Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 429

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4265 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr 106/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na 2019 rok
2019 3891 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr 79/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na 2019 rok
2019 3892 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr 103/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na 2019 rok
2019 3481 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 73/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 3482 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 74/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2019 3480 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr 69/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na 2019 rok
2019 2740 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr 61/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na 2019 rok
2019 2698 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr 62/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Zagnańsk w sezonie letnim 2019 r.
2019 2555 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 50/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zagnańsk na 2019 rok
2019 2289 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr 43/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zagnańsk na 2019 rok
2019 1877 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr 39/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na 2019 rok
2019 1834 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr 42/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 28/VII/2018 dotyczącej określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli
2019 1833 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr 41/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zagnańsk
2019 1490 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr 31/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 1264 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr 32/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagnańsk w 2019 roku
2019 616 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr 2/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2019 rok
2019 579 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 26/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Zagnańsk
2019 578 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 25/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Zachełmie
2019 577 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 24/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Umer
2019 576 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 23/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Tumlin
2019 575 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 22/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Szałas
2019 574 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 21/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Samsonów
2019 573 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 20/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Lekomin
2019 572 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 19/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Kołomań
2019 571 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 18/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Kaniów
2019 570 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 17/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Kajetanów
2019 569 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 16/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Jaworze
2019 568 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 15/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Janaszów
2019 567 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 14/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Gruszka
2019 566 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 13/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Długojów
2019 565 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 12/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Chrusty
2019 564 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 11/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Belno
2019 563 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr 10/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Bartków
2018 4687 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 17/VIII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zagnańsk na lata 2019 – 2025
2018 4686 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 15/VIII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 4688 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 19/VIII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 4690 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 21/VIII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 4689 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 20/VIII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla mieszkańców gminy Zagnańsk w zakresie „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2018 4311 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr 10/VIII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej i ustalenia przebiegu drogi "Tumlin-Węgle - Tumlin-Zacisze" położonej na terenie Gminy Zagnańsk
2018 4310 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr 9/VIII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 3764 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr 71/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3653 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr 73/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Zagnańsk
2018 3560 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr 65/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3325 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr 63/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3203 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr 54/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 3204 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr 58/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie likwidacji filii w Tumlinie Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie
2018 3195 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr 56/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zagnańsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2706 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr 49/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2353 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr 45/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały 19/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 23 marca 2016 roku dotyczącej uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku
2018 2297 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr 43/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Zagnańsk w sezonie letnim 2018 roku
2018 2296 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr 41/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 44/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 marca 2015 roku dotyczącej obniżenia wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
2018 2295 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr 40/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 52/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 kwietnia 2012 roku dotyczącej regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 2294 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr 39/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 2175 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 35/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku
2018 2174 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 34/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zagnańsk na 2018 rok
2018 2173 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 30/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 137/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2018 2172 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 29/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 52/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 kwietnia 2012 r.
2018 2171 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 28/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
2018 2169 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 23/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
2018 1608 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 14/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 1528 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 21/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagnańsk w 2018 roku
2018 1527 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr 20/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zagnańsk
2018 1455 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 18/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Zagnańsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1454 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 17/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Zagnańsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 685 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr 7/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej i ustalenia przebiegu drogi – „od msc Bartków do ul. Kieleckiej w Zagnańsku” położonej na terenie Gminy Zagnańsk
2018 656 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr 4/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
2018 655 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr 3/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zagnańsk przez osoby fizyczne i prawne nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 654 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr 2/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2018 657 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr 5/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 660 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr 11/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Zagnańsk, gm. Zagnańsk
2018 659 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr 9/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 81/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 7 września 2011 r.
2018 658 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr 6/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 5/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2018 312 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr 122/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Zespołowi Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku
2018 279 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr 108/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2018 rok
2018 278 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr 106/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3765 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr 97/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 3722 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 99/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Zagnańsk instrumentem płatniczym
2017 3721 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 98/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 3533 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr 89/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 18 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kajetanów na terenie gminy Zagnańsk
2017 2745 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr 83/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej – „starodroże” na terenie Gminy Zagnańsk
2017 2747 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr 85/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2017 2746 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr 84/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 1 września 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagnańsk w 2017 roku
2017 2744 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr 80/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 5/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 stycznia 2017 r.
