Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 11

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 2061 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/348/14 Rady Gminy w Bielinach z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich w Bielinach oraz Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bielinach i utworzenie Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach
2014 1654 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/345/2014 Rady Gminy w Bielinach z dnia 20 maja 2014r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich w Bielinach oraz Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bielinach i utworzenie Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Góry Świętokrzyskich w Bielinach
2014 1420 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/330/2014 Rady Gminy w Bielinach z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czaplów
2014 1414 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/337/14 Rady Gminy w Bielinach z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż gmina Bieliny osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 1413 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/335/14 Rady Gminy w Bielinach z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bieliny.
2014 1412 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/334/14 Rady Gminy w Bielinach z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Bieliny
2014 1411 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/333/14 Rady Gminy w Bielinach z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bieliny.
2010 1471 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/269/10 Rady Gminy w Bielinach z dnia 22 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bieliny
2010 1472 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/270/10 Rady Gminy w Bielinach z dnia 22 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bieliny
2010 1096 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XLII/255/10 Rady Gminy w Bielinach z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bieliny na 2010 rok
2009 3303 2009-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/09 Rady Gminy w Bielinach z dnia 9 września 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności gminy Bieliny i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa