Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 279

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4263 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w ośrodkach wsparcia – klubach seniora dla mieszkańców Gminy Łopuszno
2019 4262 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 stycznia 2019 w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” w Łopusznie
2019 4261 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Łopusznie
2019 4260 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łopusznie
2019 4259 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli
2019 4258 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 4257 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 roku
2019 3652 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XII/92/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Łopuszno
2019 3651 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XII/88/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 roku
2019 3371 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XI/79/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 roku
2019 3372 2019-09-03 Uchwała Uchwała nr XI/80/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym
2019 3191 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Łopuszno
2019 3088 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/72/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 roku
2019 2897 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 roku
2019 2898 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Łopuszno
2019 2433 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 roku
2019 2434 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2435 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/59/95 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 czerwca 1995 roku w sprawie nadania nazw ulic
2019 1815 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 roku
2019 1569 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/50/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie opłaty rezerwacyjnej na targowisku gminnym
2019 1568 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/49/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Uchwalenia Regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Łopusznie
2019 1567 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/48/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2019 1566 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwalę Nr XXIX/193/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łopusznie
2019 1565 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania Nagrody Stypendialnej Wójta Gminy Łopuszno „PRIMUS INTER PARES”
2019 1564 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy Łopuszno na 2019 rok
2019 1563 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2019 1562 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łopuszno
2019 1561 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Łopuszno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r.
2019 1560 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 1559 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 roku
2019 615 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 614 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Uchwalenia Regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Łopusznie
2019 613 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXVIII/237/2010 Rady Gminy Łopuszno z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Łopuszno
2019 612 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łopuszno
2019 611 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łopuszno
2019 610 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2019 rok
2019 261 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty
2019 260 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 259 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2019 258 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2019 257 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę NR XI/98/2015 w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku gminnym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat
2019 256 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 roku
2018 4263 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym
2018 4262 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
2018 4261 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 4260 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 roku
2018 3963 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/318/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 roku
2018 3676 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/314/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Łopuszno
2018 3675 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/313/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łopuszno
2018 3667 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/312/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 roku
2018 3311 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/306/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 roku
2018 3312 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/307/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Łopuszno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2497 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/304/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Łopuszno
2018 2496 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/302/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łopuszno
2018 2495 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/299/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwalę Nr XXIX/193/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łopusznie
2018 2494 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/293/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 roku
2018 2069 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/286/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 roku
2018 1364 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/279/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Łopuszno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1365 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/280/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Łopuszno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1362 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/277/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 roku
2018 1363 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/278/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Łopuszno
2018 1368 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/283/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę NR XI/98/2015 w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku gminnym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat
2018 1369 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/284/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy Łopuszno na 2018 rok
2018 1366 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/281/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Łopuszno
2018 1367 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/282/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/67/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie ,,Żłobek Gminny w Łopusznie’’
2018 760 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/267/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2018 rok
2018 652 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/271/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Łopuszno oraz zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 653 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/275/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Łopuszno
2018 203 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/260/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 roku
2018 36 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXX/258/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 roku
2017 3683 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/254/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 3682 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/252/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 roku
2017 3551 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/250/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych do zalesienia na obszarze gminy Łopuszno
2017 3289 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/248/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 roku
2017 3069 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/243/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć (pensum) nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łopuszno
2017 3068 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/238/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
2017 3067 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/236/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 roku
2017 2683 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/228/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 roku
2017 2089 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXV/225/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Łopuszno
2017 2088 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXV/223/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 roku
2017 1414 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/209/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 1415 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/210/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych
2017 1412 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/207/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 roku
2017 1413 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/208/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1416 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/212/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy Łopuszno na 2017 rok
2017 1419 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/217/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, przyznania im określonej liczby punktów oraz dokumentów potwierdzających te kryteria
2017 1420 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/218/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łopuszno
2017 1417 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/215/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łopuszno
2017 1418 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/216/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Piotrowiec
2017 736 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/203/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 roku
2017 639 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXII/196/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
2017 575 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXII/193/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2017 rok
2017 242 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/185/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 roku
2016 3510 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/183/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/37/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2016 3509 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/182/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/97/2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 3508 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/180/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 3507 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/179/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 3506 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/178/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