2017 2743 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr 75/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2458 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr 67/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Zagnańsk, gm. Zagnańsk
2017 2457 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr 64/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 2460 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr 69/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie pomników przyrody
2017 2459 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr 68/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie pomników przyrody
2017 2119 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr 52 VII 2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie
2017 2120 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr 61/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Zagnańsk służebnościami gruntowymi i przesyłu
2017 2118 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr 51/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1922 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr 43/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1923 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr 47/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli oraz zasad ustalania do wymiaru obowiązkowych godzin zajęć realizowanych w różnym wymiarze godzin
2017 1924 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr 48/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały 19/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 23 marca 2016 roku dotyczącej uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku
2017 1729 2017-05-11 Uchwała Uchwała nr 31/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1339 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr 14/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 1340 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr 22/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie pomnika przyrody
2017 1341 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr 27/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Zagnańsk
2017 1156 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr 20/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zagnańsk
2017 1155 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr 19/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 446 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr 6/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zagnańsk
2017 445 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr 5/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2017 444 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr 2/VII/2017 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 184 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr 89/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2017 rok
2017 85 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr 97/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Kieleckiej w miejscowości Zagnańsk, gm. Zagnańsk
2017 84 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr 87/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 24 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr 103/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 23 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr 96/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 92/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 września 2011 roku
2016 3823 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 84/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę nr 35/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 3822 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 83/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 60/2004 z 23 września 2004 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnańsku.
2016 3821 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 80/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 55/2006 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 5 czerwca 2006 roku.
2016 3820 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 78/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zagnańsk przez osoby fizyczne i prawne nie należące do sektora finansów publicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 3819 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr 72/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3641 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr 79/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 3640 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr 77/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2016 3639 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr 76/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2016 3638 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr 75 VII 2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia rocznej stawki opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jedynie w części roku kalendarzowego.
2016 3637 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr 74/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 3380 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr 69/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2994 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 65/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Bartków, gm. Zagnańsk
2016 2993 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 63/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 września 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zagnańsk
2016 2992 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 61/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2707 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr 50/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 2621 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr 57/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zagnańsk
2016 2620 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr 56/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zagnańsk
2016 2619 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr 55/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 19/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 23 marca 2016 roku dotyczącej uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku
2016 1988 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 43/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1987 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 42/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 1986 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 41/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1985 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 40/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1787 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr 30/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1441 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr 28/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie
2016 1440 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr 27/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 16/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zagnańsk oraz warunków i zasad korzystania z nich
2016 1439 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr 26/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Samsonów-Podlesie, gm. Zagnańsk
2016 1438 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr 24/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1093 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 9/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 1094 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 13/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 23 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Zespołowi Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku
2016 1095 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 19/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 23 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku
2016 1065 2016-03-29 Uchwała Uchwała nr 11/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 23 marca 2016r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 5/2005 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania stypendium szkolnego za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zagnańsk
2016 1066 2016-03-29 Uchwała Uchwała nr 12/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Zagnańsk oraz warunki i sposób ich przyznawania
2016 563 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 7/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Osiedle Wrzosy, dotyczące zmiany urzędowej nazwy miejscowości Osiedle Wrzosy na miejscowość Zagnańsk
2016 562 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 6/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie
2016 561 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 5/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 385 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr 3/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zagnańsk.
2016 384 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr 1/VII/2016 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
2016 306 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr 136/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2016 rok
2016 231 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 140/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2016 230 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 139/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Zagnańsk
2016 229 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 137/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 228 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 134/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 4052 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr 124/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Kołomań, gm. Zagnańsk
2015 4051 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr 119/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 roku.
2015 3904 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr 121/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 3679 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 123/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 3678 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 122/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wysokości opłaty targowej.
2015 3677 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 120/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 3155 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr 108/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 3129 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr 110/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Zagnańsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2015 2956 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr 104/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2957 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr 105/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 września 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zagnańsk przez osoby fizyczne i prawne nie należące do sektora finansów publicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2015 2958 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr 106/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 września 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Zagnańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015 2895 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr 93/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jaworze na terenie gminy Zagnańsk
2015 2620 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr 96/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Gruszka, gm. Zagnańsk.
2015 2619 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr 85/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 2563 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr 92/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1997 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr 78/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Samsonów-Podlesie z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarze Aglomeracji Zagnańsk.
2015 1996 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr 75/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 21/VII/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury w Zagnańsku z siedzibą w Samsonowie”.
2015 1995 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr 72/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zagnańsk oraz granic ich obwodów.
2015 1994 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr 70/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 1882 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 58/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1883 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 64/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 16/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zagnańsk oraz warunków i zasad korzystania z nich.
