
2019 3730 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr IX/77/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok
2019 3247 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 dla Gminy Fałków
2019 3246 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok
2019 3162 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Fałków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r.
2019 3163 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Fałków
2019 2994 2019-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/62/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok
2019 2263 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/57/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2262 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok
2019 1690 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok
2019 1474 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/51/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czermno gmina Fałków
2019 1473 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/50/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Fałków oraz Zabytkowego Parku Podworskiego w Fałkowie
2019 1472 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fałków w 2019 roku”
2019 1378 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Fałków
2019 1000 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok
2019 644 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr III/32/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy w  Fałkowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019 643 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok
2019 522 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/34/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Fałków na 2019 rok
2019 99 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Fałków
2019 98 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III /26/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2019 97 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 96 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 95 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4349 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok
2018 4348 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr I/5/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały XXXVIII/288/2018 z dnia 11 października 2018r.Rady Gminy w Fałkowie w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Fałków dla Ochotniczych Straży Pożarnych, trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu kontroli oraz rozliczania
2018 4343 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fałków
2018 4342 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4341 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 4340 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 3844 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/288/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Fałków dla Ochotniczych Straży Pożarnych, trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu kontroli oraz rozliczania
2018 3843 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok
2018 3356 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/283/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Fałków
2018 3357 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/284/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Fałków
2018 3347 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/281/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok
2018 3182 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/277/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Fałków na lata 2018 - 2021
2018 2802 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/274/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok i podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy
2018 2686 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok
2018 2687 2018-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/272/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Falków
2018 2021 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok
2018 1777 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok
2018 1320 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/258/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Fałków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1319 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/257/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Fałków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1318 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fałków w 2018 r”.
2018 1317 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok
2018 1062 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/247/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok
2018 366 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XXX/243/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Fałków na 2018 rok
2018 365 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XXX/237/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok
2018 86 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXX/239/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/207/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 stycznia 2010 r., sprawie regulaminu ustalania dodatków do wynagrodzeń i nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Fałków
2018 87 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXX/240/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Fałków na lata 2018-2023 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”
2017 4001 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych do stosowania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie.
2017 3942 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 3941 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 3944 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2017 3943 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/230/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok
2017 3174 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z terenu przy fontannie oraz z fontanny usytuowanej na Placu Kościelnym w Fałkowie
2017 3173 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/222/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/239/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 sierpnia 2010 r. sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z gminnej hali sportowej w Fałkowie
2017 3170 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok
2017 3172 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/221/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej w miejscowości Czermno-Kolonia, gmina Fałków
2017 3171 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 2578 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/210/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok
2017 2525 2017-08-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach na terenie Gminy Fałków
2017 2425 2017-08-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok
2017 2426 2017-08-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/207/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany treści Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie
2017 2135 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXV/203/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2017 2134 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXV/201/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok
2017 1870 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok
2017 1757 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych osobom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach, ustalenia tygodniowego obowiązkowego  wymiaru godzin zajęć dla logopedy, pedagoga, psychologa i nauczyciela wspomagającego oraz warunków i trybu obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin
2017 1758 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie nadania Statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Fałkowie
2017 1622 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XXII/177/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2017 1611 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg położonych na terenie gminy Fałków zaliczonych do kategorii dróg gminnych
2017 1586 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok
2017 1587 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fałków w 2017 roku”
2017 1588 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 967 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXII/176/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok
2017 588 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXI/171/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Fałków na 2017 rok
2017 393 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXI/165/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2016 rok
2017 394 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXI/ 174 / 2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w Gminie Fałków
2016 4011 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/157/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2016 rok
2016 4015 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/162/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Fałków
2016 4014 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/161/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2016 4013 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/160/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/145/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy Fałków w roku budżetowym 2016.
2016 4012 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/158/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2016 3795 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XX/154/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego
2016 3794 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XX/153/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 3793 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XX/152/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
2016 3792 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XX/151/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3425 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XIX/150/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 października 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy Fałków
2016 3424 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2016 rok
2016 3060 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Fałków do kategorii dróg gminnych
2016 3059 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Fałków
2016 3057 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3056 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 3058 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XVIII /145/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy Fałków w roku budżetowym 2016
2016 3055 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2016 3054 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2016 3053 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fałków
2016 3052 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2016 rok
2016 2580 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XVII/137/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2016 rok
2016 1981 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVI/129/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2016 rok
2016 1956 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVI/135/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr. XIV/123/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Fałków do kategorii dróg gminnych
2016 1707 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XV/125/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2016 rok
2016 1624 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2016 rok
2016 1568 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XIV/115/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany treści Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie
2016 1567 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XIV/114/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Fałków
2016 1569 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XIV/120/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czermno-Kolonia gmina Fałków
2016 1571 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XIV/123/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Fałków do kategorii dróg gminnych
2016 1570 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr XIV/122/ 2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Fałków
2016 1053 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2016 rok
2016 512 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XII/95/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Fałków na 2016 rok
2016 511 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XII/85/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2015 rok
2015 4090 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/79/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2015 rok
2015 3976 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/82/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie
2015 3975 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/81/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Fałków
2015 3974 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/80/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
2015 3973 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/75/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2015r. W sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Fałków
2015 3764 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/77/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3763 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/76/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fałków
2015 3762 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/72/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 3761 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/71/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3760 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/70/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 3759 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/69/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3311 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr X/67/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2015 rok
2015 2750 2015-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/61//2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 10 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2015 rok
2015 2362 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2015 rok .