2016 3505 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/177/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 roku
2016 3332 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XIX/174/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Łopuszno
2016 3331 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XIX/168/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27 października 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 roku
2016 2840 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/161/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 12 września 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 roku
2016 2476 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XVII/154/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 roku
2016 2477 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XVII/156/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/193/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28.02.2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łopusznie
2016 2478 2016-08-03 Uchwała Uchwała nr XVII/157/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łopuszno
2016 1926 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVI/148/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę NR XI/98/2015 w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku gminnym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat
2016 1925 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVI/147/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/67/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie ,,Żłobek Gminny w Łopusznie’’
2016 1924 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVI/146/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych
2016 1923 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVI/145/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 roku
2016 1543 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XV/137/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 roku
2016 825 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XIV/131/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Łopuszno na 2016 rok
2016 824 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XIV/126/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2016 roku
2016 827 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XIV/133/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2016 826 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XIV/132/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym na terenie Gminy Łopuszno
2016 450 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2016 rok
2016 451 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XIII/117/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
2016 452 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XIII/120/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Łopuszno
2016 454 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XIII/122/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Snochowice
2016 453 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XIII/121/2016 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu dróg z ruchem okrężnym na terenie Gminy Łopuszno
2016 194 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/112/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki w Łopusznie
2016 143 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/107/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Łopuszno oraz zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 142 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/106/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 roku
2015 3936 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/98/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku gminnym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat
2015 3935 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/90/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 roku
2015 3695 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/96/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 3694 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/95/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości
2015 3693 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/94/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 3692 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/93/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3691 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/92/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 3117 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr X/88/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 października 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 roku
2015 2953 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr IX/77/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 września 2015r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Łopuszno oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2015 2952 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr IX/72/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 września 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 roku
2015 2955 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr IX/85/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany statutu Gminy Łopuszno
2015 2954 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr IX/84/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 2461 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2015 2460 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie ,,Żłobek Gminny w Łopusznie’’
2015 2462 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Łopuszno
2015 2459 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 roku
2015 2009 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/64/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Łopuszno
2015 2008 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/61/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury pn. „Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie” na „Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Łopusznie” i zmiany statutu
2015 2007 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 roku
2015 1692 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr VI/43/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 14 maja 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 roku
2015 1693 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr VI/46/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 14 maja 2015r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Łopuszno i zasad zwrotu poniesionych wydatków
2015 1398 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/37/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2015 1368 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr V/40/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łopuszno
2015 1367 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr V/39/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Łopuszno na 2015 rok
2015 1366 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 roku
2015 888 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/29/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 887 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 roku
2015 356 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr III/18/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 354 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr III/15/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
2015 355 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr III/17/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łopuszno
2015 353 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr III/13/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2015 rok
2014 3458 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2014 roku
2014 3068 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 7 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/193/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28.02.2014 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łopusznie
2014 3067 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/219/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3066 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/218/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie w obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 3065 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2014 roku
2014 2527 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 12 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/99/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 24 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Łopuszno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2526 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 12 września 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2014 roku
2014 2188 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2014 roku
2014 1728 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXX/201/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łopuszno
2014 1727 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXX/200/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2014 roku
2014 1730 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXX/204/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Łopuszno na 2014 rok
2014 1729 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXX/202/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/112/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 936 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2014 roku
2014 877 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łopusznie
2014 523 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Łopuszno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 522 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
2014 521 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2014 rok
2014 526 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 525 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób korzystających z pomocy w ramach wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 524 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 38 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2013 roku
2013 4415 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2013 roku
2013 4407 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/172/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 4406 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/171/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 4405 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/170/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 3579 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 14 października 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2013 roku
2013 3169 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2013 3142 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 3141 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2013 roku
2013 3144 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”
2013 3143 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łopuszno na lata 2013 – 2017”
2013 2476 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2013 roku
2013 2417 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/168/2001 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