2015 1620 2015-05-12 Uchwała Uchwała nr 52/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 1619 2015-05-12 Uchwała Uchwała nr 50/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 1322 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 44/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zagnańsk
2015 1321 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 41/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 869 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr 16/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 851 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr 36/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Długojów i Szałas
2015 850 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr 35/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2015 849 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr 34/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zagnańsk
2015 836 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 33/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zagnańsk
2015 835 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 32/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zachełmie
2015 834 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 31/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Umer
2015 833 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 30/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Tumlin
2015 832 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 29/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Szałas
2015 831 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 28/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Samsonów
2015 830 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 27/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Lekomin
2015 829 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 26/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kołomań
2015 828 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 25/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kaniów
2015 827 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 24/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kajetanów
2015 826 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 23/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Jaworze
2015 825 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 22/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Janaszów
2015 824 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 21/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Gruszka
2015 823 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 20/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Długojów
2015 822 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 19/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Chrusty
2015 821 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 18/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie nadaniu statutu sołectwu Belno
2015 820 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 17/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 marca 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Bartków
2015 602 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr 3/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2015 rok
2015 428 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr 4/VII/2015 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zagnańsk i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg.
2015 129 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr 35/VII/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3614 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr 21/VII/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie utworzenia samorzadowej instytucji kultury pod nazwą "Gminny Ośrodek Kultury w Zagnańsku z siedzibą w Samsonowie".
2014 3613 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr 20/VII/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 60/2004 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 23 września 2004 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnańsku
2014 3341 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 18/VII/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2014 3337 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 11/VII/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3340 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 14/VII/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3339 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 13/VII/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 3338 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 12/VII/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3290 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 91/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 września 2014r. w sprawie Zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów na terenie gminy Zagnańsk.
2014 3291 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 105/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 5 listopada 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr 91/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów na terenie gminy Zagnańsk
2014 3220 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr 102/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2893 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 92/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 września 2014r. w sprawie Zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk.
2014 2892 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 89/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 września 2014r. w sprawie Zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Belno na terenie gminy Zagnańsk.
2014 2728 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr 86/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 2663 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr 99/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 września 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Gminy Zagnańsk.
2014 2664 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr 100/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 września 2014r. zmieniająca podział Gminy Zagnańsk na okręgi wyborcze.
2014 2150 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr 84/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 2095 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr 64/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 92/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 września 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Zagnańsk
2014 1889 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr 78/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 czerwca 2014r. w przedmiocie przystąpienia Gminy Zagnańsk jako Gminy Partnera do porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenie postępowań w przedmiocie udzielenia zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej
2014 1888 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr 77/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 16/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zagnańsk oraz warunków i zasad korzystania z nich
2014 1887 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr 76/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Zagnańsk
2014 1886 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr 65/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Zespołowi Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku
2014 1885 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr 62/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1552 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr 56/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy św. Jana Pawła II, w msc. Zagnańsk, gm. Zagnańsk
2014 1426 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr 55/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 8/2013 Rady Gminy Zagnańsk w sprawie podziału Gminy Zagnańsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1385 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr 45/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Tumlin-Zacisze, gm. Zagnańsk
2014 1384 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr 16/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 706 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr 4/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Umer, gm. Zagnańsk
2014 705 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr 1/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 505 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr 5/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 506 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr 6/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo pomocy rzeczowej dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 507 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr 7/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo pomocy rzeczowej dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 262 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 106/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 265 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 130/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 92/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 sierpnia 2012 roku dotyczącej uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku
2014 264 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 113/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2014 rok
2014 263 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 111/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 4196 2013-12-12 Postanowienie Postanowienie nr 3/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy wprowadzaniu Uchwały Nr 89/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 października 2013 r. do Legislatora
2013 4195 2013-12-12 Postanowienie Postanowienie nr 2/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy wprowadzaniu uchwały Nr 88/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 października 2013 roku do Legislatora
2013 4198 2013-12-12 Postanowienie Postanowienie nr 5/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy wprowadzaniu Uchwały Nr 91/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 października 2013 r. do Legislatora
2013 4197 2013-12-12 Postanowienie Postanowienie nr 4/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy wprowadzaniu Uchwały Nr 90/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 października 2013 r. do Legislatora
2013 3733 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 92/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 października 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 3732 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 91/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 października 2013r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2013 3731 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 90/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2013 3730 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 89/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 października 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 3729 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 88/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3728 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 87/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3463 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr 76/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 września 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zagnańsk przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
