Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 6

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 1826 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/231/2018 Rady Gminy w Łoniowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Łoniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1825 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/230/2018 Rady Gminy w Łoniowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Łoniów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2013 109 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2012 Rady Gminy w Łoniowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Łoniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3617 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/ 135 / 2012 Rady Gminy w Łoniowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału gminy Łoniów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2009 3461 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/09 Rady Gminy w Łoniowie z dnia 10 września 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1227 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2008 Rady Gminy w Łoniowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2009 rok