Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 18

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 1889 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/204/16 Rady Gminy w Łagowie z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3732 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/124/15 Rady Gminy w Łagowie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 2287 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr V/27/15 Rady Gminy w Łagowie z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2015 rok
2014 1439 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr LXI/407/2014 Rady Gminy w Łagowie z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łagów Nr XXXIX/238/13 z dnia 6 lutego 2013roku w sprawie określenia regulaminu targowisk istniejących na terenie gminy Łagów
2013 2885 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XL/240/13 Rady Gminy w Łagowie z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2013 rok
2013 1439 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/232/13 Rady Gminy w Łagowie z dnia 6 lutego 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/203/12 Rady Gminy w Łagowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniowa na terenie gminy Łagów.
2012 1850 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXV/136/12 Rady Gminy w Łagowie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2012 rok
2009 2638 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/250/09 Rady Gminy w Łagowie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Piotrowie
2009 2639 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/252/09 Rady Gminy w Łagowie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
2009 2641 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/254/09 Rady Gminy w Łagowie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie
2009 2640 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/253/09 Rady Gminy w Łagowie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania
2009 2053 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XLII/237/09 Rady Gminy w Łagowie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łagów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2008 rok
2009 2054 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XLII/239/09 Rady Gminy w Łagowie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody grupy trzech dębów szypułkowych w miejscowości Zamkowa Wola
2009 1274 2009-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/215/09 Rady Gminy w Łagowie z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych
2009 875 2009-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/207/08 Rady Gminy w Łagowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
2009 706 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/197/08 Rady Gminy w Łagowie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2009 rok
2009 688 2009-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/08 Rady Gminy w Łagowie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz preliminarza wydatków na 2009 rok
2009 47 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/08 Rady Gminy w Łagowie z dnia 27 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na rok 2008