Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 372

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4103 2019-10-31 Uchwała Uchwała nr XVI / 87 /2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok
2019 3981 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr XV / 84 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 9 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok
2019 3833 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIV / 78 /2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok
2019 3842 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr XIV / 81 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX /355 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Czarnocin
2019 3450 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII / 75 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok
2019 3209 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XII / 63 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarnocin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 3210 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XII / 64 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi Kolosy-Gościniec do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jego przebiegu
2019 3207 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XII / 61 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok
2019 3208 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XII / 62 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 3211 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XII / 67 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin
2019 3214 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XII / 71 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości mieszanych
2019 3215 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XII / 72 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/183/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3212 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XII / 69 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 3213 2019-08-21 Uchwała Uchwała nr XII / 70 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 2936 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI / 59 /2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok
2019 2667 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr X / 54 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Czarnocin
2019 2656 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr X / 53 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 21 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok
2019 2655 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr X/52 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 21 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok
2019 2378 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX / 49 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok
2019 1981 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VIII / 45 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok
2019 1621 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII / 43 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarnocin, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku
2019 1620 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII / 42 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin
2019 1619 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII / 40 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok
2019 978 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VI / 34 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie
2019 977 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VI / 31 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody
2019 976 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VI / 30 /2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czarnocin przez osoby prawne i fizyczne, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 990 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VI / 29 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok
2019 980 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VI / 38 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 979 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VI / 37 / 2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 389 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr V / 25 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/294/2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2019 216 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr V / 23 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2018 rok
2019 88 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV / 17 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok
2018 4641 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV / 19 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin
2018 4640 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV / 15 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2018 4643 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV / 21 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Gminie Czarnocin, miejscowość – Soboszów.
2018 4642 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr IV / 20 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego, na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023r.
2018 4234 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr III / 13 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 4233 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr III / 12 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4232 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr III / 11 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok
2018 4231 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr III / 10 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2018 4230 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr III / 9 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2018 4015 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr II / 7 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin
2018 3555 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LIX / 357 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy
2018 3554 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LIX / 355 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 października 2018 r. ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Czarnocin
2018 3553 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LIX / 354 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 października 2018 r. określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Czarnocin
2018 3552 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LIX / 353 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 października 2018 r. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarnocin
2018 3551 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LIX / 352 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 października 2018 r. uchylenia uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących etat łączony
2018 3550 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LIX / 351 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagajacych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarnocin
2018 3549 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LIX / 350 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czarnocin
2018 3548 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LIX / 349 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2018 3335 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr LVIII / 344 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 11 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2018 3202 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr LVIII / 347 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 11 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin
2018 2882 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LVII / 341 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2018 2649 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LVI / 338 /2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 9 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2018 2360 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LV / 330 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2359 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LV / 329 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2018 2117 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LIV / 325 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2018 1740 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr LIII / 321 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2018 1091 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr LII / 317 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Czarnocin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1090 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr LII / 316 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Czarnocin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1089 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr LII / 315 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin
2018 1088 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr LII / 313 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2018 701 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr LI / 307 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czarnocin przez osoby prawne i fizyczne, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 700 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr LI / 304 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2018 702 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr LI / 308 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarnocin
2018 704 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr LI / 311 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czarnocin
2018 703 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr LI / 310 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/156/2006 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 czerwca 2006 r.,dotyczącej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie.
2018 76 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr L / 297 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2017 4120 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XLIX / 292 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2018 rok
2017 4105 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XLIX / 294 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 4104 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XLIX / 290 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2017 4106 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XLIX /295 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2017 3564 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII / 288 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarnocin oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania środkami Funduszu
2017 3563 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII / 284 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 3562 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII / 283 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3561 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII / 282 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok
2017 3560 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII / 278 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2017 3189 2017-10-19 Uchwała Uchwała nr XLVII / 273 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 16 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2017 2835 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XLVI / 271 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin
2017 2834 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XLVI / 266 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2017 2490 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XLV / 260 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 17 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2017 2491 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XLV / 264 /2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Rady Gminy w Czarnocinie Nr XLIV/258/2017 z dnia 28 lipca 2017 roku zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/230/2017 z dnia 22 marca 2017 roku w części dot. § 1 pkt.7 i § 9 załącznika do Uchwały dotyczącej wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin
2017 2378 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIV / 255 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2017 2379 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIV / 257 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin
2017 2380 2017-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIV / 258 /2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXVIII/230/2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 22 marca 2017 dotyczą wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin
2017 2310 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XLIII / 252 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 lipca 2017 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2017 2111 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XLII / 251 /2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/99/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Czarnocin.