2013 3462 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr 75/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3323 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr 58/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 45/2013 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk
2013 3287 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr 53/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3288 2013-09-27 Postanowienie Postanowienie nr 1/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2013 2950 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr 46/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie Zmiany Nr 5.1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Samsonów na terenie gminy Zagnańsk
2013 2949 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr 45/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie Zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk
2013 2629 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr 51/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 16/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zagnańsk oraz warunków i zasad korzystania z nich
2013 2628 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr 48/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Tumlin – Dąbrówka, gm. Zagnańsk
2013 2627 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr 47/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Samsonów, gm. Zagnańsk
2013 2626 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr 42/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2507 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr 38/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2506 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr 35/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 120/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2353 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 30/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1891 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr 23/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1892 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr 24/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 79/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 22 sierpnia 2012r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zagnańsk przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
2013 1893 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr 25/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Zagnańsk przyjętym Uchwałą Nr 10/2002 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 14 marca 2002 r. z późniejszymi zmianami
2013 1557 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr 15/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 6 marca 2013r. w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2013 1556 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr 14/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 6 marca 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zagnańsk na lata 2013 – 2018
2013 1555 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr 12/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1560 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr 20/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 6 marca 2013r. w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu poniesionych przez Gminę Zagnańsk
2013 1559 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr 19/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 6 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe
2013 1558 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr 16/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 6 marca 2013r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zagnańsk oraz warunków i zasad korzystania z nich
2013 1235 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr 4/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie Zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gruszka na terenie gminy Zagnańsk
2013 1139 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 8/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Zagnańsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1138 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 6/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagnańsk  w 2013 roku
2013 1137 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 2/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1062 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr 128/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2013 rok
2013 999 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr 126/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013 1001 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr 141/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 277 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr 116/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Zagnańsk
2013 142 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr 118/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 143 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr 124/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu udzielania zgody na prowadzenie robót budowlanych oraz umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomościach będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy Zagnańsk a nie będących drogami publicznymi.
2013 17 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr 114/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013 7 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr 115/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 79/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 22 sierpnia 2012r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zagnańsk przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
2012 3735 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 120/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3734 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 119/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 3733 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 117/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2012 3371 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr 111/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy Zagnańsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 3382 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr 100/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 października 2012r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2012 3383 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr 101/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 października 2012r. w sprawie Zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Samsonów na terenie gminy Zagnańsk
2012 3345 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr 107/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 października 2012r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej pod nazwą: „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w msc. Kajetanów Dolny, Gmina Zagnańsk”
2012 3259 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr 98/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 3134 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr 95/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 3135 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr 99/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2591 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr 84/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 sierpnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr 41/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Zagnańsk
2012 2590 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr 78/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2555 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 83/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie Zmiany Nr 10 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk na terenie gminy Zagnańsk.
2012 2554 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 82/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie Zmiany Nr 6.2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kołomań na terenie gminy Zagnańsk.
2012 2553 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 81/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie Zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Samsonów na terenie gminy Zagnańsk
2012 2552 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 80/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie Zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bartków na terenie gminy Zagnańsk
2012 2529 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr 87/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Kaniów dotyczącej ustalenia urzędowej nazwy Osiedle Kaniów oraz określenia jej rodzaju jako osiedle
2012 2530 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr 89/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej Nr 004572
2012 2521 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr 92/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku
2012 2520 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr 88/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zagnańsk oraz granic ich obwodów.
2012 2519 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr 86/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Długojów i Szałas w Gminie Zagnańsk
2012 2518 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr 85/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2012 2515 2012-09-17 Uchwała Uchwała nr 79/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zagnańsk przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
2012 2384 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr 31/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii gminnej oraz ustalenia przbiegu drogi "ciag ulicy Dęba Bartka i ulicy Bartkowe Wzgórze" położonej na terenie gminy Zagnańsk
2012 2371 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr 70/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2372 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr 74/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi „Siodła – Jaworze - Chrusty” położonej na terenie gminy Zagnańsk
2012 1917 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr 39/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1918 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr 57/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1919 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr 65/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1847 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr 52/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zagnańsk
2012 1846 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr 46/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Zespołowi Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku
2012 1845 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr 41/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie Zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Zagnańsk
2012 1833 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr 27/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1813 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr 62/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 10 maja 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr 35/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego.
