Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 44

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 209 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014
2015 208 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
2014 866 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/2014 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
2013 262 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2012 Rady Gminy w Łącznej z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Łączna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3366 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXII/172/2012 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Łączna na okregi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okregu wyborczym.
2011 1428 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy w Łącznej z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr V/30/2011 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Bukowa Góra II" na obszarze gminy Łączna.
2011 964 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze gminy Łączna
2010 3631 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/42/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2010 rok
2010 3527 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/41/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2010 rok
2010 3084 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/36/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Łączna w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2980 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLII/31/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia wysokości, warunków obliczania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łączna.
2010 2981 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLII/33/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok.
2010 2570 2010-09-15 Uchwała Uchwała nr XLI/29/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie : zmian budżetu Gminy Łączna na 2010 rok
2010 2238 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XL/25/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie : zmian budżetu Gminy Łączna na 2010 rok.
2010 2237 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XL/21/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Łączna
2010 1601 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/19/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie : zmian budżetu Gminy Łączna na 2010 rok.
2010 1466 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/15/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łączna na 2010 rok
2010 1369 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/14/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 marca 2010r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2010 1368 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/13/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 marca 2010r. w sprawie : zmian bużetu Gminy Łączna na 2010 rok.
2010 1055 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/6/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna
2010 1056 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/12/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna.
2010 1006 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/5/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Zalezianka na lata 2010-2018"
2010 740 2010-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/4/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2010 rok.
2010 488 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/52/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2010 487 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/51/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2010 486 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/46/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 grudnia 2009r. określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2009 4269 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/43/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie :zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 4268 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/41/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna
2009 3844 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/45/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 26/XXII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008 r.
2009 3843 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/44/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 25/XXII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008 r.
2009 3817 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/40/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 3344 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XXX/39/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 2725 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/28/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 2427 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/24/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009r.
2009 2061 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/22/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 1593 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/19/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 1457 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXV/8/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna
2009 1458 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXV/10/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2009 rok
2009 648 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr 33/XXIII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej
2009 649 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr 34/XXIII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie udzielania upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej
2009 651 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr 36/XXIII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2009 650 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr 35/XXIII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2009 449 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr 31/XXII/208 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2009 27 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr 24/XXII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna w roku 2009.