2017 2110 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XLII / 249 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2017 1967 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XLI / 244 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2017 1799 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XL / 240 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 maja 2017 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2017 1800 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XL / 241 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 maja 2017 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2017 1700 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX / 235 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2017 1701 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX / 238 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin
2017 1702 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX / 239 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1053 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII / 230 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin
2017 1052 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII / 223 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 22 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2017 1054 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII /231 /2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1056 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII / 233 /2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czarnocin
2017 1055 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII / 232 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarnocin
2017 699 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII / 219 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin
2017 700 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII / 222 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarnocin
2017 379 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 215 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 16 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2017 358 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 218 / 2017 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Gminy Czarnocin
2017 111 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXV / 211 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2016 4199 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV / 204 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2017 rok
2016 4142 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV / 208 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czarnocin przez osoby prawne i fizyczne, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 4141 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV / 207 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czarnocin na lata 2017-2021
2016 4140 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV / 202 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 grudnia 2016r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2016 4049 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII / 199 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 8 grudnia 2016r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin
2016 4021 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/198 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin
2016 4020 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII / 191 /2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok
2016 3862 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXII / 196 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2016 3796 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXII / 195 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok .
2016 3677 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII / 194 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
2016 3676 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII / 193 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok.
2016 3366 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXI / 189 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 8 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok
2016 3196 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX / 185 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 25 października 2016r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok
2016 3181 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXX / 187 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 25 października 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czarnocin na lata 2017-2021
2016 2991 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIX / 184 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin
2016 2990 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIX / 180 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 września 2016r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok
2016 2687 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII / 177 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagajacych zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarnocin
2016 2686 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII / 172 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok
2016 2454 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVI / 168 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26 lipca 2016r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok
2016 2455 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/170 /2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Czarnocin publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz granic ich obwodów
2016 2456 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVII / 171 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 2311 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXV / 165 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/64/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie Statutu Gminy Czarnocin
2016 2310 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXV / 160 /2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 7 lipca 2016r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok
2016 2294 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XXV / 166 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnocin
2016 1914 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi Zagajów-Zagajów Podlesie do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jego przebiegu
2016 1913 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/ 151 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok
2016 1813 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 1812 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/144/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 kwietnia 2016 roku
2016 1811 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 7 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czarnocin
2016 1810 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIII / 145 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 7 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok
2016 1614 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XXII / 137 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok
2016 1615 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie sprostowania omyłek w uchwale Nr XIV/138/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 18 lipca 1986 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie województwa kieleckiego oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/145/2006 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2016 1312 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czarnocin
2016 1311 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XXI / 132 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok
2016 1051 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XX / 129 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 21 marca 2016r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok
2016 1052 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XX/131/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmiany wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2016 814 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 1 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnocin
2016 813 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX / 121 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 1 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok
2016 816 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 1 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin
2016 815 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 1 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie
2016 641 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 642 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 119 /2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę NR XVII/105/2016 Rady Gminy Czarnocin z 13 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2016 610 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr V/26/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 marca 2015 r. dotyczącej poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagradzania za inkaso
2016 609 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr V/25/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 marca 2015 r. dotyczącej poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagradzania za inkaso
2016 608 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie zmiany zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 611 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Czarnocin
2016 614 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII / 108 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 lutego 2016r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok
2016 613 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 2
2016 612 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum zamieszkałych poza obwodem, określenia liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 407 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Czarnocin
2016 339 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XVII / 102 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czarnocin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 325 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XVII / 100 / 2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok
2016 294 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVI / 90 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czarnocin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 250 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI / 88 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2015 rok
2016 251 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2015 4110 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/86/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 4108 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/87/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/54/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 4107 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/85/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w uchwale określającej wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
2015 4106 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV / 83 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2015 rok
2015 3367 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 3368 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmiany zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 3365 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV / 67 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2015 rok
2015 3366 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok
2015 3371 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/247/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 3372 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnocin
2015 3369 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV / 72 /2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 3370 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 2976 2015-10-15 Uchwała Uchwała nr XIII / 64/ 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 9 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2015 rok
2015 2893 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XII / 62 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2015 rok
2015 2499 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/58/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
2015 2498 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/57/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości mieszanych.
2015 2497 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/56/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych
2015 2496 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2015 2495 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/54/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2015 2494 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/53/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 sierpnia 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin
2015 2493 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI / 51 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2015 rok
2015 2372 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr X/49/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 31 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czarnocin
2015 2373 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr X /50/ 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czarnocin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 2371 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr X / 47 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 31 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2015 rok
2015 2054 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX / 44 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2015 rok
2015 1944 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr VIII / 39 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 17 czerwca 2015r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2015 rok
2015 1676 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VII / 35 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 14 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2015 rok
2015 1417 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli udzielających uczniom pomocy psychologicznej, logopedycznej i pedagogicznej w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
2015 1416 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VI / 29 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2015 rok
2015 956 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin
2015 910 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V / 21 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 marca 2015r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2015 rok
2015 911 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V / 25 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 31 marca 2011 r. dotyczącej poboru podatku od nieruchomości,rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso .
2015 912 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V / 26 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/252/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 lipca 2013 r. dotyczącej poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 452 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 stycznia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/247/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 438 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr Nr IV /13 / 2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2015 rok
2015 185 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III / 7 / 2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2014 rok
2015 164 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogącymi realizować zadania pożytku publicznego
2014 3444 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II / 3 / 2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 8 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2014 rok
2014 3054 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr LII / 374 / 2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 7 listopada 2014r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2014 rok
2014 3036 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LII/377/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 3035 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LII/376/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok.
2014 3038 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr Nr LII/379/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 7 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin
2014 3037 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LII / 378 /2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok .
2014 2811 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr LI / 357 / 2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 15 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2014 rok
2014 2812 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr LI/361/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/156/2006 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 czerwca 2006r., dotyczącej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie.
2014 2739 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr L / 351 / 2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2014 rok
2014 2485 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/341/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 2469 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIX / 347 / 2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 5 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2014 rok
2014 2470 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/350/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany u chwały Nr XXXV/156/2006 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 czerwca 2006r., dotyczącej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie.
2014 2326 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/343/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Czarnocin
2014 2325 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII / 338 / 2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 11 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2014 rok
2014 2048 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr Nr XLVII / 331 / 2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2014 rok
2014 1842 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr XLVI / 322 / 2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 4 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2014 rok
2014 1559 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLV / 318 / 2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 25 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2014 rok
2014 1083 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/311/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/225/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26 kwietnia 2013r. dotyczącej Programu usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest dla Gminy Czarnocin na lata 2013-2032.
2014 1082 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/310/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin
2014 1081 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XLIV / 305 / 2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2014 rok
2014 815 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XLIII / 299 / 2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 lutego 2014r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2014 rok
2014 499 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII / 295 /2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 498 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII / 293 / 2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2014 rok
2014 500 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/296/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego, na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 502 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/298/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie Regulaminu korzystania z ogólnodostępnych sal sportowych w gminie Czarnocin
2014 501 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/297/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/281/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/225/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. dotyczącej Programu usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest dla Gminy Czarnocin na lata 2013 – 2032
2014 153 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XLI / 288 / 2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok
2013 4278 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr Nr XL / 286 / 2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 4 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok
2013 4277 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XL/285/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 4276 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XL / 284 /2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 4275 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XL/283/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok
2013 4274 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XL/282/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 4 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin
2013 4273 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XL/281/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/225/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26 kwietnia 2013r. dotyczącej Programu usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest dla Gminy Czarnocin na lata 2013-2032.
2013 4171 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX / 276 / 2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
2013 4108 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/279/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z placów zabaw
2013 3698 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/274/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 października 2013r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych stanowiących własność gminy w Czarnocinie
2013 3697 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVIII/273/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 października 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/110/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie: przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czarnocin w latach 2012 - 2016"
2013 3696 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII / 269 / 2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok
2013 3440 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/268/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin
2013 3439 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII / 264 / 2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok
2013 3249 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 258 / 2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 16 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok
2013 3124 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXV / 255 / 2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok
2013 2985 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV / 248 / 2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok
2013 2986 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV / 249 / 2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok
2013 2987 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV / 252 / 2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso .
2013 2979 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 lipca 2013r. zmieniająca Uchwałę nr XXXIII/247/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2712 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2711 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/180/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2710 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Czarnocinie Nr XXV/179/2012 z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 2709 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/225/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 25 marca 2013r. dotyczącej Programu usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest dla Gminy Czarnocin na lata 2013-2032.
2013 2708 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII / 235 / 2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok
2013 2400 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/234/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/219/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 25 marca 2013 roku dotyczącej Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin
2013 2399 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXII / 229 / 2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok
2013 2169 2013-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest dla Gminy Czarnocin na lata 2013-2032
2013 2056 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI /220/ 2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok
2013 2057 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/183/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1698 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/218/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 25 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/182/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnocin
2013 1699 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/219/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin
2013 1696 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/212/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Czarnocin
2013 1697 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX / 213 / 2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 25 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok
2013 1251 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/ 209/ 2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin
2013 1250 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIX / 206 / 2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok
2013 1018 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1017 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr Nr XXVIII/204/ 2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin
2013 1016 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok
2013 595 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie.
2013 369 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVII / 195 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 31 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok
2013 72 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok
2013 73 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok
2012 4023 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/182/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnocin
2012 3905 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/188/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie : określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin
2012 3720 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/183/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3719 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/181/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 3718 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3717 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2012 3707 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Czarnocin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3221 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXV/184/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok.
2012 3220 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXV/177/ 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok
2012 3223 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXV/186/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok .
2012 3222 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXV/185/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 3204 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy Czarnocin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3205 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnocin.