2015 2187 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2015 rok
2015 1862 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VI/46/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2015 rok
2015 1501 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr V/43/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych na terenie gminy Fałków oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1500 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr V/40/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 1499 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr V/39/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1498 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr V/38/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fałków w 2015r”.
2015 1497 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr V/34/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2015 rok
2015 929 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2015 rok.
2015 741 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr III/25/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2014 rok
2015 364 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2014 rok
2015 365 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr III/23/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Fałków na 2015 rok
2015 306 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr III/20/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/261/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Fałków
2015 305 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2014 rok
2014 3293 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/268/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2014 rok
2014 3294 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/275/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2014 rok
2014 3174 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/277/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 10 listopada 2014r. w sprawiezmiany Uchwały XXXIII/184/2006 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 31 lipca 2006 roku w sprawie przekształcenia organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Fałkowie w samorządową instytucję kultury.
2014 3173 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/276/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
2014 3124 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/273/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 2827 2014-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/263/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2014 rok
2014 2764 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr xxxv/264/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Fałkowie Nr XXII/159/2013 z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Fałków.
2014 2407 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2014 rok.
2014 2351 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/261/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Fałków.
2014 2217 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2014 rok
2014 1868 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr xxxII/242/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
2014 1867 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2014 rok.
2014 1556 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2014 rok.
2014 1557 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących etat łączony
2014 1041 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXX/229/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fałków w 2014r”.
2014 1040 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXX/228/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1039 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1038 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXX/226/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 marca 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1037 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXX/225/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2014 rok.
2014 339 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany gmminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie na terenie gminy Fałków na lata 2013 - 2015.
2014 338 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Fałków na 2014 rok
2014 337 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok.
2013 4308 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 4240 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 4241 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fałków.
2013 4238 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok.
2013 4239 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/ 2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 4244 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
2013 4245 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze Stadionu Piłkarskiego GLKS ul. Zamkowa 22 w Fałkowie
2013 4242 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej.
2013 4243 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/209/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 3749 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok.
2013 3606 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 18 września 2013r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Fałków do kategorii dróg gminnych
2013 3564 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 18 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok
2013 3048 2013-08-21 Uchwała Uchwała nr XXV/181/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok.
2013 2671 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok.
2013 2276 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXII/159/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 11 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Fałkowie Nr XXI/149/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Fałków.
2013 2054 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok.
2013 1686 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXII/160/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 11 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fałków w 2013r”
2013 1685 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 11 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok.
2013 1688 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXII/168/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 11 marca 2013r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Fałków oraz zamieszkałych na terenie Gminy Fałków
2013 1687 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXII/166/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 11 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/155/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 987 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXI/148/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Fałków na 2013 rok.
2013 970 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/155/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 969 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/154/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 968 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/153/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Fałków
2013 967 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/152/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 966 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/151/12 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fałków.
2013 965 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Fałków.
2013 813 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2012 rok.
2012 3907 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/140/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
2012 3327 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/139/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fałków w 2013 roku.
2012 3326 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/137/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie:wzorów deklaracji podatkowych dla nieruchomości będących we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie.
2012 3323 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/134/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2012 rok.
2012 3324 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/135/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3325 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/136/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 2848 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 22 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2012 rok.
2012 2814 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 17 września 2012r. w sprawie podziału gminy Fałków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 2588 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 17 września 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwałe Nr XVII/119/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr VI/42/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych na terenie gminy Fałków oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 2587 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 17 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2012 rok.
2012 2472 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XVII/121/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie podziału gminy Fałków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2311 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale nr VI/42/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych na terenie gminy Fałków oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 2310 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2012 rok.
2012 1989 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XVI/115/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2012 rok.
2012 1988 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Fałków za 2011 rok.
2012 1798 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XV/110/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2012 rok.
2012 1411 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/95/2012 z dnia 14.02.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2012 rok.
2012 1410 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2012 rok.
2012 1409 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fałków w 2012r”.
2012 975 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2012 rok.
2012 824 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XII/92/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2012 rok.
2012 713 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XI/87/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Nr X/79/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej.
2012 705 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XI/90/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Fałków na 2012 rok
2012 704 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XI/84/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2011 rok.
2012 220 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr X/83/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2011 rok.
2012 219 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr X/82/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1 na obszarze gminy Fałków
2012 218 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr X/81/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
2011 3547 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/77/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3546 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/76/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3545 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/75/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3550 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/80/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 3549 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/79/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej
2011 3548 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/78/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fałków w 2012 roku.
