Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 30

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 1146 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2012 Rady Gminy w Bejscach z dnia 5 marca 2012r. w sprawie udzielenia przez Gminę Bejsce poręczenia pożyczki zaciąganej przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie
2010 3900 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr III/5/2010 Rady Gminy w Bejscach z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
2010 3901 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy w Bejscach z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r. i zwolnień w tym podatku.
2010 3902 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy w Bejscach z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 3874 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr III/4/2010 Rady Gminy w Bejscach z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 3026 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/222/2010 Rady Gminy w Bejscach z dnia 11 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Bejscach w wyborach do rady gminy w Bejscach , rady powiatu w Kazimierzy Wielkiej , sejmiku województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz w wyborach Wójta Gminy Bejsce , zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
2010 1577 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/2010 Rady Gminy w Bejscach z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie statutu Gminy.
2010 1578 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/2010 Rady Gminy w Bejscach z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie : zmieniająca uchwałę Nr XXII/136/2008 Rady Gminy w Bejscach z dnia 30 grudnia 2008 roku
2010 1327 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/2010 Rady Gminy w Bejscach z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Bejscach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1032 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2010 Rady Gminy w Bejscach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok
2010 863 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2010 Rady Gminy w Bejscach z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r.
2010 682 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/2009 Rady Gminy w Bejscach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bejsce na 2010 rok.
2010 620 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2009 Rady Gminy w Bejscach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach
2010 28 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/2009 Rady Gminy w Bejscach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r. i zwolnień w tym podatku
2009 3943 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/181/2009 Rady Gminy w Bejscach z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok
2009 3946 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/184/2009 Rady Gminy w Bejscach z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2009 3945 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/183/2009 Rady Gminy w Bejscach z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r. i zwolnień w tym podatku
2009 3944 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/182/2009 Rady Gminy w Bejscach z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 2815 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2009 Rady Gminy w Bejscach z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach
2009 2814 2009-09-03 Uchwała Uchwała nr XXV/161/2009 Rady Gminy w Bejscach z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XX/122/2008 Rady Gminy w Bejscach z dnia 12 września 2008 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności rodziców za pobyt dziecka w Przedszkolu w Bejscach
2009 2052 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/09 Rady Gminy w Bejscach z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie powołania Punktu Przedszkolnego w Bejscach
2009 1627 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2009 Rady Gminy w Bejscach z dnia 17 marca 2009r. w sprawie podziału drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu dróg
2009 1625 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2009 Rady Gminy w Bejscach z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zdjęcia z ewidencji drogi gminnej
2009 1623 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/2009 Rady Gminy w Bejscach z dnia 17 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Bejsce
2009 1622 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2009 Rady Gminy w Bejscach z dnia 17 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bejsce na 2009 rok
2009 1086 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2009 Rady Gminy w Bejscach z dnia 17 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009 919 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XXII/132/2008 Rady Gminy w Bejscach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2009 920 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2008 Rady Gminy w Bejscach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bejsce
2009 499 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2008 Rady Gminy w Bejscach z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Bejsce na 2008 rok
2009 500 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/128/2008 Rady Gminy w Bejscach z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak również trybu ich pobierania