2012 2984 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV /173 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok
2012 2804 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/ 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 września 2012r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie jako jednostki organizacyjnej realizującej zadania własne Gminy Czarnocin z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2012 2711 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie”
2012 2636 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIII / 164 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok
2012 2396 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXII / 160 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 24 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok
2012 2237 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XXI / 154 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok
2012 2236 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XXI/ 153 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok
2012 2001 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XX /144 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok
2012 2002 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XX/145/ 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok
2012 1583 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIX / 141 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok
2012 1286 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr Nr XVIII / 138 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok
2012 1265 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII / 137 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie sprostowania treści uchwał Nr XVII/126/2012 i Nr XVII/127/2012 z dnia 06 marca 2012 roku
2012 1264 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII / 127 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 6 marca 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok
2012 1263 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII /126/ 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 6 marca 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok
2012 1143 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XVII / 131 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 6 marca 2012r. w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy
2012 1118 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XVII/130/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 6 marca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2012 848 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok
2012 503 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XV / 119 / 2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok
2012 324 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV / 115 / 2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 15 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok
2012 101 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 listopada 2011r. W sprawie: przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czarnocin w latach 2012-2016”
2012 102 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII / 111 / 2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok
2011 3495 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 3494 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/106/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2012 r.
2011 3497 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3496 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII / 108 /2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok .
2011 2865 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XI/97/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole Samorządowe w Czarnocinie
2011 2866 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XI /100/ 2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 września 2011r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok
2011 2584 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr X/72/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole Samorządowe w Czarnocinie
2011 2585 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr X/74/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 11 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok
2011 2402 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/64/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 15 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Czarnocin przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego .
2011 2403 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/70/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 15 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok
2011 2126 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Czarnocin przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
2011 2125 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie
2011 2128 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII / 48 / 2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok
2011 2127 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 czerwca 2011r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok
2011 1781 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok
2011 1612 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/ 32/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/21/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie
2011 1613 2011-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok
2011 1340 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr V/ 28 /2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego , leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso .
2011 1341 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr V /30/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok
2011 959 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie
2011 859 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2011 rok
2011 462 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III / 13 / 2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czarnocin lub gminnym jednostkom organizacyjnym
2011 463 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok
2011 142 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr II / 6 / 2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
2011 143 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr II/7/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok
2010 3837 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 3838 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr II/ 9 /2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 grudnia 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok .
2010 3603 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLII / 231 / 2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 12 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok
2010 3521 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/227/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok
2010 3208 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/229/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 3209 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/230/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok .
2010 3065 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr XL/223/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok
2010 2683 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/213/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok
2010 2684 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/222/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok
2010 2368 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/211/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok
2010 1781 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/200/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie 1/ zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czarnocin za 2009 rok,2/ udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za okres roku budżetowego 2009.
2010 1765 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/199/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok.
2010 1338 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/193/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 25 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok
2010 1154 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/186/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 4 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok
2010 1153 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/184/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 4 marca 2010r. zmieniajacą uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych prez Gminę Czarnocin
2010 852 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok
2010 634 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/172/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2010 633 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących etat łączony
2010 205 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Czarnocin publicznych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz granic ich obwodów
2010 204 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Czarnocin
2010 203 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie uchylenia podjętej uchwały
2010 208 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/164/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czarnocin
2010 207 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/163/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie utworzenia Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarnocin oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania środkami Funduszu
2010 206 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie poddziału środków wyodrębnionych w budżecie organu prowadzącego szkoły na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, podstawowych, gimnazjum i przedszkolu na terenie gminy Czarnocin
2010 209 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/168/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2010 49 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/176/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010r.
2009 3981 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/157/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie likwidacji Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie
2009 3915 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/166/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 3916 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2009 3914 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/165/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010r.
2009 3714 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/153/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 25 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 3581 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/146/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnocin
2009 3582 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/149/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 3276 2009-10-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 3 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 2816 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/126/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
2009 2817 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/134/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 2588 2009-08-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/125/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 czerwca 2009r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 2128 2009-07-10 Uchwała Uchwała nr XXV/117/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie 1/ zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czarnocin za 2008 rok, 2/ udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za okres roku budżetowego 2008
2009 2127 2009-07-10 Uchwała Uchwała nr XXV/114/2009r Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek w Czarnocinie
2009 2129 2009-07-10 Uchwała Uchwała nr XXV/119/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 1435 2009-05-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/112/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1248 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXII/107/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 899 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXI/93/2008 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czarnocin
2009 859 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXI/97/2008 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie administrowania i zarządzania lokalami mieszkaniowymi i użytkowymi oraz poborem czynszów
2009 860 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXI/100/2008 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008
2009 459 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr XX/92/2008 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008
2009 221 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XIX/87/2008 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008
2009 159 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXI/99/2008 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009r.