Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 288

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4343 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XV/77/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Olszownicy
2019 4342 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XV/76/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie określenia zakresu działania Dziennego Domu "Senior+" w Olszownicy oraz kryteriów uczestnictwa seniorów w działaniach Dziennego Domu "Senior+" w Olszownicy
2019 4341 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XV/75/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w  Baćkowicach
2019 4340 2019-11-14 Uchwała Uchwała nr XV/73/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Baćkowice, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Baćkowice
2019 4049 2019-10-28 Uchwała Uchwała nr XIV/71/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3964 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIII/67/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice
2019 3888 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/64/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3889 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/68/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Baćkowice
2019 3890 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/69/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał
2019 3410 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XII/61/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach
2019 3367 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/57/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3368 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XII/62/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Baćkowice
2019 3156 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/51/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 3157 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/56/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał.
2019 2704 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X/45/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 2705 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X/47/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Baćkowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Baćkowice
2019 2404 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX/38/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 2282 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr VIII/33/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wyrażeniu zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Baćkowice w 2019 r.
2019 1940 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VII/31/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 1671 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/29/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 1670 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/26/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Baćkowice".
2019 1151 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/25/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 477 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr IV/15/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczącego Rady i radnych Rady Gminy w Baćkowicach
2019 478 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr IV/16/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 479 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr IV/17/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 480 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr IV/19/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2019 rok
2018 4603 2018-12-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2018 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach w 2019 r.
2018 4511 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/10/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4510 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/9/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 4509 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/7/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 4514 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Baćkowice za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2018 4513 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 4512 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/11/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 3894 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr LII/287/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 3711 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LI/283/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Baćkowice
2018 3713 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LI/285/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 3712 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LI/284/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Baćkowice
2018 3505 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr L/279/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Baćkowice „Gminnego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół w Baćkowicach” i utworzenia jednostki budżetowej Gminy Baćkowice „Centrum Usług Wspólnych w Baćkowicach”
2018 3504 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr L/276/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji podmiotom wykonującym zadania z zakresu Prawa Wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania objętego dotacją
2018 3475 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr L/275/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baćkowice
2018 3476 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr L/280/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 2887 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/274/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 2569 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/272/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji podmiotom wykonującym zadania z zakresu Prawa Wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania objętego dotacją.
2018 2568 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/270/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 2315 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/269/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 2252 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/261/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji podmiotom wykonującym zadania z zakresu Prawa Wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania objętego dotacją
2018 2253 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/267/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 1855 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/254/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Baćkowice
2018 1854 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/253/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wyrażeniu zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Baćkowice w 2018 r.
2018 1857 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/256/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 1856 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/255/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Baćkowice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 1299 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/246/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 1297 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/243/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Baćkowice
2018 1298 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/244/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baćkowice
2018 1295 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/237/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Baćkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1296 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/238/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Baćkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1302 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/251/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 1300 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/247/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej
2018 1301 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/248/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Baćkowice"
2018 971 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLII/236/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 797 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XLI/233/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 438 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XL/231/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2018 rok
2018 6 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/219/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017
2018 8 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/227/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Baćkowice
2018 7 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/226/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2017 4151 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/220/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 4113 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/225/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 3741 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/207/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 3740 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/206/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3739 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/205/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 3744 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/215/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 3743 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/209/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Baćkowice
2017 3742 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/208/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 3364 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/202/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2973 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/199/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2579 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2447 2017-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/194/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 2251 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/187/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 1950 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 1269 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/167/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznych szkół podstawowych, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punktów prowadzonych przez Gminę Baćkowice
2017 1270 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełniania tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Baćkowice
2017 1267 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/165/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Baćkowice"
2017 1268 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/166/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe w Gminie Baćkowice
2017 1271 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/172/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 780 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXX/161/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 433 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 287 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany jednostkowej Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice
2017 113 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2017 rok
2016 4184 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 4183 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 20 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Baćkowice
2016 4182 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 3963 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 3962 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg gminnych
2016 3961 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Baćkowice na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2016 3732 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/2016 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 3731 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2016 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 3730 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/2016 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3729 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/138/2016 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3085 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXV/126/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 6 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 3086 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXV/128/2016 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 6 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2016 3087 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXV/129/2016 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 6 października 2016r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Baćkowice „Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Baćkowicach” i utworzenia jednostki budżetowej Gminy Baćkowice „Centrum Usług Wspólnych w Baćkowicach”
2016 2723 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 1 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 2438 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 2029 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXII/119/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 1736 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XXI/110/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 1423 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XX/104/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 1208 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XIX/100/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach
2016 1209 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XIX/101/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 695 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XVII/96/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2016 427 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XV/84/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2016 rok
2015 4179 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/77/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 4178 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/79/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 4023 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/71/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 3969 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/72/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 3970 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/75/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 11 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3765 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/68/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3766 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/69/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3767 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/70/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 3124 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XI/61/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 2916 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/57/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.