2011 3059 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/64/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za ścieki przyjmowane na punkcie zrzutu ścieków przy oczyszczalni ścieków w Fałkowie.
2011 3060 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/70/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie w sprawie zmiany treści uchwały Nr XXI/132/2008 z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Fałków za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną
2011 3061 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/71/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2011 rok.
2011 2533 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2011 rok.
2011 2142 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2011 rok.
2011 2143 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i tryb ich pobierania
2011 1566 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zasad odpłatności za korzystanie ze świadczeń udzielanych przez punkty przedszkolne prowadzone przez gminę Fałków
2011 1567 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr VI /35/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2011 rok.
2011 1568 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/42/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych na terenie gminy Fałków oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1214 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2011 rok.
2011 1045 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie szczegółowości uchwalania budżetu gminy.
2011 1046 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Fałków na 2011 rok.
2011 1047 2011-04-18 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Fałków
2011 584 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2010 rok.
2011 355 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr II/7/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2010 rok.
2011 356 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/20/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/251/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.
2010 3606 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/254/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2010 rok.
2010 3605 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/253/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
2010 3442 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XL/251/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2010 3443 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XL/252/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fałków w 2011 roku.
2010 3419 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/248/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia dziennej stawki odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych na terenie Gminy Fałków.
2010 3418 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/247/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2010 rok.
2010 3067 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/246/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 września 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pożytku publicznego i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w gminie Fałków.
2010 3066 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2010 rok
2010 2686 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z gminnej hali sportowej w Fałkowie
2010 2685 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2010 rok
2010 2688 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/233/2010 z dnia 09.07.2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2010 rok
2010 2687 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 2528 2010-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie podziału gminy Fałków na stałe obwody głosowania.
2010 1891 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 10 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2010 rok
2010 1890 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 10 maja 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Opoczno w sprawie powierzenia Gminie Opoczno zadania publicznego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
2010 1693 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Fałków za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
2010 1697 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/221/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2010 1694 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Fałków
2010 1696 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2010 rok
2010 1695 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/226/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie nadania imienia "Henryka Sienkiewicza" Publicznej Szkole Podstawowej w Czermnie
2010 1339 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2010 rok
2010 1342 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/214/2010 z dnia 24.02.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/209/2010 z dnia 28.01.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Fałków na 2010 rok.
2010 1341 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/221/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/198/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2010 1340 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Fałków
2010 1138 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/209/2010 z dnia 28.01.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Fałków na 2010 rok
2010 1136 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2010 rok
2010 1137 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/180/02 Rady Gminy w Fałkowie w sprawie podziału gminy Fałków na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Fałkowie
2010 866 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XXX/207/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Fałków
2010 869 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Fałkowie poprzez likwidację poradni stomatologicznej
2010 865 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Fałków w dziedzinach: kultury, sportu i kultury fizycznej oraz nadania honorowego tytułu "Macenasa Sportu" i "Mecenasa Kultury" gminy Fałków
2010 868 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Fałków na 2010 rok
2010 867 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie szczegółowości uchwalania budżetu gminy
2010 375 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2009 rok
2010 376 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/188/2009 z dnia 17.11.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2009 rok
2010 377 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany treści Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie
2010 58 2010-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/182/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
2010 60 2010-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/199/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/184/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 59 2010-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/183/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 62 2010-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/186/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 17.11.2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Fałków w 2010 roku.
2010 61 2010-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/185/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 17.11.2009 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej
2009 4177 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/179/2009 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2009 rok.
2009 4176 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2009 rok
2009 3739 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2009 3737 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr Nr XXVIII/182/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
2009 3741 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Fałków w 2010 roku
2009 3738 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 3742 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 17 listopada 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 3740 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej
2009 3501 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2009 rok
2009 3026 2009-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2009 rok
2009 2789 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany treści Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie
2009 2790 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie podziału nadwyżki budżetowej za lata ubiegłe (częściowa)
2009 2791 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXV/170/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2009 2670 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie sprostowania błędów w Uchwale Nr XXIII/147/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2009 rok
2009 2317 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Fałków za 2008 rok oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Fałków
2009 2320 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/87/2008 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia górnych opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Fałków
2009 2319 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie udziału Gminy Fałków w realizacji Programu „Ekolog 5”
2009 2318 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2009 rok.
2009 1794 2009-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia „Strategu Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Fałków na lata 2009-2013
2009 1456 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg położonych na terenie gminy Fałków zaliczonych do kategorii dróg gminnych
2009 1454 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2009 rok
2009 1455 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia inkasentów podatków na terenie gminy Fałków oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 1046 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2008 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2008 rok
2009 1047 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2008 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Fałków na 2009 rok
2009 516 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2008 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Fałków za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną
2009 436 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XXI/123/2008 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2008 rok
2009 437 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2008 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Fałków na 2009 rok
2009 224 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/120/2008 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 11 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2008 rok