Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 26

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 473 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVII / 107 / 2011 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 6 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzechowie
2011 1628 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2011 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Bodzechów
2010 1993 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/49/2010 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 28 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.
2010 1750 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/28/2010 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie Regulaminu korzystania z placu zabaw w Jędrzejowie
2010 1751 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/29/2010 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie Regulaminu korzystania z placu zabaw w Denkówku
2010 1749 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/27/2010 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie Regulaminu korzystania z placu zabaw w Przyborowiu
2010 1747 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/25/2010 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie Regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego w Bodzechowie
2010 1748 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/26/2010 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Szewnie
2010 1755 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/33/2010 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placu zabaw w Magoniach
2010 1756 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/34/2010 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie Regulaminu korzystania z placu zabaw w Bodzechowie
2010 1754 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/32/2010 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie Regulaminu korzystania z placu zabaw w Goździelinie
2010 1752 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/30/2010 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie Regulaminu korzystania z placu zabaw w Sudole
2010 1753 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/31/2010 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie Regulaminu korzystania z placu zabaw w Świrnie
2010 1033 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLV/15/2010 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 5 marca 2010r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału
2009 3679 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr XL/72/2009 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 20 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok
2009 2534 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/35/2009 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 21 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok.
2009 2249 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/33/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2008 rok.
2009 2241 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/32/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok.
2009 2240 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/31/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie
2009 2239 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/30/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2009 2013 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/27/2009 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 10 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bodzechów w perspektywie do roku 2032”
2009 2014 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/29/2009 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 10 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok
2009 2012 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/26/2009 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 10 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bodzechów
2009 2010 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/24/2009 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 10 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej
2009 2011 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/25/2009 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 10 kwietnia 2009r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2009 1190 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/28/2009 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 10 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Bodzechów na obwody głosowania w wyborach do Rady Gminy w Bodzechowie