2015 2915 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr X/51/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 2374 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr IX/48/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 2101 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/38/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 2102 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/43/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Baćkowice
2015 2103 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/44/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespole szkół, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Baćkowice
2015 1881 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/32/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 1508 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/31/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 1037 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr V/26/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 719 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/22/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 449 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr III/14/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2015 rok
2015 450 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr III/21/15 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baćkowice
2014 3564 2014-12-24 Uchwała Uchwała nr II/8/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 3195 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/263/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3080 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/266/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3081 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/267/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 3082 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/268/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2602 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XLII/257/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2603 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XLII/260/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach
2014 2370 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XLI/251/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2227 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XL/250/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Baćkowice
2014 2226 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XL/247/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 2047 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/240/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 1849 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/237/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 1441 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/236/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 896 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/230/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2014 rok
2014 895 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 676 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2014 rok
2014 675 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Baćkowice
2014 674 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pod nazwą „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 673 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 672 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 35 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 4133 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 4132 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2013r. uchylającą uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2013 4131 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/209/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 4130 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 4129 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 4128 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3794 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 25 października 2013r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Baćkowice na lata 2013 – 2032"
2013 3644 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 3421 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 3422 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/199/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 września 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2013 3036 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XXX/190/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 2764 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2013 2763 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Baćkowice.
2013 2762 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 2030 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 1775 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r
2013 1394 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 1393 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Baćkowice
2013 1120 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXV/163/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2013 rok.
2013 1121 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXV/166/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Baćkowice.
2013 355 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2013 338 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
2013 337 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Baćkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3891 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 3536 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 3535 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 3534 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3533 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.
2012 3144 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXII/137/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baćkowice
2012 3085 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXII/142/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu
2012 2821 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XXII/144/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału gminy Baćkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 2738 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXII/139/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 2397 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXI/134/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 2336 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XX/131/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 2328 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/121/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach
2012 2334 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2012 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice uchwalonego uchwałą Nr XXIX/130/08 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2008 roku.
2012 2082 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIX/125/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 1693 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 18 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 1353 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVII/113/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 21 marca 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2012 1354 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVII/114/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Baćkowice
2012 1355 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVII/115/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baćkowice
2012 1253 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII/108/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 727 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVI/106/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 671 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XV/100/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok
2012 563 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XV/95/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2012 564 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XV/98/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określania zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Baćkowice lub jednostkom jej podległym.
2012 345 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/104/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 20 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 286 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/88/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2012 88 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/94/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 87 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/93/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 86 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/92/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2011 3716 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/81/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 3715 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/78/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2011 3714 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/77/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 3719 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/84/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3718 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/83/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 3717 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/82/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3665 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/87/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 8 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli
2011 3297 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/71/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 października 2011r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 2800 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XII/63/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 14 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2801 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XII/65/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 14 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 2587 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/59/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 2425 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr X/54/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 20 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji podmiotom wykonującym zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania objętego dotacją.
2011 2426 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr X/56/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 2305 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr IX/40/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 2306 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr IX/49/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Baćkowice
2011 1677 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr VIII/37/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 1526 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/35/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 1211 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 862 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczone przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie tej działalności
2011 863 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2011 rok
2011 774 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji podmiotom wykonującym zadania z zakresu Prawa Wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania objętego dotacją
2011 775 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr IV/20/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2011rok
2011 383 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2011 107 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 r.
2011 39 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr II/7/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3721 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/9/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 6 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 r.
2010 3722 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/10/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 6 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2011 r.
2010 3600 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/249/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3598 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/239/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespole szkół, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Baćkowice
2010 3599 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/240/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Baćkowice.
2010 3601 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/253/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baćkowice
2010 3417 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/237/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3237 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/241/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 3238 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/242/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Baćkowice w 2011 r.
2010 3239 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/243/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2011 r.
2010 2886 2010-10-21 uchwala Uchwala nr XLVI/234/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2674 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/223/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach pomocy materialnej dla uczniów
2010 2676 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/231/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Baćkowice uprawnienia w zakresie stanowienia o wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice
2010 2675 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/225/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2448 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/220/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2320 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/222/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Baćkowice.
2010 2224 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/215/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 1987 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLII/208/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 1986 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLII/207/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 1985 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLII/206/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2010 1990 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLII/212/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach
2010 1989 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLII/211/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 1988 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLII/210/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 1528 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLI/198/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
2010 1529 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLI/199/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie wyznaczenia późniejszego terminu płatności podatków dla inkasentów
2010 1530 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLI/200/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 1150 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XL/190/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 3 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2010 rok
2010 1151 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XL/191/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 1152 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XL/194/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 3 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baćkowice.
2010 1122 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/185/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg gminnych
2010 804 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/188/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2010 rok
2010 566 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/180/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2010 567 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/181/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXVII/175/09 z dnia 30 listopada 2009 r.
2010 134 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/179/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2010 127 2010-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/175/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2009 3995 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/169/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Baćkowice w 2010 r.
2009 3997 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/171/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2010 r.
2009 3996 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/170/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 3875 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/168/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2009 3077 2009-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/165/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2009 3076 2009-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/163/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3008 2009-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/162/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 7 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2718 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/159/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Baćkowice na 2009r.
2009 2135 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/152/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 22 kwietnia 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach
2009 2136 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/153/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 22 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach
2009 2137 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/155/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2138 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/157/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Baćkowice za 2008 rok
2009 1764 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/143/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Baćkowice
2009 1765 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/145/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 1763 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/141/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Baćkowice
2009 1199 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXX/131/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2009 rok
2009 1202 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXX/135/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
2009 1200 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXX/133/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 16 stycznia 2009r. w spawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Baćkowice na lata 2009-2015
2009 1201 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXX/134/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 16 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach
2009 844 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/129/08 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wydatków, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
2009 843 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/127/08 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 842 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/124/08 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Baćkowice obowiązującego w 2009 roku
2009 668 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/118/08 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baćkowice na lata 2009-2032
2009 383 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/116/08 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 42 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/114/08 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.