2012 1775 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr 53/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 55/2006 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 5 czerwca 2006 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru obowiązkowych godzin zajęć realizowanych w różnym wymiarze godzin
2012 1774 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr 35/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 23 marca 2012r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2012 1773 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr 34/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 23 marca 2012r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagnańsk w 2012 roku
2012 1772 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr 28/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 23 marca 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zagnańsk przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
2012 1697 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr 54/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 92/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 września 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Zagnańsk zmienionej uchwałą nr 6/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2012 roku
2012 1696 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr 42/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr 19/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Nr 8 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk na terenie gminy Zagnańsk
2012 1125 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr 2/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1124 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr 122/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2012 rok
2012 920 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr 25/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 45/2004 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 25 czerwca 2004 roku dotyczącej uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku (zmienionej Uchwałami Rady Gminy Zagnańsk Nr 46/2005 z dnia 24.08.2005r., Nr 92/2008 z dnia 26.08.2008r., Nr 34/2009 z dnia 27.04.2009r., Nr 72/2009 z dnia 27.08.2009r.)
2012 919 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr 19/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie Zmiany Nr 8 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk na terenie Gminy Zagnańsk
2012 918 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr 18/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie Zmiany Nr 6.1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kołomań na terenie Gminy Zagnańsk
2012 917 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr 6/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 92/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Zagnańsk
2012 712 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 120/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 682 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr 138/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Zmiany Nr 4 w miejscowym planie planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Zagnańsk
2012 188 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr 125/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 109/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2012 187 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr 124/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 107/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2012 186 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr 123/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 106/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 126 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 113/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie Zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bartków na terenie gminy Zagnańsk
2012 125 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 111/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Zagnańsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2012 124 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 104/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3582 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 102/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulic drogm wewnętrznym
2011 3583 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 105/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3581 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 99/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 października 2011r. zmieniająca uchwałę Nr 124/2008 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 września 2008r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagnańsk
2011 3579 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 96/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2011 rok
2011 3580 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 97/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 91/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 września 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zagnańsk przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.
2011 3587 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 109/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2011 3588 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 110/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokosci opłaty targowej
2011 3586 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 108/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3584 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 106/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3585 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 107/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2011 3169 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr 91/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 września 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zagnańsk przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
2011 3168 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr 90/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3171 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr 94/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2011 3170 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr 92/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Zagnańsk
2011 2931 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr 74/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 7 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2932 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr 76/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 7 września 2011r. w sprawie Zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk na terenie gminy Zagnańsk
2011 2933 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr 81/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 7 września 2011r. w sprawie przyjęcia gminnego programu "Mocny Fundament"
2011 2622 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr 66/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 5 sierpnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr 53/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gruszka na terenie gminy Zagnańsk
2011 2563 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr 64/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2499 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr 50/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2501 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr 60/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów
2011 2289 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr 33/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 marca 2011r. w sprawie Zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jaworze na terenie gminy Zagnańsk
2011 2290 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr 56/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 13 czerwca 2011r. zmieniające Uchwałę Nr 33/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jaworze na terenie gminy Zagnańsk
2011 2223 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr 53/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie Zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gruszka na terenie gminy Zagnańsk
2011 2153 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 52/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie Zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kajetanów na terenie gminy Zagnańsk
2011 2154 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 55/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie Zmiany Nr 9 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk na terenie gminy Zagnańsk
2011 2138 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr 43/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 1258 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr 13/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi Umer-Zarzecze położonej na terenie gminy Zagnańsk
2011 1257 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr 2/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2011 rok
2011 1259 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr 14/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi "ul. Dębowa w msc Kaniów wraz z łącznikiem do Borowej Góry" położonej na terenie gminy Zagnańsk
2011 1261 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr 23/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Zagnańsk, i nadanie jej statutu
2011 1260 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr 21/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Zagnańsk przyjętym Uchwałą Nr 10/2002 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 14 marca 2002r. z późniejszymi zmianami
2011 610 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr 180/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 611 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr 10/VI/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 612 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr 16/VI/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 236 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr 12/VI/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 113/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3727 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr 162/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 października 2010r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa
2010 3728 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr 164/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 października 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów
2010 3461 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 183/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zagnańsku
2010 2986 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr 138/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 13 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2987 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr 149/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 13 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 27/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 16 lutego 2009 roku, dotyczącej powołania zakładu budżetowego pod nazwą: "Zakład Usdług Komunalnych w Zagnańsku".
2010 2988 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr 150/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 13 września 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Zagnańsk przyjętym Uchwałą Nr 10/2002 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 14 marca 2002r. z późniejszymi zmianami
2010 2775 2010-10-08 uchwala Uchwala nr 122/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe
2010 2774 2010-10-08 uchwala Uchwala nr 115/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2776 2010-10-08 uchwala Uchwala nr 132/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Zagnańsku Nr 2/2007 z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 2778 2010-10-08 uchwala Uchwala nr 136/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie podziału gminy Zagnańsk na stałe obwody głosowania oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Gminy Zagnańsk
2010 2427 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr 105/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2010 rok
2010 2428 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr 110/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie Zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów na terenie gminy Zagnańsk.
