Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 11

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 2151 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2009 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009 1861 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2009 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 24 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2009 1732 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2009 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 24 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009 1731 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2009 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 24 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bliżyn
2009 1331 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2009 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bliżyn na lata 2009-2014
2009 1332 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2009 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009 1105 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2009 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Bliżyn od właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalonej przez Radę Gminy w Bliżynie
2009 803 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XX/138/2008 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2009 rok
2009 748 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2008 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008r.
2009 747 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXI/139/08 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 458 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr XX/132/2008 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008