2013 2199 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2013 roku
2013 1441 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XX/135/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Łopuszno
2013 1381 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XX/134/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Łopuszno
2013 1380 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XX/131/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 1379 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XX/129/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2013 roku
2013 1067 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w obrębie miejscowości Łopuszno
2013 1066 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2013 rok
2013 681 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 680 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 679 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 678 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 677 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawiew sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łopuszno
2013 437 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2012 roku
2013 146 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/104/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27.11.2012 r.w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 3615 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału gminy Łopuszno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3616 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału gminy Łopuszno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3357 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2012 3356 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3355 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 3354 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2012 roku
2012 2944 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XV.94.2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Łopuszno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2012 2910 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 24 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2012 roku
2012 2788 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XV.91.2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 września 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2012 roku
2012 2332 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XIV.89.2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie
2012 2031 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/179/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie
2012 1855 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2012 roku
2012 1854 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XII/69/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2012 roku
2012 1417 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XII/71/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/191/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2012 1029 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XI/67/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Łopuszno lub jej jednostkom podległym
2012 954 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XI/65/2011 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2012 rok
2012 459 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2011 roku
2012 18 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2011 roku
2011 3527 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3526 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 3529 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3528 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2011 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3150 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 15 września 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2011 roku
2011 3151 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr VII/43/2011 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 15 września 2011r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Gminny Ośrodek Sportowo - Wypoczynkowy w Łopusznie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
2011 3152 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 15 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/120/2008 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Łopuszno
2011 1993 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2011 roku
2011 1490 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2011 roku
2011 1491 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/237/2010 Rady Gminy Łopuszno z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Łopuszno
2011 726 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok
2011 545 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2010 roku
2011 24 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr I/3/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 1 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/237/2010 Rady Gminy Łopuszno z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Łopuszno
2010 3780 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/14/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 14 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/144/2005 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2010 3778 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/12/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 14 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/227/2010 Rady Gminy Łopuszno z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3779 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/13/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 14 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr III/18/2002 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości
2010 3642 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2010 roku
2010 3646 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/237/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Łopuszno
2010 3643 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/232/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 3644 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/234/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/28/98 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie oraz w uchwale Nr III/29/98 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie i w uchwale Nr XXXIII/204/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie
2010 3645 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/235/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/29/98 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ło-pusznie, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/204/2010 Rady Gminy Łopuszno z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie
2010 3247 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011
2010 3248 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3249 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/228/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 3070 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2010 roku
2010 2642 2010-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2010 roku
2010 2462 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/214/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2010 roku
2010 2066 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 maja 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/199/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2010 roku
2010 2065 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 maja 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2010 roku
2010 1705 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie
2010 1704 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2010 roku
2010 1500 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany statutu Gminy Łopuszno
2010 1499 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2010 roku
2010 1125 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/191/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego od 01 stycznia 2010 roku
2010 964 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy w Łopusznie na 2010 rok
2010 419 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XXX/183/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2009 roku
2010 170 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie
2010 169 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2009 roku
2009 3881 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 3882 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 3880 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 3818 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 października 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2009 roku
2009 3335 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 9 września 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2009 roku
2009 2896 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2009 roku
2009 2438 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Grabownicy do klas I-III i przekształcenia jej w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
2009 2437 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXV/148/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Sarbicach Drugich do klas I-III i przekształcenia jej w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie
2009 2441 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 maja 2009r. zmieniająca uchwałę Nr IX/91/99 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 10 listopada 1999r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Łopusznie
2009 2439 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 maja 2009r. zmieniająca uchwałę Nr V/53/99 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 15 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie i określenia granic jej obwodu
2009 2436 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Piotrowcu
2009 2443 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2009 roku
2009 2440 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXV/151/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 maja 2009r. zmieniająca uchwałę Nr IX/92/99 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 10 listopada 1999 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Gnieździskach
2009 2435 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Fanisławicach
2009 2442 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 maja 2009r. zmieniająca uchwałę Nr VII/43/2007 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łopuszno
2009 2083 2009-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2009 roku
2009 2084 2009-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Łopuszno
2009 1535 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy w Łopusznie na 2009 rok
2009 1534 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XX/120/2008 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Łopuszno
2009 1536 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/120/2008 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Łopuszno
2009 1537 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w roku 2009
2009 822 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XX/121/2008 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 grudnia 2008r. sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2008 roku
2009 450 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2008 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 9 grudnia 2008r. sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2008 roku