2010 2429 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr 112/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Zagnańsk
2010 2362 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr 90/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2110 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr 104/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zagnańsk uchwalonego uchwałą Nr 10/2002 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 14 marca 2002r.
2010 1806 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr 72/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie Zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk na terenie gminy Zagnańsk.
2010 1807 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr 74/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie Zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk na terenie gminy Zagnańsk.
2010 1804 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr 64/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1805 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr 70/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie Zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kołomań na terenie gminy Zagnańsk.
2010 1808 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr 76/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie Zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Zagnańsk.
2010 1811 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr 83/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie Zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kajetanów na terenie gminy Zagnańsk.
2010 1812 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr 88/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Zagnańsk przyjętym Uchwałą Nr 10/2002 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 14 marca 2002r. z późniejszymi zmianami
2010 1809 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr 78/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie Zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Umer na terenie gminy Zagnańsk.
2010 1810 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr 81/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie Zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szałas na terenie gminy Zagnańsk.
2010 1663 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr 46/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 10 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1143 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr 15/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie Zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów oraz zmiany Nr 7 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk
2010 1142 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr 14/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie Zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk
2010 1144 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr 18/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 1146 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr 40/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 27/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 16 lutego 2009r. dotyczącej powołania zakładu budżetowego pod nazwą: „Zakład Usług Komunalnych w Zagnańsku”
2010 1145 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr 21/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2010 rok
2010 1098 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr 121/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przdsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 1097 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr 60/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 10 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 714 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr 132/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 144/2008 w sprawie wysokości opłaty targowej.
2010 700 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr 135/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie Zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Samsonów na terenie gminy Zagnańsk
2010 696 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr 127/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 699 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr 131/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 142/2008 w sprawie opłaty od posiadania psów
2010 697 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr 129/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały 87/2009 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 29 października w sprawie udzielenia przez Gminę Zagnańsk poręczenia kredytu zaciąganego przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie
2010 698 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr 130/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie ZMIANY UCHWAŁY NR 116/2009 RADY GMINY ZAGNAŃSK Z DNIA 27 LISTOPADA 2009 ROKU W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
2010 665 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr 125/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie Zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bartków na terenie gminy Zagnańsk
2010 201 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr 112/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2010 199 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr 87/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 października 2009r. w sprawie udzielenia przez Gminę Zagnańsk poręczenia kredytu zaciąganego przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie
2010 200 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr 88/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 października 2009r. w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego
2010 198 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr 84/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 125 2010-01-19 Uchwała Uchwała nr 116/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 126 2010-01-19 Uchwała Uchwała nr 117/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2010 123 2010-01-19 Uchwała Uchwała nr 114/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 122 2010-01-19 Uchwała Uchwała nr 113/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 124 2010-01-19 Uchwała Uchwała nr 115/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa w 2010 roku
2009 3462 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr 79/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 18 września 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących ulic położonych w miejscowości Osiedle Kaniów, na terenie gminy Zagnańsk
2009 3288 2009-10-22 Uchwała Uchwała nr 60/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3289 2009-10-22 Uchwała Uchwała nr 72/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie : zmiany uchwały Nr 45/2004 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 25 czerwca 2004 roku dotyczącej uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku ( zmienionej Uchwałami Rady Gminy Zagnańsk Nr 46/2005 z dnia 24.08.2005r., Nr 92/2008 z dnia 26.08.2008r., Nr 34 z dnia 27.04.2009r. )
2009 2968 2009-09-14 Uchwała Uchwała nr 56/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2485 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr 38/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 maja 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej-ulicy położonej w miejscowości Zagnańsk, na terenie gminy Zagnańsk
2009 2486 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr 52/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2401 2009-08-03 Uchwała Uchwała nr 34/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 45/2004 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 25 czerwca 2004 roku dotyczącej uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku
2009 2400 2009-08-03 Uchwała Uchwała nr 31/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1310 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr 11/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Zagnańsk obowiązującego od 2009 roku
2009 1156 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr 27/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie powołania zakładu budżetowego pod nazwą: „Zakład Usług Komunalnych w Zagnańsku”
2009 677 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr 161/2008 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie nadania imienia: Zespołowi Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie
2009 118 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr 133/2008 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych